14. juli, 2024

Start med de socialdemokratiske sexkøbere, Mette Frederiksen

Ifølge formanden for Socialdemokratiet, Mette Frederiksen (tv.), er mænd ikke i stand til at varetage deres arbejde på en ordentlig måde, hvis de har købt sex. Billede: Mette Frederiksen, fotograf: Steen Brogaard/egen grafik.
Ifølge formanden for Socialdemokratiet, Mette Frederiksen (tv.), er mænd ikke i stand til at varetage deres arbejde på en ordentlig måde, hvis de har købt sex. Billede: Mette Frederiksen, fotograf: Steen Brogaard/egen grafik.

Mette Frederiksen bør som konsekvens af sine udtalelser iværksætte en tilbundsgående undersøgelse af sexkøb blandt alle nuværende socialdemokratiske politikere.

I sin nye bog, Mette F., langer Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen ud efter mænd, der køber sex.

– Jeg tror ikke, at en kunde hos en prostitueret bagefter kan gå ind og undervise en skoleklasse eller dømme i en retssal eller være politiker, politimand, eller hvad han er, på en måde, som er foreneligt med det, vi opfatter som ligestilling og respekt mellem kønnene, siger hun i bogen ifølge Jyllands-Posten.

Udtalelsen er højst aparte af flere årsager, blandt andet på grund af dens sexistiske karakter, som kommer til udtryk i Frederiksens beskrivelse af kunden som han. 

For betyder det, at kvindelige sexkøbere ikke har samme problem med at varetage et arbejde, som mandlige ifølge Frederiksen har? Eller betyder det, at Socialdemokratiets formand ikke er klar over, at kvinder også køber sex?

Det, må man håbe, landets journalister vil spørge Mette Frederiksen om i de kommende dage.

Start med de socialdemokratiske sexkøbere, Mette Frederiksen

Det fremgår ikke af Jyllands-Postens artikel, hvilke konkrete konsekvenser socialdemokraternes formand forestiller sig det skal have, at en person har købt sex.

Men da »en kunde hos en prostitueret« ifølge Mette Frederiksen ikke »bagefter kan gå ind og (…) være politiker«, er det meget klart, hvad den socialdemokratiske leder bør gøre som konsekvens af sin udmelding.

Mette Frederiksen bør iværksætte en tilbundsgående undersøgelse af sexkøb blandt alle nuværende socialdemokratiske politikere. Undersøgelsen bør foretages af en ekstern konsulent, og der bør i forbindelse med undersøgelsen gives frit lejde og anonymitet til de kvinder og mænd, de socialdemokratiske politikere har købt sex af.

Viser undersøgelsen, at en eller flere socialdemokrater har købt sex, bør det efterfølgende få konsekvenser, som står mål med Frederiksens udsagn om, at man ikke kan være politiker, hvis man er tidligere sexkøber.

Vælger Mette Frederiksen ikke at iværksætte en sådan undersøgelse, bør hun forklare, hvorfor hun ikke gør det.

For hvis man ikke kan være politiker, hvis man har købt sex, må det også gælde socialdemokratiske politikere. Anderledes kan det ikke være. Og det må være den til enhver tid siddende formands opgave at fjerne medlemmer fra poster, de ikke er i stand til at varetage.

Læs også

Ny bog udkommet: Aldrig din skyld, altid din skyld - De to fortællinger om køn

Interview