15. juli, 2024

Unge vil deles mere om husarbejdet: KVINFO ikke tilfredse

Ny undersøgelse viser, at unge mænd og kvinder vil deles mere om opgaverne i hjemmet. Men direktør for KVINFO Nina Groes er ikke begejstret over undersøgelsens resultater.

“Svarene viser, at der er langt igen, før de danske hjem er helt ligestillede”, siger direktør for KVINFO Nina Groes ifølge Politiken om resultaterne af en ny undersøgelse af unges forventninger til arbejdsfordelingen i deres fremtidige parforhold.

“Det er historien, der gentager sig selv. Jeg synes, det er trist at se den reproduktion af kønsstereotype mønstre, vi foretager”, siger Groes ifølge avisen.

Men har KVINFO-direktøren ret i det? Og hvad er det egentlig, tallene fortæller om de unges forventninger til fremtiden?

De unge er enige og forventer at deles om opgaverne

Grafik: Politiken.
Grafik: Politiken.

Kigger man på resultaterne af undersøgelsen, som er foretaget af bureauet Userneeds for erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy, springer to ting i øjnene: 1) De unge er langt mere enige end uenige, og 2) de unge forventer i høj grad at dele arbejdet i hjemmet.

De unge er enige

Ser man på, hvad de unge mænd og kvinder svarer, kan man konstatere, at de i høj grad har de samme forventninger til, hvordan den fremtidige arbejdsfordeling skal være.

Eksempelvis forventer præcis 57% af begge køn, at manden skal stå for gør-det-selv-arbejdet i det fremtidige forhold, og også i forhold til tøjvask og rengøring er enigheden stor. 39% af de unge mænd og 41% af de unge kvinder forventer, at kvinden skal vaske tøjet, mens 27% af de unge mænd og 26% af de unge kvinder forventer, at kvinden skal bruge mest tid på rengøring.

Kigger man specifikt på de svar, der angiver en forventning til, at det ene eller det andet køn skal varetage en opgave, er forskellen mellem de unges svar intet sted større end 7 procentpoint (børnepasning). De unge er altså meget enige om, hvordan arbejdet skal fordeles i fremtiden.

De unge forventer at deles om arbejdet

På tre af undersøgelsens fire spørgsmål svarer flere af de unge uanset køn, at de forventer at deles om arbejdet, end at et bestemt køn skal udføre opgaverne. I forhold til børnepasning forventer 65% af de unge mænd og 79% af de unge kvinder at dele, mens tallene er 55%/63% for rengøring og 42%/51% for tøjvask. Kun i forhold til gør-det-selv-arbejde forventer de unge i højere grad, at et specifikt køn, manden, skal varetage opgaverne, end at man skal deles om dem (57% af begge køn har denne forventning).

Generelt er de unges forventning til arbejdsfordelingen i fremtidige parforhold således i høj grad, at man kommer til at deles om opgaverne. Både de unge mænd og de unger kvinder forventer, at de huslige pligter i deres fremtidige parforhold bliver noget, man deles om.

Reproduktion af kønsstereotype mønstre?

Det er på den baggrund svært at forstå, hvad direktør for KVINFO Nina Groes mener, når hun siger, at “det er trist at se den reproduktion af kønsstereotype mønstre, vi foretager”. For hvordan kan det være kønsstereotypt, at de unge i så høj grad er enige om at deles om arbejdet?

“Vi ved, at kvinder stadig lægger mere tid i arbejde i hjemmet, og at arbejdet er fordelt på mande- og kvindeområder. Kvinderne tager sig af rengøring og tøjvask, mens mænd for eksempel klarer havearbejdet. Men jeg synes, det er skræmmende, at de unge fastholder hinanden i så gammeldags forestillinger om, hvad mænd og kvinder skal og kan”, siger Groes til Politiken.

Det stemmer ikke overens med undersøgelsens resultater. Både i forhold til rengøring og tøjvask forventer flere af begge køn, at man skal deles om arbejdet, end at det skal udføres af et specifikt køn. I de unges forventninger er det ikke sådan, at “kvinderne tager sig af rengøring og tøjvask”, som Groes siger. De unge mænd og kvinder forventer derimod, at rengøring og tøjvask er noget man deles om.

En undersøgelse fra Aalborg Universitet, som Politiken refererer, viste i 2013, at 75% af kvinderne i nuværende forhold angiver, at de “altid” eller “næsten altid” står for tøjvasken. Det forventer kun 39% af de unge mænd og 41% af de unge kvinder, at kvinden vil gøre i deres fremtidige parforhold, mens 42% af de unge mænd og 51% af de unge kvinder forventer at deles om vasketøjet. De unge reproducerer således ikke de nuværende kønsroller, som Groes siger, men forventer en ganske anderledes arbejdsfordeling end den nuværende.

Om undersøgelsen

I forhold til undersøgelsen bør to ting bemærkes. For det første er kun 500 personer blevet spurgt. Det svækker undersøgelsens evne til at sige noget repræsentativt om unges forventninger til fremtiden, ligesom det øger resultaternes usikkerhed. Som tommelfingerregel skal man på den gode side af 1.000 respondenter, før en undersøgelse kan betragtes som repræsentativ.

For det andet er det værd at bemærke, at en del af de adspurgte har svaret uden for undersøgelsens kategorier eller helt har undladt at svare. Ser man fx på de unge kvinders svar på forventninger til rengøring, svarer 5% “min kæreste”, 26% “mig” og 63% “vi deler”. Lagt sammen giver de 94%, hvorfor 6% af de unge kvinder har svaret noget andet, formentlig “ved ikke”. For nogle af spørgsmålene er dette tal ganske højt. Fx har kun 85% af de unge mænd svaret på, hvad deres forventninger er i forhold til børnepasning. Hvad de sidste 15% forventer af fremtiden, siger undersøgelsen derfor ikke noget om.

Er unges enighed om arbejdsfordeling et problem?

Undersøgelsen viser, at de unge mellem 17 og 20 har samme forventninger på tværs af køn, og at de i høj grad regner med at deles om arbejdet i deres fremtidige parforhold.

Det er svært at forstår, hvordan direktør for KVINFO Nina Groes kan udlægge det som en dårlig nyhed. For det første burde Groes og KVINFO vel gælde sig over den store enighed blandt unge mænd og kvinder i forhold til forventningerne til den fremtidige arbejdsfordeling. Alternativet – at de unge kvinder og mænd gik rundt med dybt forskellige forventninger – synes i hvert fald ikke at være at foretrække for nogen af parterne.

For det andet burde Groes og KVINFO glæde sig over, at de unge mellem 17 og 20 af begge køn i fremtiden forventer at deles om husarbejdet i langt højere grad, end det sker i husholdningerne i dag. Hvis de unges forventninger holder stik, vil det ikke i fremtiden i 75% af hjemmene være kvinden, der står for tøjvasken, men kun i ca. 40% af hjemmene. Altså næsten en halvering. Det typiske vil være, at man deles om at vaske tøj.

Man KVINFO og Nina Groes glæder sig som nævnt ikke over undersøgelsens resultater. På trods af de unges markante lyst til at deles om opgaverne i fremtiden, siger Groes til Politiken:

“Vi har en forestilling om, at ligestilling sker i en lineær proces, og at det kommer af sig selv med tiden. Men når vi ser på de her tal, kan vi se, at det på ingen måde er selvfølgeligt, at vi bevæger os den rigtige vej.”

Enten er det en automatreaktion, eller også har KVINFO ændret syn på, hvilken vej vi skal. De unge mænd og kvinders fremtidsforventninger tyder på, at arbejdet i hjemmene i fremtiden bliver mere ligeligt fordelt mellem kønnene. Hvordan det kan opfattes som den forkerte vej hos KVINFO, skal man have særlige evner for at forstå.

Links:
Læs Politikens artikel om undersøgelsen her.

Læs også

Ny bog udkommet: Aldrig din skyld, altid din skyld - De to fortællinger om køn

Interview