28. februar, 2024

Viden og fakta er vigtigere end følelser og ideologi

Sexarbejde skal legaliseres, hvis sexarbejdernes forhold skal forbedres, mener flere og flere med Amnesty International i spidsen. Dansk Kvindesamfund er imod.

Sexarbejde skal legaliseres, hvis sexarbejdernes forhold skal forbedres, mener flere og flere med Amnesty International i spidsen. Dansk Kvindesamfund er imod.

For nogle dage siden meldte Amnesty Internation ud, at organisationen skiftede standpunkt og nu støtter legalisering af prostitution. Skiftet skete på baggrund af en lang række videnskabelige rapporter, der godtgjorde, at legalisering entydigt er i de prostitueredes interesse.

Amnestys opfordring til at støtte lovliggørelse af køb og salg af seksuelle ydelser er nået til Danmark og til Dansk Kvindesamfund, og her modtages nyheden mildest talt ikke med glæde.

Dansk Kvindesamfund

I stedet for at omfavne Amnestys arbejde og de indsigter, det har medført, fastholder Dansk Kvindesamfund nemlig sit hidtidige syn på prostitution. Det fremgår af dette opslag på Dansk Kvindesamfunds Facebookside, forfattet af forkvinde Lisa Holmfjord:

Erfaringerne fra Sverige, Island og Norge viser, at en sexkøbslov virker voldsforebyggende. Og selv det danske Straffelovsråd, der er imod en sexkøbslovgivning, skønner, at en sexkøbslov vil reducere antallet af sexkøbere med ca. 11 procent.

Udviklingen i sexindustrien med den stigende globalisering og deraf følgende kvindehandel kræver, at vi tør tænke nyt ved at fjerne retten til at købe sex, og det haster. Konsekvenserne af mænds sexkøb er ødelæggende for alt for mange prostituerede. Synet på kvinder som salgsvarer hindrer desuden kvinders mulighed for at opnå reel ligestilling.

I Dansk Kvindesamfund ønsker vi, at det bliver forbudt at købe sex. Derved placeres ansvaret hos voldsudøveren og ikke hos den prostituerede. Et forbud vil også gøre det langt vanskeligere for ruffere og menneskehandlere at drive prostitutionsforretninger, markedet vil blive mindre, og handlen med kvinder vil blive reduceret.

Vi ønsker også, at handlede kvinder får fuld opholdstilladelse i Danmark. De er blevet ofre for danske sexkøberes seksuelle vold. De skal have en reel mulighed for at skabe et liv uden prostitution, også hvis de ikke kan vende hjem pga. risikoen for at blive genhandlet.
Kravene er en naturlig følge af, at prostitution er vold mod mennesker. Den danske regering bør anerkende, at prostitution og ligestilling er hinandens modsætninger.

Siden januar 2014 har EU-Parlamentet anerkendt, at prostitution er en alvorlig hindring for at opnå ligestilling. Man anerkender, at det at købe et andet menneske er vold, at mange prostituerede får skader af at prostituere sig, og at skaderne påføres af sexkøberne. Derfor bør de straffes for den seksuelle vold, de udsætter andre for.

Med den nye EU-resolution er der lagt op til, at alle medlemslandene forbyder sexkøb, og flere EU lande er i gang med at indføre forbud mod købesex. Bare ikke i Danmark. Vi halter håbløst bagefter både i forhold til vores nordiske naboer og EU-Parlamentets anbefalinger.” Dansk Kvindesamfunds bidrag til rapporten ”FN’s 17 nye verdensmål for bæredygtig udvikling kræver dansk handling lokalt og globalt.

Dansk Kvindesamfund​s reaktion på Amnestys udmelding om at støtte lovliggørelsen af prostitution er lige så uintelligent, som den er forudsigelig. Hvor Amnesty baserer sin holdning på viden og fakta, baserer Dansk Kvindesamfund sin på følelser og ideologi.

Sådan går det til, at Dansk Kvindesamfund vil gøre sexkøb – men ikke sexsalg – ulovligt. Sådan går det til, at Dansk Kvindesamfund kalder prostitution for “køb af mennesker”, selv om der i sagens natur hverken er tale om “køb” (men “leje”) eller “af mennesker” (men “af ydelser”). Sådan går det til, at Dansk Kvindesamfund kalder frivillige aftaler mellem mennesker for “vold”. Ja, sådan går det til, at Dansk Kvindesamfund mod bedre vidende arbejder for en politik, som er skadelig for dem, Dansk Kvindesamfund hævder at kæmpe for, nemlig de prostituerede.

Seksualpolitisk Forum og Huffington Post

Anderledes fornuftig er reaktionen hos foreningen Seksualpolitisk Forum, som i et opslag blandt andet henviser til Huffington Posts artikel om emnet: Hiring A Sex Worker Is Not ‘Buying’ A Person. Seksualpolitisk Forum fremhæver følgende pointer fra artiklen:

As passionately as the Amnesty debate rages on, there are a few things we should agree to stop saying about people in the sex trade:

1. Don’t refer to “buying” and “selling” people when you’re not discussing slavery
2. Don’t declare that selling sex is “inherently” degrading.
3. Don’t say a sex worker’s consent isn’t “real”.

Både Seksualpolitisk Forum og Huffington Post fokuserer på, hvad der er bedst for sexarbejderne. Det burde Dansk Kvindesamfund også gøre. For ude i virkeligheden, dér hvor sexarbejde er mere end en akademisk diskussion, er der kvinder og mænd, hvis vilkår afhænger af, at der træffes fornuftige politiske beslutninger. Og det forudsætter, at beslutningerne træffes på et oplyst grundlag, ikke på baggrund af følelser og ideologi.

Læs også

Ny bog udkommet: Aldrig din skyld, altid din skyld - De to fortællinger om køn

Interview