Vold og drab i Danmark: Ofre og gerningsmænd fordelt på køn

I Danmark udsættes kvinder sjældnere for vold og slås sjældnere ihjel end mænd. Billede: Unsplash.com

Mænd slås oftere ihjel end kvinder. Mænd udsættes oftere for vold end kvinder. Mænd er oftere gerningsmænd.

I diskussionen om kvinders tryghed på gader og stræder, som er opstået i kølvandet på en tragisk drabssag fra England, påstår flere, at vold og drab er »kønnede« problemer og underforstår herved, at de oftere rammer kvinder end mænd.

En af dem er direktør for det tidlige Kvindemuseet, nu KØN – Gender Musuem Denmark – Julie Rokkjær Birch

– Nej, det er ikke alle mænd, der begår vold og drab, og de fleste episoder sker ikke på åben gade, men i hjemmene. Men ifølge Det Kriminalpræventive Råd er geningspersonen i godt ni ud af ti voldstilfælde en mand. Partnervold rettet mod kvinder er massiv, og mænd, der dræber kvinder, er den hyppigst forekommende type enkeltdrab i Danmark, skriver hun i et debatindlæg i Jyllands-Posten og fortsætter:

– Vi er nødt til at kunne tale om, at vold (stadig) har en kønnet slagside, uden at alle mænd dermed føler sig ramt. For vi har et problem, og det er ikke kvinder, der kan løse det.

En velkendt strategi

Julie Rokkjær Birch lægger særlig vægt på en bestemt type drab – mænd, der dræber kvinder – og en bestemt type vold – partnervold.

Hermed gentager hun en ofte anvendt strategi blandt feminister og kvindesagsaktivister: Hvis ikke kvinder inden for et givet område, eksempelvis vold, overordnet set er hyppigere ofre end mænd, kan man rette fokus mod en delmængde af området, eksempelvis partnervold, hvor de er det.

I sig selv er det ikke et problem. Det kan sagtens være relevant at se på særlige former for drab eller særlige former for vold. Men hvis strategien bruges til at sløre det samlede billede, risikerer den at udarte sig til en form for misinformation.

Det sker, hvis man ikke meget tydeligt understreger, at tallene drejer sig om delmængder – for eksempel om partnervold, ikke vold i almindelighed – og udelader information om den overordnede fordeling.

Når det sker, frembringes et forkert billede af, hvilket køn der samlet set oftest er offer. For eksempel det billede, at kvinder oftere er ofre for vold end mænd.

For at modvirke den form for misinformation og for at kvalificere den igangværende debat følger herunder data for vold og drab i Danmark fordelt på køn.

Vold i Danmark fordelt på køn

I Danmark er det typiske voldsoffer en mand, og kønsforskellen er stabil over tid. Det fremgår af denne figur, som indgår i Justitsministeriets Offerundersøgelser (seneste udgave, side 58).

I Danmark udsættes mænd oftere for vold end kvinder. Figur: Offerundersøgelser 2005-2019 – Udsathed for vold og andre former for kriminalitet.

Af rapporten fremgår det, at mænds risiko for at blive udsat for vold er mellem 1,16 og 2,0 gange større end kvinders.

– Mænds voldsrisiko har i hele perioden været større end kvinders. Overhyppigheden blandt mændene varierer fra at være en sjettedel mere udsatte end kvinder til at være dobbelt så stor, skriver forskerne.

Hvad angår gerningsmændene, er den typiske voldsudøver ligeledes en mand.

– Det er i overvejende grad mænd, der optræder som gerningspersoner, idet ofrene i ni ud af ti tilfælde har stået over for en mand, skriver forskerne.

I forhold til den aktuelle debat om kvinders tryghed i det offentlige rum er det desuden værd at bemærke, at kvinder sjældnere udsættes for vold på gader og stræder.

– Mænd har en større risiko for at blive udsat for vold end kvinder, når det gælder vold generelt og vold på offentlige steder. Kvinder er mere udsat end mænd, når det gælder partnervold og vold på arbejdspladsen, skriver Det Kriminalpræventive Råd på sin faktaside om vold.

Mænd dominerer altså både som ofre og udøvere af vold. Det typiske voldsoffer i Danmark er en mand. Det er den typiske voldsmand også. Hvad angår vold i den offentlige rum, rammer den oftest mænd.

Drab i Danmark fordelt på køn

I Danmark er det typiske drabsoffer en mand. Det fremgår af denne figur fra Danmarks Statistik.

Ofre for mord i Danmark fordelt på køn og alder. Figur: Danmarks Statistik.

Af Danmarks Statistiks tal fremgår det, at mænd omtrent dobbelt så ofte som kvinder er ofre for mord.

Den fordeling bekræftes af retsmediciner Asser Hedegård Thomsens gennemgang af samtlige danske drabssager i 25 år. Thomsen fandt i alt 1.417 drab. Heraf var 62 procent af ofrene mænd.

Ser man på gerningsmændene, er 87 procent mænd og 13 procent kvinder. Det fremgår af Justitsministeriets rapport ‘Typer af drab i Danmark’ (side 12) og fremgår af følgende figur.

Ofre og gerningsmænd i forbindelse med drab i Danmark fordelt på køn. Figur: Typer af drab i Danmark.

– Som det ses, er der en overvægt af mænd blandt både ofre og gerningsmænd, dog særligt blandt sidstnævnte; godt seks ud af ti ofre er mænd, mens samme gør sig gældende for knap ni ud af ti blandt gerningsmændene, skriver forskerne i rapporten.

I ‘Typer af drab i Danmark’ har man desuden set på ofre og gerningsmænds køn. Analysen viser, at kvinder meget ofte dræbes af mænd. Den viser også, at mænd ofte dræbes af mænd.

– Tages der udgangspunkt i offerets køn, ses, at 95 pct. af de kvindelige ofre blev dræbt af en mand. Af de mandlige ofre blev 83 pct. dræbt af en mand, skriver forskerne.

Mænd dominerer altså både som ofre for og gerningsmænd bag drab. Det typiske drabsoffer i Danmark er en mand. Det er den typiske drabsmand også. Kvinder dræbes oftest af mænd. Det gør mænd også.

Tobias Petersen

40 år, sociolog, tekstforfatter, freelancejournalist og ligestillingsdebattør. Jeg er helhjertet tilhænger af ligeværd, lige muligheder og lige rettigheder og skriver om alt, der har med ligestillingsdebatten at gøre i bredeste forstand. Når jeg ikke diskuterer ligestilling, skriver jeg tekster for andre.

8 thoughts on “Vold og drab i Danmark: Ofre og gerningsmænd fordelt på køn

 • 18. marts 2021 kl. 18:13
  Permalink

  Foreligger der opgørelser over hvem det er, de kvindelige gerningspersoner dræber?

  Bruger jeg tallene fra artiklen, kommer jeg frem til at der over de 25 år er ca. 184 ofre for kvindelige gerningspersoner og at ofrene i 3 ud af 4 tilfælde er en mand.
  Dog passer min kontrolsum for regnestykket ikke helt, hvilket nok skyldes at tallene i artiklen er fremkommet ud fra forskellige delmængder. Således er procentsatserne for ofrenes køn tilsyneladende udregnet på basis af 150 ud af de 1417 ofre over de 25 år.

  Alligevel giver det vist en indikation af, at når kvinder endelig slår ihjel, så er det alleroftest en mand som er offeret.

  Det kunne være interessant at få en mere nøjagtigt opgørelse af den vinkel end min quick-and-dirty udregning. Også ifht. et tal der florerer om at 12 kvinder hvert år dræbes af deres partner.

  – Hvor mange mænd dræbes årligt af deres partner?
  Og hvor tit er gerningspersonen en kvinde?

  Svarene på de spørgsmål har jeg endnu til gode at se i den offentlige debat til direkte sammenligning med de modsatte tal.

  Svar
  • 18. marts 2021 kl. 18:46
   Permalink

   Ifølge ‘Typer af drab i Danmark’, begås 13 procent af alle drab i Danmark af kvindelige gerningsmænd. Heraf 11 procentpoint mod et mandligt offer og to procentpoint mod et kvindeligt offer.

   “Gerningsmændene er i 87 pct. af tilfældene mænd, mens 13 pct. er kvinder. Ofrene er i 62 pct. af tilfældene mænd, mens 38 pct. er kvinder. I 51 pct. af drabene er både gerningsmand og offer en mand. I 36 pct. af drabene er gerningsmanden en mand og offeret en kvinde. I 11 pct. af drabene er gerningsmanden en kvinde og offeret en mand. Både gerningsmand og offer er kvinder i de resterende to pct. af drabene.” (Typer af drab i Danmark, Resumé).

   Tallene er meget lave, så man skal passe på med at drage forhastede statistiske konklusioner på baggrund af dem, men som jeg læser rapporten, betyder det, at 84 procent af de kvindelige mordere dræber mandlige ofre, mens 16 procent dræber kvindelige.

   Det kan sammenholdes med tallene for mandlige mordere. Her er ofret en kvinde i 44 procent af tilfældene og en mand i 56 procent af tilfældene.

   Som sagt er talgrundlaget spinkelt. Men skal man slutte noget ud fra det, er det, at kvindelige mordere oftere dræber personer af det modsatte køn, end mandlige mordere gør.

   Det kan der selvsagt være mange grunde til, for eksempel at mænd oftere end kvinder er involveret i diverse former for kriminalitet, som fører til drab, og at disse drab stort set altid vil ramme personer af samme køn, da stort set alle involverede er mænd.

   En egentlig undersøgelse af ofrene for kvindemord kender jeg ikke til. DR har en serie i seks afsnit om kvinder, der slår ihjel. Jeg har ikke set den, så jeg ved ikke, om den rummer yderligere informationer af den type, der efterspørges, men den kan findes her: https://www.dr.dk/drtv/serie/naar-kvinder-slaar-ihjel_191488

   Svar
 • 30. marts 2021 kl. 13:34
  Permalink

  Som jeg læser tallene, synes jeg ikke, de understøtter en konklusion om, at der findes en kultur blandt mænd der fremmer vold mod kvinder, som ellers har været det feministiske spin på textmewhenyougethome. Mænd dræber oftere mænd end kvinder. På den anden side så dræber kvinder næsten udelukkende mænd, og det kunne være interessant at se på rent kulturelt.

  Svar
 • 6. april 2021 kl. 14:23
  Permalink

  Mellem 1992-2016 har kvinder dræbt 85 mænd, mens mænd har dræbt 397 kvinder.

  Ja, mænd har dræbt 479 mænd, så dermed har de dræbt flere mænd end kvinder. Og ja kvinder har sjældent dræbt kvinder med 8 drab over 25 år.

  Mænd har stadig dræbt over 4 gange så mange kvinder, som kvinder har dræbt mænd.

  Det er da et problem? Mænd er mere tilbøjelige til at dræbe generelt (knap 9/10 gerningsmænd er mænd), men når mænd dræber mænd er der ofte tale om banderelaterede drab, og når mænd og kvinder dræber hinanden, er det ofte partnermord, og der dræber mænd mange flere kvinder, end kvinder der dræber mænd.

  Der er en grund til feminisme florerer i Danmark (og verden generelt) med sådan en voldelig ulighed.

  Svar
  • 27. januar 2022 kl. 13:43
   Permalink

   Ja, det er meget forstemmende at se at en mandelig partner eller tidligere partner i gennem snit dræber en kvinde om måneden og at der ikke er nogen udvikling på området.

   Svar
 • 17. februar 2022 kl. 12:11
  Permalink

  Jeg vidste det – jeg vidste det guddødemig !
  Nu skal psykopaten i Aalborg bruges til at skamme mænd helt ud af samfundet. Mænd er problemet, hvis vi bare kunne fjerne mænd så ville alle problemer være løst ! ja ja ja vi har forstået det !

  Godt så – I kvinder sidder jo på magten så se for den da at komme i gang !
  I kvinder kan fandeme så let som ingenting fjerne mænd ! gør drengefødsler til en forbrydelse og straf den hårdt – viola, problem løst !
  I overgangsperioden kan I jo blot forbyde parforhold og især ægteskab. Forbyd mænd at bevæge sig frit på gaderne. Indpod chips i mænd så man til enhver tid har styr på hvor de opholder sig.
  I løbet af et menneskes levetid er alle problemer på jorden løst – det er så let som at klø bagi !!

  Hvis I ikke snart kommer i gang vil jeg betragte jer kvinder som aldeles uduelige !

  Det er så himmelråbende let, at det er udtryk for den ultimative stupiditet, at det ikke for længst er iværksat.

  For mænd er der kun et at gøre – sky kvinder som pesten – de har udelukkende ondt i sinde !
  Det er så desværre bare en livsbetingelse for de sidste mænd på jorden.

  Svar
 • 22. februar 2022 kl. 15:26
  Permalink

  Bare lige en kommentar til Michaela. Et drab er et for mange, men det er også forstemmende at læse i statistikken at der omtrent bliver dræbt dobbelt så mange mænd. Og oftest når man anfører denne betragtning bliver man mødt af “banderelaterede drab” er skyld i forskellen. Det lyder næsten som “offeret er selv skyld i det”. For det første bakker statistikken ikke op om det, og for det andet er det argument hvis det kom fra en mand, om drab på kvinder, at det ville være nok til en offentlig henrettelse på Gråbrødre Torv.

  Svar
 • 13. september 2022 kl. 11:24
  Permalink

  Sjovere ville det være, hvis man opgjorde, hvor mange kvinder blev dræbt af deres eks-partner, grundet mænds ufattelige dårlige vilkår i skilsmisse sager med børn.
  Jeg er sikker på at, antallet af dræbte kvinder ville falde dramatisk, hvis der kom ligestilling i skilsmisser med børn.
  Kvinde, der flytter langt væk med børnene og yderligere nægter at udlevere børnene til samvær, sker desværre ofte.
  Kort sagt:
  Ligestilling ved skilsmisser med børn, vil betyde færre kvindedrab
  Men det ønsker man ikke at lave undersøgelser på
  Hvorfor mon ?

  Svar

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *