18. maj, 2024

Berlingskes debatredaktør står ved diskrimination af mænd

Berlingskes debatredaktør, Anne Sophia Hermansen, forskelsbehandler mandlige og kvindelige skribenter, der indsender debatindlæg til avisen. Billede: Anne Sophia Hermansen i debat i Deadline i 2012. Screenshot, Deadline, YouTube.

– Jeg er mere aktiv for at få flere kvinder i debatsektionen og håber, at det lykkes, fastslår Berlingskes debatredaktør, Anne Sophia Hermansen.

Da Anne Sophia Hermansen i september 2016 tiltrådte i stillingen som debatredaktør hos Berlingske, var en af hendes første udmeldinger, at hun agtede at diskriminere mandlige skribenter.

– Og så skal vi have flere kvinder ind i samfundsdebatten. Flere yngre stemmer og flere med anden etnisk baggrund, flere politiske dissidenter og fritænkere, sagde hun dengang.

Anne Sophia Hermansen lod dermed forstå, at man med hende ved roret ville have større chancer for at få et debatindlæg bragt i Berlingske, hvis man var ung, kvinde og havde anden etnisk baggrund end dansk, end hvis man var det modsatte: etnisk dansk mand over 30.

»Jeg er mere aktiv for at få flere kvinder i debatsektionen«

Det er godt et halvt år siden, men Anne Sophia Hermansen har ikke ændret sit syn på kønsdiskrimination. Tværtimod synes debatredaktørens glæde ved forskelsbehandlingen af mænd og kvinder større end nogensinde.

Det fremgår af en artikel om kønsfordelingen blandt bidragsydere til avisernes debatsektioner, Ugebrevet A4 har skrevet på baggrund af tal fra tænketanken Cevea. Heri fortæller Anne Sophia Hermansen, at hendes diskrimination af skribenterne går videre end til blot at afgøre, hvilke af de indsendte indlæg der kommer i avisen, og hvilke der sorteres fra.

Indsender en kvinde eksempelvis et indlæg, som har potentiale, men i sin nuværende udgave er for ringe til at blive bragt, er der stor sandsynlighed for, at Anne Sophia Hermansen tager kontakt til kvinden med henblik på at forbedre indlægget. Anderledes forholder det sig, hvis afsenderen af et sådant indlæg er en mand.

– Hvis jeg får et indlæg, der ikke umiddelbart er klart til tryk men har potentiale, giver jeg flere tilbagemeldinger til kvinder end til mænd, siger Anne Sophia Hermansen til Ugebrevet A4.

– Jeg coacher kvinder på en helt anden måde, fordi min ambition er at få en større mangfoldighed på debatsiderne, tilføjer hun.

Og det er ikke kun de kvinder, der selv henvender sig til Berlingske, der får positiv særbehandling af Berlingskes debatredaktør.

Ugebrevet A4 beretter, at Anne Sophia Hermansen scouter nye talenter på Facebook og henvender sig til dem i beskeder med spørgsmål om, om de har lyst til at skrive egentlige debatindlæg til avisen. Endnu en service, Anne Sophia Hermansen ikke yder over for mænd.

– Jeg er mere aktiv for at få flere kvinder i debatsektionen og håber, at det lykkes. For det er jo ikke sådan at mænd skriver mere begavede indlæg end kvinder, siger Anne Sophia Hermansen.

Anne Sophia Hermansen er mag.art. i litteraturvidenskab og idéhistorie og overtog jobbet som debatredaktør på Berlingskes efter Jesper Beinov, der forlod stillingen for at blive særlig rådgiver for forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V).

Læs også

Ny bog udkommet: Aldrig din skyld, altid din skyld - De to fortællinger om køn

Interview