26. maj, 2024

Danmarks Lærerforening vil styrke læreres »kønsbevidsthed«

Danmarks Lærerforening har i forvejen en politik for kønsbevidsthed i skolen og en pjece om emnet. Nu skal nyt projekt øge kønsbevidstheden i skolen. Billede: Pixabay.com.

Lærerforeningen har modtaget en bevilling fra Villum Fonden på 2,4 mio. kr. til formålet.

Et nyt projekt udviklet af Danmarks Lærerforening skal understøtte og udvikle arbejdet med kønsbevidsthed i skolen. Det meddeler lærerforeningen i en pressemeddelelse.

– Gennem projektet sætter vi fokus på, at vores forforståelse af køn påvirker, hvordan det enkelte barn opfattes og opfatter sig selv og udvikler sig. Men også, hvordan det påvirker de valg børnene træffer fra de er små til de vælger uddannelse og karrierevej, siger formand for foreningens undervisningsudvalg, Regitze Flannov, i pressemeddelelsen.

– Med projektet etablerer vi et netværk af interesserede og engagerede lærere, som på baggrund af fælles ny viden og erfaringsudveksling kan udvikle konkrete tiltag for øget kønsopmærksomhed i skolen. Desuden skal projektet bane vejen for, at indsatsen formidles ud til den brede skare af lærere gennem en række regionale seminarer. Det er til gavn for alle, uddyber hun.

En kønsbevidst lærerforening

Danmarks Lærerforening har i forvejen en politik om kønsbevidsthed i skolen. Politikken forholder sig blandt andet kritisk til »bevidste og ubevidste forventninger, der er til henholdsvis piger og drenge, som er med til at reproducere et stereotypt kønssyn«.

Foreningen har desuden udgivet en pjece om kønsbevidsthed i skolen med seks temaer, som har til formål at »medvirke til en større kønsopmærksomhed i den pædagogiske og didaktiske praksis«. De seks temaer er:

  1. Bliv bevidst om stereotype udtryk og forestillinger om køn
  2. Hav differentierede forventninger
  3. Vis mangfoldigt køn
  4. Tag udgangspunkt i den enkelte elev og hold fokus på relationer og kompetencer
  5. Køn i indretningen
  6. Alle har brug for forbilleder.

Seminarer og netværk

Projektet, som skal løbe frem til 2023, er finansieret med en bevilling på 2,4 mio. kroner fra Villum Fonden. På fondens hjemmeside kan man læse følgende om projektet:

»Formålet med projektet er at øge skolelæreres bevidsthed, om hvordan tilgangen til køn spiller ind i hverdagens undervisningspraksis og udvikle kønsbevidsthed som et didaktisk redskab for lærerne i undervisningen. Det er ambitionen, at forståelsen af kønnets betydning for den didaktiske og pædagogiske praksis professionaliseres og baseres på viden og forskning på området.

Projektet omfatter dannelse af et netværk af ca. 50 interesserede og engagerede lærere, som på baggrund af fælles ny viden og erfaringsudveksling vil udvikle konkrete tiltag for øget kønsbevidsthed i skolen. Der skal ske formidling af disse tiltag til den brede skare af lærere gennem en række regionale seminarer: Der planlægges i alt 11 regionale møder, hvor der forventes ca. 50 deltagere pr. møde. Med henblik på forankring af indsatsen efter projektperioden desuden vil der være opfølgende seminar for 70-80 lærere fra netværket, hvor der samles op på udbyttet af de regionale konferencer og gennemførte evalueringer af output og effekter af indsatsen.«

En fond med smag for normkritik

Danmarks Lærerforenings projekt om kønsbevidsthed er ikke det eneste normkritiske projekt, Villum Fonden støtter i år.

Fonden har bevilget 2,3 mio. kroner til projektet ‘Kompetenceudvikling af engineering-lærere i kønsbevidst naturfagsundervisning’, der blandt andet har til formål at »styrke lærernes bevidsthed om brugen af stereotyper i både sprog og handlinger« samt »udfordre lærernes ubevidste fordomme og forestillinger om bl.a. kønsstereotyper«.

Fonden har også bevilliget små 600.000 kr. til forskningsprojektet ‘Kønsstereotyper og -bias i lærerstuderendes vurderinger af elever: Et eksperimentelt mixed methods studie’.

Læs også

Ny bog udkommet: Aldrig din skyld, altid din skyld - De to fortællinger om køn

Interview