Emma Holten fældet af DR’s Detektor

Emma_Holten_faeldet_af_DRs_Detektor

Ifølge Emma Holten sker der 4.000 voldtægter om året i Danmark. Men det passer ikke, fastslår DR’s Detektor.

– Vi har 4.000 voldtægter i Danmark hvert år. Det er vi nødt til at få gjort noget ved. Og det kommer altså fra en kultur, som ikke har respekt for kvinders krop og kvindernes ret til at samtykke. Det skal børn og unge simpelthen lære. Det skal vi tage alvorligt. Og det skal politikerne prioritere, sagde feminist Emma Holten til TV2NEWS 30. marts.

Men sker der 4.000 voldtægter i Danmark hvert år?

Det satte DR’s faktaprogram Detektor sig for at undersøge, og svaret var klart: Nej, det gør der ikke.

Forskel på voldtægt og tvangssamleje

Ifølge den seneste Offerundersøgelse fra Det Kriminalpræventive Råd sker der 4.200 tvangssamlejer og forsøg på tvangssamlejer om året i Danmark.

Men tvangssamleje er et bredere begreb end voldtægt. Blandt andet dækker tvangssamleje også over situationer, de adspurgte kvinder ikke selv beskriver som kriminelle.

Man kan derfor ikke bruge Det Kriminalpræventive Råds tal til at udtale sig om antallet af voldtægter i Danmark, som Holten gør.

Indrømmer fejl, men fastholder synspunktet

Over for DR erkender Emma Holten, at man ikke kan sige, at der sker 4.000 voldtægter om året i Danmark, fordi tallet refererer til antallet af tvangssamlejer og forsøg på tvangssamlejer, ikke voldtægter.

– Det er min fejl, at jeg ikke får skelnet mellem, hvad der er forsøg, og hvad der ikke er. Men generelt ved man jo ikke nok om det her emne i Danmark. Jeg tror faktisk, at tallet er højere. Men vi mangler helt klart dokumentation. Tallene er simpelthen for dårlige, siger hun.

Den blonde feminist fastholder dog, at det giver mening at forstå begreberne tvangssamleje og voldtægt som udtryk for det samme.

– I den virkelige verden mener jeg, at tvangssamleje og voldtægt er det samme, selvom det muligvis forholder sig anderledes i en retssal. Konsekvenserne er jo de samme for ofrene, fastslår hun.

Tobias Petersen

40 år, sociolog, tekstforfatter, freelancejournalist og ligestillingsdebattør. Jeg er helhjertet tilhænger af ligeværd, lige muligheder og lige rettigheder og skriver om alt, der har med ligestillingsdebatten at gøre i bredeste forstand. Når jeg ikke diskuterer ligestilling, skriver jeg tekster for andre.

6 thoughts on “Emma Holten fældet af DR’s Detektor

 • 7. april 2016 kl. 14:04
  Permalink

  hvad er forskellen egentlig?

  Svar
  • 7. april 2016 kl. 15:02
   Permalink

   Om forskellen på tvangssamleje og voldtægt står der følgende i Det Kriminalpræventive Råds seneste offerundersøgelse fra 2014, side 109-110, min fremhævning:

   »Offerundersøgelsen omfatter fra og med 2008 spørgsmål til de adspurgte kvinder om udsathed for tvangssamleje. Spørgsmålet lyder: “Kan du fortælle mig, om du inden for de seneste fem år har været udsat for, at en mand ved brug af vold eller trusler om vold har forsøgt at tvinge dig til eller rent faktisk har tvunget dig til samleje?” Her er valgt at anvende termen ‘tvangssamleje’ om det, kvinderne angiver at have været udsat for, idet det er usikkert, i hvilket omfang der er tale om voldtægt i juridisk forstand. Meget tyder på, at tvangssamleje for mange er et bredere begreb og omfatter flere forskellige handlinger end det juridiske voldtægtsbegreb.

   Et spørgsmål om tvangssamleje er også indgået i tidligere danske offerundersøgelser, men da spørgsmålene i disse undersøgelser samt undersøgelseskonteksten ikke uden videre er sammenlignelige, vil der kun i begrænset omfang blive sammenlignet med tidligere undersøgelser. Der henvises i øvrigt til omtalen heraf i rapporten “Vold og overgreb mod kvinder” (Balvig & Kyvsgaard, 2006c), som er tilgængelig på Justitsministeriets hjemmeside.

   På spørgsmålet om udsathed for tvangssamleje inden for de seneste fem år er det i gennemsnit for alle årene 2008-14 1pct. af kvinderne, der svarer bekræftende herpå. Det svarer til, at cirka 20.000 kvinder tilkendegiver, at de inden for de seneste fem år har været udsat for tvangssamleje eller forsøg herpå. Andelen varierer noget over årene: 0,7 pct. i 2008, 1,0 pct. i 2009, 0,9 pct.i 2010, 1,3 pct. i 2011, 0,9 pct. i 2012, 1,2 pct. i 2013 og 1,4 pct. i 2014 angav at have været udsat for tvangssamleje eller forsøg herpå inden for de seneste fem år. Andelen af udsatte i 2014 er højere end gennemsnittet for den undersøgte periode. Det skal dog bemærkes, at udregningerne er baseret på meget få observationer, hvilket betyder, at udsving let kan forekomme. Udviklingen i omfanget af tvangssamlejer siden 2008 følger ikke udviklingen i de politiregistrerede voldtægter, snarere tværtimod. Mens der har været et ganske stort fald i de politiregistrerede voldtægter, er tendensen vækst i de offerrapporterede – dette på trods af en ret konstant anmeldelsestilbøjelighed, jf. senere. Dette understreger, at de hændelser, der rapporteres til offerundersøgelsen, kan være af en anden art end dem, politiet kategoriserer som voldtægt«.

   http://www.dkr.dk/sites/default/files/offerrundersogelse_2014.pdf

   Svar
 • 8. april 2016 kl. 15:13
  Permalink

  Det objektive gerningsindhold for voldtægt er efter straffelovens § 216.
  For voldtægt straffes med fængsel indtil 8 år den, der
  1) tiltvinger sig samleje ved vold eller trussel om vold eller
  2) skaffer sig samleje ved anden ulovlig tvang, jf. § 260, eller med en person, der befinder sig i en tilstand eller situation, i hvilken den pågældende er ude af stand til at modsætte sig handlingen.

  Min gamle strafferetslektor ville derfor kategorisere det, Det Kriminalpræventive Råd betegner som tvangssamleje, som voldtægter, idet der netop er tale om tvang til samleje ved vold eller trussel om vold. Ved samleje menes der vel penis i skeden, så jeg har ekstremt svært ved at se hvor skildringen imellem tvangssamleje og voldtægt er.

  Svar
  • 8. april 2016 kl. 17:30
   Permalink

   Jeg kunne ligeledes godt tænke mig en uddybende forklaring af forskellen. I forklaringen i Detektor blev der lagt vægt på, at tvangssamleje er et bredere begreb, fordi det beskrives kvindernes subjektive oplevelser af, hvad der er sket. Det giver mening, om end forskellen næppe er særlig stor i sidste ende. Men naturligvis kan der være forskel på, hvordan mennesker oplever en situation, og hvordan en situation er. Helt principielt måler man i offerundersøgelserne kvindernes oplevelser af virkeligheden, ikke virkeligheden.

   Svar
 • 8. april 2016 kl. 17:56
  Permalink

  Men så er det efter min opfattelse forkert at sige, at der det ikke vil blive anset som en voldtægt i juridisk forstand (som Det Kriminalpræventive råd lægger vægt på), da der netop “bare” kræves at gerningsinholdet bliver opfyldt, for at blive anset som en voldtægt og ikke nødvendigvis offerets opfattelse.

  Svar
 • 9. januar 2017 kl. 10:56
  Permalink

  Lad være med at låse jeres døre. Lær tyve at ikke stjæle i stedet.

  Svar

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *