23. maj, 2024

Finanslovsaftale med forbedringer for partnervoldsramte mænd

Mænd, der får tæsk af deres partner, får nu samme ret til psykologhjælp som kvinder, der får tæsk af deres partner. Billede: Pixabay.com

En egentlig ligestilling af mandlige og kvindelige partnervoldsofre lader dog fortsat vente på sig.

Regeringen og aftalepartierne bag finansloven 2023 har afsat midler til partnervoldsramte mænd. 7,6 mio. kr. i 2024, 13,2 mio. kr. i 2025, 13,2 mio. kr. i 2026 og 13 mio. kr. årligt fra 2027 og frem.

Midlerne skal blandt andet sikre, at partnervoldsramte mænd får samme ret til psykologhjælp som partnervoldsramte kvinder, og at mænd i lighed med kvinder får mulighed for at tage børn med på krisecentre. Endvidere vil partnervoldsramte mænds børn få samme ret til psykologhjælp som partnervoldsramte kvinders børn.

Marie Bjerre: En kæmpe sejr for mænds ligestilling

På Twitter skriver ligestillingsminister Marie Bjerre (V), at der er tale om “en kæmpe sejr for mænds ligestilling”.

– Vi afsætter med finansloven for 2023 langt om længe midler til mænd ramt af partnervold, så de bliver ligestillet med kvinder i forhold til krisecentre, at kunne medbringe børn og psykologhjælp, skriver ministeren.

– Vi har ikke taget dette problem seriøst nok. Det gør vi nu! tilføjer hun.

Dialog med interessenter om endelig model

På ligestillingsministeriets hjemmeside uddyber Marie Bjerre.

– Jeg glæder mig over, at vi nu baner vejen for at sikre voldsudsatte mænd de samme rettigheder som voldsudsatte kvinder, indleder hun.

– Vi har alt for længe ikke taget det seriøst nok, at mænd også kan være udsat for partnervold og have brug for hjælp. Tiden er inde til at sikre, at voldsudsatte mænd og deres børn får den samme hjælp, som når en kvinde rækker ud efter hjælpen, fortsætter Marie Bjerre.

– Ligestilling er for både kvinder og mænd. Derfor skal vi selvfølgelig også have fokus på, hvor mænd har ligestillingsudfordringer. Det har de her, og det skal vi have løst. Derfor ser jeg frem til nu at gå i dialog med interessenterne om, hvordan vi bedst skruer en model sammen, afslutter ligestillingsministeren.

Ingen afklaring i forhold til serviceloven

Borgerlige partier har i årevis kritiseret den nuværende lovgivning, som betyder, at kun kvinder har ret til hjælp i tilfælde af partnervold. Senest blev emnet debatteret i forbindelse med et beslutningsforslag fremsat af Nye Borgerlige i marts.

Forskellen i rettigheder skyldes servicelovens § 109, som anvender ordene “kvinden” og “moderen” og derfor kun gælder kvinder. En kønsneutralisering af paragraffen, fx ved brug af ordene “borgeren” og “forælderen”, ville løse det problem.

Indtil nu har det ikke været muligt at samle et flertal for en kønsneutralisering af § 109, hvilket især skyldes, at venstrefløjen og Socialdemokratiet har været imod. Marie Bjerre og Venstre var dog heller ikke fortalere for det ved debatten i marts.

– Løsningen er ikke nødvendigvis at kønsneutralisere paragraf 109, udtalte Marie Bjerre ved den lejlighed.

Dagens udmeldinger er således ikke en garanti for, at en reel ligestilling af partnervoldsofre gennem en kønsneutralisering af § 109 venter rundt om hjørnet.

Det vides først, når Marie Bjerre bliver færdig med at skrue modellen sammen.

Læs også

Ny bog udkommet: Aldrig din skyld, altid din skyld - De to fortællinger om køn

Interview