26. maj, 2024

Flere drenge end piger mobber online

Når der mobbes på digitale medier, er ‘mobberen’ oftere end dreng end en pige, viser ny undersøgelse blandt elever i 9. klasse. Billede: Arkivfoto.

Mere end dobbelt så mange drenge som piger har mobbet andre på digitale medier, viser ny undersøgelse fra Børnerådet.

Når der mobbes i den digitale skolegård, er synderen oftere en dreng end en pige.

Det viser en undersøgelse foretaget af Børnerådet i samarbejde med professor Vincent F. Hendricks og ph.d.-stipendiat Rasmus Kræmmer Rendsvig.

Hver femte dreng og hver tiende pige

Undersøgelsen baserer sig på svar på en spørgeskemaundersøgelse fra  1.390 elever i 9. klasse i Børnerådets Børne- og Ungepanel samt en række kvalitative uddybende interview.

Køn har ikke været et fokuspunkt for forskerne bag undersøgelsen. Derfor viser den eksempelvis ikke, hvordan kønsfordelingen er blandt ofre for onlinemobning.

Ét spørgsmål er dog delt op i drenge og piger, og det spørgsmålet om, hvorvidt de unge inden for det seneste år har udsat andre for mobning på digitale medier eller ej.

Og her peger undersøgelsen på en tydelig kønsforskel: 21 procent af drengene svarer ja, mens det samme blot er tilfældet for 10 procent af pigerne.

Tal, der svarer til, at hver tiende pige og mere end hver femte dreng i 9. klasse inden for det seneste år har mobbet andre på digitale medier.

Mobbeofre mobber selv

Undersøgelsens mest markante resultat er, at 37 procent af dem, der er blevet udsat for mobning, selv har mobbet.

Et tal, som ifølge Børnerådets formand, Per Larsen, viser, at mobning ikke kan reduceres til et antal ‘mobbere’ på den ene side og et antal mobbeofre på den anden.

– Når så mange unge har prøvet både at mobbe og blive mobbet på nettet, bekræfter det, at mobning er et komplekst problem, der ikke bare kan bekæmpes ved at fokusere på én mobber og ét offer i klassen. For de roller kan pludselig blive byttet rundt. Det stiller nogle andre krav til, hvordan fagfolk og forældre skal gribe mobning an, end det tidligere mobbesyn gjorde, siger han til Børnerådets hjemmeside.

I alt er 16 procent af de unge i 9. klasse ifølge undersøgelsen blevet mobbet på nettet inden for det seneste år.

Læs også

Ny bog udkommet: Aldrig din skyld, altid din skyld - De to fortællinger om køn

Interview