13. juni, 2024

»Første skridt i at lukke KVINFO har Mette Bock netop taget«

Kulturminister Mette Bock har besluttet at lukke KVINFOs bibliotek. Både blandt tilhængere og modstandere af KVINFO opfattes det som et første skridt på vejen mod en lukning af institutionen. Billede: KVINFO på Twitter/ft.dk, fotograf: Steen Brogaard/screenshot Deadline, DR2, YouTube.

Både tilhængere og modstandere af KVINFO tror, at lukningen af KVINFOs bibliotek er det første skridt på vejen mod en lukning af KVINFO.

Kulturminister Mette Bock annoncerede i går i en pressemeddelelse, at KVINFOs bibliotek skal lukkes. Biblioteket vil blive lagt sammen med Det Kgl. Bibliotek, hvilket ifølge ministeren sker som et led i en konsolidering af Kulturministeriets biblioteker.

– Jeg har besluttet at lægge den biblioteksopgave, som KVINFO løser i dag, ind under Det Kgl. Bibliotek, hvor opgaven vil indgå i en stærk biblioteksfaglig organisation. Flytningen af opgaven sker som led i den samling af biblioteksopgaverne, som er sket i de seneste år, hvor en række mindre biblioteker – ikke mindst set i lyset af digitaliseringen – er lagt sammen med Det Kgl. Bibliotek. Senest er Danmarks Kunstbibliotek og Det Administrative Bibliotek lagt sammen med Det Kgl. Bibliotek, siger Mette Bock i pressemeddelelsen.

Ministeren tilføjer, at lukningen giver KVINFO grund til at tænke over, hvordan organisationen vil indrette sine øvrige aktiviteter.

– Biblioteksopgaven udgør kun en del af KVINFOs opgaver, og udskillelsen giver KVINFO anledning til at overveje den fremtidige organisering af institutionens øvrige opgaver. Kulturministeriet og KVINFO går i gang med en dialog, men beslutningen træffes af KVINFO, som er en selvejende institution, siger hun.

Første skridt mod lukningen af KVINFO

Både blandt tilhængere og modstandere af KVINFO opfattes bibliotekslukningen som det første skridt mod en lukning af hele institutionen.

– Første skridt i at lukke KVINFO har Mette Bock netop taget. Det er præcis derfor LA skulle gå i Regering. Tak, Mette!, skriver ministerens partikollega Laura Lindahl på Facebook.

Adspurgt, om det ikke er korrekt, at KVINFO er en selvejende institution, indikerer den unge LA-politiker, at hun gerne ser al støtte til KVINFO stoppet.

– Jo, men de får meget statslig støtte. Det ønsker jeg HELT afskaffet, svarer hun.

Også Elisabeth Møller Jensen, der fra 1998 til 2014 var direktør for KVINFO, opfatter lukningen som begyndelsen til enden for KVINFO. Noget, hun ser med ganske andre øjne på end Laura Lindahl.

– Jeg er et frit menneske, kom jeg lige i tanke om. Så hvorfor skulle jeg ikke sige, hvad jeg tænker om beslutningen om at lægge KVINFOs bibliotek ind under Det Kongelige Bibliotek? For jeg ser det klart som første skridt til en nedlæggelse af institutionen, skriver Møller Jensen på Facebook, efter hun i første omgang på Twitter havde meldt ud, at hun ikke ville blande sig i den aktuelle debat.

– Hvis KVINFOs konstituerede ledelse ikke vil kæmpe for institutionen, så håber jeg, at andre vil gøre det. Selv er jeg helt ude af billedet, og jeg har ikke blandet mig i noget som helst, efter jeg stoppede som direktør for tre år siden. Men det her kan jeg ikke stiltiende se på. Jeg håber mange andre end mig har det på samme måde, tilføjer hun.

KVINFO vil undersøge, hvilke muligheder der er

KVINFO selv ser med stor alvor på lukningen. Bestyrelsesleder i KVINFO, Tommy Skovgaard, siger til KVINFOs hjemmeside, at KVINFO vil undersøge, hvilke muligheder organisationen har i det fremadrettede arbejde.

– Dette er en politisk beslutning, som vi i KVINFO beklager dybt, da en væsentlig del af KVINFOs styrke er synergien mellem de forskellige aktiviteter. Umiddelbart har jeg meget svært ved at se, at det samlet set skulle give nogen ekstra værdi for nogen, siger Skovgaard.

– Nu vil vi først drøfte sagen grundigt i bestyrelsen, og derefter må vi undersøge hvilke muligheder, vi har i det videre arbejde. Bestyrelsen vil være 100 procent fokuseret på at sikre bedst mulige vilkår for, at vi i KVINFO fortsat kan understøtte vores formål, at bidrage til udviklingen af et ligestillet samfund, uddyber han.

KVINFOs konstituerede direktør, Suzanne Moll, tilføjer, at KVINFO vil bestå trods lukningen.

– KVINFO er meget mere end et bibliotek, og hos os hænger de forskellige opgaver sammen om arbejdet med »sagen«. Det vigtigste vil altid være at bevare et forum for diskussion, formidling og arbejde med ligestilling – nationalt såvel som internationalt. Og vi mærker i det daglige stigende interesse fra både skole-, gymnasieelever og mange andre, siger hun til KVINFOs hjemmeside.

– Vi har i dag orienteret medarbejderne og satser nu på at få afklaring på alle de spørgsmål, der rejser sig i kølvandet på sådan en beslutning, fastslår hun.

Fakta om KVINFO

KVINFO beskriver sig selv som »Danmarks videns- og udviklingscenter for køn, ligestilling og mangfoldighed og samlingsstedet for forskning, viden og information om den moderne ligestillingsdiskussion. Nationalt og internationalt«.

KVINFO blev oprettet som selvstændig institution i 1982 og udsprang af Nynne Kochs arbejde med at gøre litteratur om kvinder til et selvstændigt fagområde. Koch indledte dette arbejde i midten af 60’erne, da hun som ansat på Det Kgl. Bibliotek begyndte at specialregistrere litteratur, der var relevant for kvinder. Det register, Koch skabte, endte med at udgøre grundstenen i KVINFOs bibliotek. Det bibliotek, som nu skal lukkes.

KVINFO er en selvejende institution, som hvert år modtager en bevilling på 6,8 millioner kroner til sine aktiviteter. Desuden modtager KVINFO årligt 2 millioner kroner fra Integrationsministeriet til sit mentornetværk, ligesom institutionen hvert år modtager en større bevilling til internationalt arbejde fra Udenrigsministeriet.

KVINFO har i øjeblikket 24 medarbejdere. Heraf er 22 kvinder.

Læs også

Ny bog udkommet: Aldrig din skyld, altid din skyld - De to fortællinger om køn

Interview