14. april, 2024

Frankrig vil straffe mænd med bøder og genopdragelse som led i feministisk »kulturkamp«

Den franske regering ønsker at indføre sanktioner mod mænd, der udviser uønsket interesse for kvinder i det offentlige rum. Billede. Screenshots, video, World Economic Forum, Facebook.

10.000 politibetjente, bøder fra €200 og genopdragelseskurser skal lære mænd i Frankrig at opføre sig ordentligt over for kvinder i det offentlige rum.

Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, har tidligere meddelt, at kampen mod vold mod kvinder er hans højeste politiske prioritet, og med et nyt udspil mod »gadechikane« vil han sætte handling bag ordene.

Udspillet, der forventes fremsat for kabinettet i denne uge, rummer stærke sanktioner mod mænd, der generer kvinder i det offentlige rum, herunder bødestraf og genopdragelseskurser.

Det meddelte Macrons ligestillingsminister, Marlene Schiappa, i et interview i sidste uge, idet hun understregerede, at lovforslaget både har en praktisk og en symbolsk betydning.

– Det er symbolsk, fordi vi er nødt til at gå forrest i kulturkampen, sagde hun, fortæller Washington Post.

– Vi er nødt til at sige: ‘Unge mænd, I har ikke retten – I har ikke lov til at følge efter kvinder på gaden for at intimidere dem’, tilføjede Marlene Schiappa.

10.000 politibetjente, bødestraf og genopdragelse

Hvad angår den praktiske betydning understregede ligestillingsministeren, at det ikke kommer til at skorte på sanktioner mod mænd, der ikke efterlever regeringens ønsker om god opførsel.

Frankrigs indenrigsminister, Gerard Collomb, har meddelt, at han vil bruge 10.000 politibetjente i kampen mod gadechikanen, ligesom overtrædelse af reglerne fremover vil være behæftet med bødestraf i størrelsesordenen €200 euro og opefter.

Hertil kommer indførelse af genopdragelseskurser, som skal lære mænd, hvordan de skal opføre sig over for kvinder i det offentlige rum.

Kurserne vil ikke være obligatoriske, men vil i nogle tilfælde være nødvendige, siger Marlene Schiappa. De de vil fungere som træning, hvor lovovertræderen »vil lære mange ting om gadechikane, og hvorfor man ikke har ret til at gøre det mod en kvinde«, fortæller hun.

Yderligere punkter i planen er indførelse af ‘on demand’-busstop for kvinder, som skal være med til at øge deres sikkerhed i de franske byer, samt etablering af en døgnåben hotline for ofre for »kønskriminalitet«.

Mand straffet for holdning til kvindelige betjente i Belgien

Det franske lovforslag kommer få uger efter, at en mand i Belgien blev idømt en bøde for »sexisme i det offentlige rum«.

Belgien indførte en lov mod »sexisme« i 2014, og manden var den første, der blev straffet for at overtræde den.

Bøden lød på €3.000 – eller ca. 22.345 kroner – som manden skal betale, efter han i forbindelse med en anholdelse meddelte, at kvinder efter hans opfattelse ikke hører hjemme i politiet.

– Hold din kæft. Jeg taler ikke med kvinder. At være politibetjent er ikke et job for kvinder, lød mandens dyrekøbte kommentar.

Begejstring hos World Economic Forum

Hos World Economic Forum, der blandt andet står bag den årlige ligestillingsrapport ‘Global Gender Gap Report’, en rapport, som eksplicit ser bort fra mænds ligestillingsproblemer i sine målinger af ligestilling, er man begejstrede for det franske lovforslag og håber, at andre lande vil følge efter.

Om det er en god idé, må være op til den enkelte at afgøre.

Læs også

Ny bog udkommet: Aldrig din skyld, altid din skyld - De to fortællinger om køn

Interview