26. maj, 2024

Henriette Laursen: Vi har ikke som mål at skulle arbejde præcis lige meget med mænd og kvinder

KVINFO interesserer sig markant mere for kvinder end mænd, og det er ikke nødvendigvis et problem, fastslår KVINFO’s direktør, Henriette Larusen (tv.). Billede: KVINFO, fotograf: Steen Brogaard/arkivfoto.

KVINFO-direktør Henriette Laursen afviser, at ligestillingscentret skal interessere sig lige så meget for mænd som for kvinder.

Opdateret 9/8 2017, 16:38.

Da KVINFO’s nuværende direktør, Henriette Laursen, tiltrådte i april, lagde hun op til, at KVINFO under hendes ledelse ville fokusere mere på mænd.

– De fleste kender jo til kvindernes udfordringer, hvorimod der måske er mindre fokus på f.eks. mænds overrepræsentation i kriminalitets- og selvmordsstatistikker, sagde hun dengang til Information.

– Vi er ikke kun en institution for kvinder, understregede den nyslåede KVINFO-direktør.

Stadig med tungt fokus på kvinder

En optælling foretaget på KVINFO’s Facebook-side i sidste uge viste imidlertid, at KVINFO fortsat interesserer sig markant mere for kvinder end for mænd.

I perioden siden Henriette Laursens tiltrædelse har Danmarks videns- og udviklingscenter for køn, ligestilling og mangfoldighed skrevet 29 opslag om kvinder og blot to om mænd.

Figur 1: KVINFO’s opslag på Facebook i perioden 21. april-4.august 2017. Billede: Egen grafik.

Omregnet til procenter betyder det, at opslag om kvinder udgør 39 procent af KVINFO’s opslag, mens opslag om mænd blot tegner sig for 3 procent af ligestillingscentrets opslag.

Figur 2: KVINFO’s opslag på Facebook i perioden 21. april-4.august 2017. Billede: Egen grafik.

Henriette Laursen: Ikke KVINFO’s mål at det skal være lige

KVINFO’s manglende interesse for mænd bør dog ikke opfattes som et problem.

Det fastslår Henriette Laursen i et skriftligt svar til Reelligestilling.dk. Det er nemlig en misforståelse at tro, at det er ligestillingscentrets målsætning at interessere sig ligeligt for de to køn, meddeler hun

– K’et i KVINFO står for køn, men det betyder ikke, at vi har som mål at skulle arbejde præcis lige meget med mænd og kvinder, skriver KVINFO-direktøren.

Henriette Laursen tilføjer, at KVINFO i øjeblikket er i færd med at beslutte, hvilke områder organisationen i fremtiden skal fokusere på.

– KVINFO er lige nu i gang med en strategiproces sammen med bestyrelsen, der skal fastlægge de fremtidige fokusområder, skriver hun.

– Den proces er ikke færdig endnu, men det er målet, at KVINFO skal beskæftige sig med de områder, hvor ligestillingsudfordringerne er størst, tilføjer hun.

Står det sidste til troende, vil KVINFO automatisk komme til at interessere sig mere for mænd i den kommende tid, idet mænd står over for større udfordringer end kvinder på en lang række alvorlige områder som selvmord, hjemløshed, ensomhed, barnløshed, vold, drab og arbejdsulykker med døden til følge.

Læs også

Ny bog udkommet: Aldrig din skyld, altid din skyld - De to fortællinger om køn

Interview