14. juli, 2024

IT-Universitetet vil vægte køn over kompetencer

IT-Universitetet vil have flere kvindelige medarbejdere. Politiken formuleres gedulgt i ny identitetspolitisk handlingsplan. Billede: IT-Universitetet i København, Wikimedia Commons, News Øresund – Jenny Andersson. © News Øresund.

Ny handlingsplan med fokus på »inkluderende arbejdsmiljø« og »ubevidste bias« skal øge »kønsdiversiteten« på IT-Universitetet.

Det identitetspolitiske fokus på medfødte karakteristika er nået IT-Universitetet i København.

Hvor det før var kompetencer, der afgjorde adgangen til stillinger og forskningsmidler, skal det i fremtiden være medarbejderes køn.

Det meddeler IT-Universitet i en pressemeddelelse.

Flere kvinder

Beslutningen ligger i forlængelse af en handlingsplan fra august og pakkes ind i formuleringer om »inkluderende arbejdsmiljø«, »kønsdiversitet« og »ubevidste bias«.

Det sker formentlig for ikke at komme på kant med ligestillingsloven, der forbyder forskelsbehandling baseret på køn, men ingen kan være i tvivl om beskeden: Der skal ansættes flere kvinder på IT-Universitet, og de skal ansættes, fordi de er kvinder.

– Hvis ikke vi udnytter hele massen af forskningstalenter, risikerer vi simpelthen at gå glip af viden og perspektiver, der kunne føre til vigtige forskningsmæssige gennembrud, siger rektor på IT-Universitetet, Martin Tvede Zachariasen.

– Det er meget vigtigt, at ITU tilbyder lige muligheder for alle ansatte, og vi mener, at diversitet, særligt kønsdiversitet, er en styrke i forhold til at skabe et godt arbejdsmiljø, men også i forhold til performance, tilføjer han.

MeToo-kurser til ledere og undervisere

Et af de første led i planen er at sende alle ledere med personaleansvar på MeToo-kursus. Eller »workshopforløb«, som IT-Universitetet kalder det.

Her skal lederne undervises i »værktøjer til at understøtte en inkluderende kultur samt til at forebygge og håndtere diskrimination, sexisme og seksuel chikane.«

Disse kurser går i gang allerede nu.

Til næste år vil også undervisere og undervisningsassistenter blive sendt på MeToo-kursus, i deres tilfælde for at blive instrueret i at »få øje på og håndtere uhensigtsmæssig adfærd i undervisnings- og vejledningssituationer.«

Ubevidste bias

Et andet led i planen er at sikre, at medarbejdere i fremtiden bliver ansat på basis af deres køn, ikke på basis af deres kompetencer. Det sker med henvisning til idéen om »ubevidste bias«.

– Vi ved, at mænds og kvinders evner ikke altid bliver bedømt på samme måde. For eksempel findes der en stereotyp forestilling om, at kvinder er mindre kvalificerede inden for matematisk og tekniske videnskaber, siger Martin Tvede Zachariasen, idet han ikke forholder sig til, om denne »stereotype forestilling« afspejler virkeligheden eller er en »ubevidst bias«.

– Den slags uudtalte barrierer er i spil i samfundet generelt, og vi må antage at de også findes på ITU, fortsætter han og afviser dermed at undersøge, om præmissen for beslutningen er korrekt.

Kvindevenlige stillingsannoncer

Kvindefavoriseringen skal blandt andet finde sted ved at gøre universitetets stillingsopslag mere kvindevenlige.

Andre universiteter har allerede fjernet »maskuline« ord som »kompetent« og »analytisk« fra deres stillingsopslag, fordi ordene kan skræmme kvinder fra at søge en stilling, og ifølge rektoren skal noget lignende ske på IT-Universitetet.

– Derfor vil vi blandt andet give nye værktøjer til dem, der skal ansætte, og arbejde med vores stillingsopslag for at sikre, at de er brede nok til at tiltrække et bredt ansøgerfelt. Det handler om at være relevante for både mandlige og kvindelige ansøgere, så vi kan tiltrække de bedste kandidater, siger Martin Tvede Zachariasen.

Gender Equality Plan

Substantielle spørgsmål om mænd og kvinders forskellige interesser, disses betydning for mænd og kvinders uddannelsesvalg samt omkostningen ved at vægte andet end kompetencer i besættelsen af stillinger forholder rektoren sig ikke til i pressemeddelelsen.

Til gengæld meddeles det, at IT-Universitetets ledelse med den nye handlingsplan forpligter sig til at udarbejde en såkaldt Gender Equality Plan, der beskrives som »en internationalt anerkendt systematisk metode til at arbejde med kønsdiversitet og sikre, at der følges op på initiativerne.«

Læs også

Ny bog udkommet: Aldrig din skyld, altid din skyld - De to fortællinger om køn

Interview