26. maj, 2024

KVINFO fejer fortsat ikke for egen dør

KVINFO taler meget om vigtigheden af lige repræsentation, men ansætter stort set udelukkende kvinder. Billede: Pixabay.

KVINFO kalder kønsfordelinger skævere end 60/40 »urimelige« og »uacceptable«. Hos KVINFO selv er kønsfordelingen 89/11.

Direktør for KVINFO, Danmarks videns- og udviklingscenter for køn, ligestilling og mangfoldighed, Henriette Laursen, har gentagne gange understreget vigtigheden af lige repræsentation af mænd og kvinder.

Det skete for eksempel i forbindelse med det nyligt overståede folketingsvalg, hvor kønsfordelingen endte på 61,1/38,9 i de mandlige folketingsmedlemmers favør.

40 procents repræsentation må være et minimum

»Vi er så tæt på et acceptabelt niveau, hvor 40 procents repræsentation må være et minimum. Det må være sidste gang, vi ligger under det tal. Så kan vi både komme i nærheden af at opfylde Verdensmål 5 om, at kvinder skal deltage fuldt i ledelse og beslutninger – og ikke længere være det eneste nordiske land, som aldrig har haft en balanceret kønsfordeling«, sagde Henriette Laursen til KVINFO.dk.

Over for Altinget uddybede hun sit synspunkt.

»Det er en positiv udvikling. Vi går ind for en rimelig lige repræsentation, så det er ikke jo nok endnu, men enhver positiv udvikling er god. Det er ikke afgørende for os, om fordelingen er decideret 50-50, men for at der skal være en rimelig fordeling, skal vi op mellem 40 og 60 procent«, fastslog KVINFO-direktøren.

Samme pointe gentog Henriette Laursen efter Folkemødet, der blev afviklet på Bornholm kort efter valget. Her udgjorde kvinder 41,6 procent af debattørerne, mens 58,4 procent var mænd. En fremgang for kvindeandelen på godt tre procentpoint i forhold til året før, hvor 37,4 procent af debattørerne var kvinder.

»Det er fundamentalt for vores demokratiske dialog, at de, som har taletid – fx her på Folkemødet – afspejler samfundet i køn og etnicitet. Så det er vigtigt, at vi bevæger os i denne retning«, sagde Henriette Laursen til KVINFO.dk.

Ingen orden i eget hus

KVINFO-direktørens begejstring for lige repræsentation stopper imidlertid ved KVINFO’s hoveddør.

Ligestillingscentret har i årtier haft en langt skævere kønsfordeling, end de fleste af de organisationer og arrangementer centret kritiserer, og intet tyder på, at KVINFO er i gang med ændre på det forhold.

En optælling foretaget på KVINFO’s hjemmeside i dag viser, at blot to af KVINFO’s 19 medarbejdere er mænd. Det svarer til en fordeling på 89 procent kvinder og 11 procent mænd.

Tidligere optællinger har peget i samme retning. I juni 2016 var 86 procent af KVINFO’s medarbejdere kvinder. I december 2017 var tallet 93 procent.

Kønsfordelingen hos KVINFO ser således ud til at ligge nogenlunde stabilt omkring 90 procent kvinder og 10 procent mænd. Meget langt fra det niveau på 60/40, Henriette Laursen over for Altinget kalder »rimeligt«.

Jytte-epoken er forbi

KVINFO havde i en periode flere ansatte ved navn Jytte end ansatte af hankøn.

Sådan er det ikke længere, idet blot en af centrets medarbejdere i dag lyder navnet Jytte.

Til gengæld kan KVINFO nu prale af to Katrine’r. Dermed er det hos Denmarks center for køn, ligestilling og mangfoldighed lige så sandsynligt at møde en Katrine, som det er at møde en mand.

Læs også

Ny bog udkommet: Aldrig din skyld, altid din skyld - De to fortællinger om køn

Interview