16. juli, 2024

KVINFO har stadig ikke set ‘The Red Pill’

KVINFO’s direktør, Henriette Laursen, svarer på spørgsmål om KVINFO’s holdning til dokumentarfilmen ‘The Red Pill’. Billede: Screenshot, YouTube/sociale medier.

KVINFO’s direktør, Henriette Laursen, svarer på fire aktuelle spørgsmål om ‘The Red Pill’ og KVINFO’s position i debatten om køn og ligestilling.

Tilbage i januar udtalte KVINFO’s daværende ledelse til Folkets Avis, at KVINFO ingen planer havde om at se eller omtale den ellers meget omtalte dokumentarfilm ‘The Red Pill’, der handler om en feminists udforskning af manderettighedsbevægelsen i USA.

Filmen var ikke blevet omtalt i de fora, hvor KVINFO normalt henter sin inspiration, og derfor fandt KVINFO ingen grund til at se eller omtale den, lød begrundelsen dengang.

Men det er et halvt år siden nu, og KVINFO har i mellemtiden fået ny ledelse.

Suzanne Moll, der i januar var konstitueret direktør, er væk, og i hendes sted er trådt Henriette Laursen. Så måske ser Danmarks videns- og udviklingscenter for køn, ligestilling og mangfoldighed anderledes på ‘The Red Pill’ i dag?

Det sendte jeg i sidste uge KVINFO fire spørgsmål for at finde ud af, og i dag er svarene kommet.

Vil KVINFO stadig ikke se ‘The Red Pill’?

I januar sagde I, at I hverken agtede at se eller omtale The Red Pill, selv om filmen i 2016 var en af de mest omtalte – hvis ikke den mest omtalte – inden for området køn og ligestilling, der er KVINFO’s kerneområde. Er det fortsat KVINFO’s plan ikke at se og omtale filmen? Og i så fald hvorfor?

[pullquote]Filmen fik ingen omtale herhjemme ud over i helt marginale medier.[/pullquote]- KVINFOs kerneområde er ikke debat, men formidling af viden. Efter henvendelsen i januar screenede vi, hvad der umiddelbart var tilgængeligt om filmen, og kunne se på omtalerne, at der er meget stor forskel på vurderingen af filmens kvaliltet og vigtighed. Vi valgte på det tidspunkt ikke at gøre yderligere ved den, blandt andet fordi vi vurderede den som et indlæg i en amerikansk politisk debat, som er i udkanten af vores fokusområde. Når vi beskæftiger os med fænomener i fx amerikansk debat eller kultur, som vores webmagasin gør ind i mellem, er det som regel, fordi det har en direkte opmærksomhed eller konsekvens i Danmark, og filmen fik ingen omtale herhjemme ud over i helt marginale medier. Men vi har ikke taget nogen principiel afgørelse om ikke at omtale den, hvis det skulle vise sig relevant på et tidspunkt, skriver Henriette Laursen.

Bør KVINFO udvide sin horisont, hvad angår inspiration?

I angav i januar som begrundelse for ikke at se filmen, at den ikke var blevet omtalt i de fora, hvor KVINFO normalt henter sin inspiration. Bør KVINFO ikke overveje at udvide sin horisont, hvad angår filminspiration, når de fora, KVINFO plejer at hente sin inspiration i, kan overse så omtalt en dokumentar som The Red Pill?

[pullquote]Ingen har krav på at få taget noget bestemt op.[/pullquote]- Vi er langt mere orienterede mod en lang række videnskilder, hvoraf mange fx internationale tidsskrifter også kan lånes i vores bibliotek. Men både for vidensformidling og i det langt mindre omfang vi fx også beskæftiger os med debatstof, så gælder det generelt for vores virksomhed, at det er op til os at afgøre, hvad vi konkret vælger at beskæftige os med, og ingen har krav på at få taget noget bestemt op. Det er et helt generelt princip, som institutioner som KVINFO opererer under, skriver Henriette Laursen.

Er afvisningen (køns-)politisk motiveret?

I den politiske debat om KVINFO og KVINFO’s fremtid har kritikere hævdet, at KVINFO driver politik for skatteydernes regning. Kan I forstå, at det for nogle vil blive opfattet præcis sådan, når I afviser at se og forholde jer til så omtalt en film som The Red Pill, og at det let kan ligne, at I afviser filmen af (køns-)politiske årsager, idet den er kritisk over for feminisme?

[pullquote]Det er ikke KVINFOs opgave at gå ind og være overdommer.[/pullquote]- Det er blandt andet på grund af kritikken, at vi er forsigtige med at gå ind rene holdningsdebatter. Det er ikke KVINFOs opgave at gå ind og være overdommer i forskellige kønspolitiske debatter, og vi gør det ikke, med mindre der er et helt klart vidensgrundlag for det, skriver Henriette Laursen.

Er KVINFO også for ikke-feminister?

KVINFO’s nye ledelse lader til at lægge vægt på, at KVINFO ikke kun er for kvinder, men både er for kvinder og mænd. Gør det samme sig gældende i forhold til positioner i debatten om køn og ligestilling? Er KVINFO kun for feminister, eller er KVINFO både for feminister og ikke-feminister?

[pullquote]KVINFO vedkender sig gerne at stå på et feministisk grundlag.[/pullquote]- K’et i KVINFO står for køn, og både mænd og kvinder er en del af vores arbejdsområde og i øvrigt også brugere. KVINFO vedkender sig gerne at stå på et feministisk grundlag, forstået på den måde, at vores arbejde tager udgangspunkt i, at ligestilling er en grundlæggende samfundsværdi, som gælder både for mænd og kvinder. Til gengæld forsøger vi  ikke at lægge os på den ene eller den anden fløj, bølge eller andet i den feministiske eller kønspolitiske debat. KVINFO er ikke nogen debatorganisation, skriver Henriette Laursen.

‘The Red Pill’

Dokumentarfilmen The Red Pill’ handler om instruktør Cassie Jayes udforskning af manderettighedsbevægelsen i USA. Cassie Jaye starter filmen som feminist, men mister i takt med sine interview med manderettighedsforkæmpere og feminister sin respekt for feminismen.

‘The Red Pill’ er siden sin release blevet bekæmpet af feminister, der mener, at filmen er udtryk for kvindehad. Filmen er blevet boykottet af flere biografer efter pres fra feministiske grupperinger, og Cassie Jaye er blevet udsat for særdeles kritiske interview, ikke mindst i Australien, hvor hun for nylig blev kritiseret og modsagt af journalister, der ikke brød sig om filmen, selv om de ikke havde set den.

Du kan se ‘The Red Pill’s trailer nedenfor og læse mere om filmen og dine muligheder for at streame den her.

Læs også

Ny bog udkommet: Aldrig din skyld, altid din skyld - De to fortællinger om køn

Interview