23. februar, 2024

Pigerne fylder i Københavns Ungeråd

Mere end to tredjedele af medlemmerne af Ungeråd KBH er piger. Billede: Københavns Rådhusplads, Wikimedia Commons/Karri Huhtanen.

Mere end 70 procent af de nyvalgte medlemmer af Ungeråd KBH er piger. Københavns Kommune vil i lyset af kønsskævheden justere sin rekrutteringsstrategi.

Ungeråd KBH kunne 24. september meddele navnene på de 35 personer, der det næste år skal udgøre rådet. Alle unge i kommunen mellem 12 og 20 havde forinden haft mulighed for at stille op og afgive deres stemme.

Listen over medlemmerne af Ungeråd KBH 20/21 viser en klar skævhed i forhold til køn. Blot 10 af rådets 35 medlemmer er drenge, mens de øvrige 25 medlemmer er piger. Det giver en kønsfordeling på 71 procent piger og 29 procent drenge.

The future is female

Ifølge Københavns Kommunes hjemmeside er »målet med Ungeråd KBH er at sikre, at unge har medindflydelse på udviklingen i Københavns Kommune, får indblik i den demokratiske proces og er med til at kvalificere de politiske beslutninger, der træffes.«

Det sker ifølge kommunen »gennem et direkte samarbejde mellem Ungerådet og politikerne, hvor unges viden, idéer og behov aktivt bliver bragt i spil. Hvert år kan Ungeråd KBH anmode om at få forslag behandlet politisk af Københavns Borgerrepræsentation.«

Ungeråd KBH har altså, i hvert fald i princippet, mulighed for at præge udviklingen i den kommune, dets medlemmer bor i. En prægning, som risikerer selv at blive præget af den store kønsskævhed i rådet.

Vil justere rekrutteringsstrategien

Sekretariatet for Ungeråd KBH fortæller til Reelligestilling.dk, at sekretariatet forud for kommende valg vil justere sin rekrutteringsstrategi for at undgå at havne i en situation som den nuværende, hvor rådets sammensætning ikke afspejler vælgergruppen.

Det nye Ungeråd KBH er skævt sammensat. Mere end 70 procent af rådets medlemmer er piger, mens mindre end 30 procent er drenge. Mener Ungeråd KBH, at den skæve kønssammensætning er et problem?

– Vores ønske er, at rådets medlemmer repræsenterer denne unge vælgergruppe i København, og at medlemssammensætningen afspejler demografien i gruppen på parametre som køn, alder, seksualitet, etnicitet, religion med videre, meddeler sekretariatet.

– Vi arbejder fremadrettet på at justere vores rekrutteringsstrategi, så vi kan opnå vores mål om, at Ungeråd KBH’s medlemmer afspejler vælgergruppen, tilføjer det.

Ungeråd KBH er forankret under Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune. Rådet modtager et årligt driftstilskud på 500.000 kroner.

Læs også

Ny bog udkommet: Aldrig din skyld, altid din skyld - De to fortællinger om køn

Interview