Kommentar

Aldrig din skyld, altid din skyld

Aldrig_din_skyld_altid_din_skyld

Ideen om, at det aldrig er din skyld, hvis du er kvinde, og altid er din skyld, hvis du er mand, skal vi efterlade på historiens losseplads.

Den 28. april var der demonstrationer mod voldtægt i Odense, Aarhus og København. Demonstrationerne kom efter en omdiskuteret domstolsafgørelse og blev afholdt af en gruppe, der kalder sig #AldrigDinSkyld.

Gruppens navn refererer til det aldeles rimelige synspunkt, at det aldrig er en kvindes skyld, at hun bliver voldtaget. Men navnet er samtidig symptomatisk for en generel opfattelse af kvinders ansvar, som går igen i hele debatten om køn og ligestilling.

Se for eksempel på diskussionen om kvinders lavere repræsentation i ledende stillinger og bestyrelser. Er det kvindernes egen skyld, at kun et fåtal af dem bestrider ledende poster? Nej! Årsagen er, lyder forklaringen, at der eksisterer et ’glasloft’, der forhindrer kvinder i at komme til tops. Mænd i ’old boys network’ vælger mandlige kandidater, der ligner dem selv, og denne ’Rip-Rap-Rup-effekt’ bærer ansvaret for kvindernes manglende succes i toppen af det danske erhvervsliv, mener man. Af samme grund har udtrykket ”Don’t fix the women, fix the system” i årevis været et tiljublet mantra blandt kvindesagsgrupper og andre, der opfatter den ”skæve” kønsfordeling i ledelser og bestyrelser som et problem. Det er systemet, der er noget galt med, ikke kvinderne. Det er aldrig din skyld.

Eller kig på, hvordan både journalister og debattører sprogligt forholder sig til kvinder, og læg især mærke til den udbredte brug af passiv form. Kvinder er nogen, som ”udsættes” eller ”bliver udsat” for noget, ”rammes” eller ”bliver ramt” af noget, ”krænkes” eller ”bliver krænket” af nogen og ”presses” eller ”bliver presset” til noget. Fælles for disse passive former er, at de understreger opfattelsen af kvinden som er offer for andres gerninger og dermed friholder hende for ansvar. Passiv form bruges eksempelvis hyppigt i diskussionen om såkaldt ”gråzoneprostitution”, hvor unge piger ”presses” til at have oralsex med fyre for at få gaver eller komme med til populære fester. Det er for galt, mener mange, men på grund af den sproglige fastsættelse af rollefordelingen mellem den ”krævende” og den ”honorerende” part i udvekslingen overvejer de færreste, at de unge piger jo har en anden mulighed end at sætte sig på knæ, nemlig at gøre, hvad man altid bør gøre, når man stilles over for et dårligt tilbud: at sige nej tak. Et tilsvarende mønster går igen i debatten om ”hævnporno”, hvor unge drenge siges at ”forlange” nøgenbilleder af unge piger. Heller ikke her interesserer ret mange sig for, at pigerne træffer et aktivt valg, når de smider toppen, tager billedet og klikker ”send”. I stedet kan man læse i aviserne, at de unge piger ”presses” til at gøre det. Den unge kvinde har ikke ansvar for, hvad hun gør, fastslår medierne. Det er aldrig din skyld.

Fundamentalt anderledes forholder det sig, når man kaster blikket på den (brøk)del af køns- og ligestillingsdebatten, der handler om mænd.

I maj afholdt Socialdemokraterne en konference om køn og ligestilling i partiets ligestillingsudvalg, hvor syv ud af otte inviterede oplægsholdere var kvinder (og den ottende den feministiske debattør Henrik Marstal). Jeg fandt kønsfordelingen påfaldende. Syv kvinder og én mand, når emnet er køn og ligestilling? Jeg kontaktede derfor udvalgets forkvinde, Margot Torp, og spurgte hende, hvorfor man ikke havde inviteret flere mandlige oplægsholdere til konferencen. Hun svarede, blandt andet, at der ikke er nok mandlige debattører at vælge imellem, og at ”mændene også selv må se at komme på banen”[1]. Et udsagn, som fint afspejler den generelle opfattelse af mænds ansvar i debatten om køn og ligestilling: Det er altid din skyld.

Se for eksempel på diskussionen om mænds sundhedsproblemer. Her er et udbredt synspunkt, også blandt eksperter, at mænd er ”for dårlige til at gå til lægen”. Symptomatisk for denne opfattelse hedder en dansk hjemmeside om sundhed henvendt til mænd slet og ret: tjekdigselvmand.dk. Det er ikke, som i diskussionen om kvinder og ledelse, systemet den er gal med, nej, det er mændene selv. Det er dem, ikke sundhedssystemet, der skal blive bedre til noget. Eller for at sige det på engelsk med reference til ledelsesdebatten: Don’t fix the system, fix the men. Det til trods for, at en af årsagerne til mænds lavere antal lægebesøg ifølge undersøgelser er, at mange mænd ikke bryder sig om den måde, de bliver behandlet på i sundhedssystemet[2]. Mænds sundhed ville blive bedre, hvis man lyttede til mændene, men det gør man ikke. For ansvaret ligger hos den enkelte mand. Det er altid din skyld.

Eller sammenlign den udbredte brug af passiv form om kvinder i medierne med den lige så udbredte brug af aktiv form om mænd. Mænd ”udsætter” nogen for noget, ”krænker” nogen eller ”presser” nogen til noget. Sprogligt er manden den handlende part, og dermed tillægges han ansvaret for det, der sker. Det er ham, der gør noget, og følgelig også ham, der er den skyldige, når noget går galt. Et eksempel på brugen af aktiv form kan findes i diskussionen om drenges markant lavere karakterer i gymnasierne. Søger man på Google, finder man en Information-artikel med titlen: ’Drengene taber til pigerne i gymnasiernes karakterræs’ og en artikel fra TV2, der gør det endnu kortere: ’Drenge taber i gymnasiet’. Havde situationen været den modsatte, ville TV2 med stor sandsynlighed have skrevet, at piger tabes i gymnasiet, men når den tabende part er mandlig, er han selv ude om det. Samlet set fik drengene i gennemsnit næsten en hel karakter, 0,9, lavere end pigerne i de danske gymnasier i 2015, men det må de selv ligge og rode med. Drenge taber. De tabes ikke. Det er altid din skyld.

De to fortællinger om mænd og kvinder er et problem for ligestillingen i Danmark. Ikke mindst fordi de lader til at føre til, at de danske politikere ikke tager mænds problemer lige så alvorligt som kvinders. Og det duer ikke.

Mænd klarer sig markant ”bedre” end kvinder på de fleste af de værste statistikker, og hvis løsningen var den simple, at mænd bare skal ”tage sig sammen” og ”komme ind i kampen”, ville problemerne være løst for længst. Mænd lever kortere liv, er oftere hjemløse og begår oftere selvmord end kvinder. Det er, med al respekt for friblødning, sexistiske reklamer, kønsrepræsentation i ledelser og andre aktuelle emner i ligestillingsdebatten, problemer, der er til at tage at føle på. Men hører vi ofte politikerne tale om dem? Nej.

Dertil kommer, at mænd også rammes af mindre livstruende problemer, for eksempel urbaniseringen. Det er mændene, ikke kvinderne, der efterlades i udkantsområderne med stigende arbejdsløshed og faldende huspriser, når de kvindelige skolekammerater med et smil og løftet ”vi ses snart igen” tager til de større byer for at studere, møder en journalisttype med hipsterskæg og aldrig vender tilbage. Heller ikke mænds ”bløde” ligestillingsproblemer interesserer politikerne sig for.

Endelig er det mænd, der betaler prisen for den manglende ligestilling i dansk lovgivning. Jeg har kontaktet adskillige politikere, herunder ligestillingsministeren, og spurgt, hvorfor den kønsdiskriminerende § 109 i Serviceloven ikke bliver ændret, så de 10.000 mænd, der årligt udsættes for samlivsvold, får ret til den samme hjælp som de 28.000 kvinder, der hvert år gør det. Men svarene udebliver. Mener man, at knytnæven gør mindre ondt, når den rammer en mands hoved? Eller er vi bare tilbage ved, at det nok er mandens egen skyld, at han får tæsk? Det står hen i det uvisse.

Vi har behov for en dobbelt erkendelse i den danske debat om køn og ligestilling.

Dels må vi gøre os klart, at kvinder ligesom mænd har ansvar for de valg, de træffer. Dels må vi gøre os klart, at mænd ligesom kvinder rammes af problemer.

Vi må gøre op mod de ”logikker” og ”teorier”, der fastlåser skyld til mænd og uskyld til kvinder, og vi må sige fra, når nogen forsøger at fastholde, at det er sådan, verden skal forstås.

Samtidig må vi forlange af medierne og politikerne, at de går forrest i kampen for ligestilling af mænd og kvinder, også på dette område. Medierne kan med fordel starte med den sproglige udfordring, mens politikerne bør se på de dele af lovgivningen, de i årtier har forsømt.

Ideen om, at det aldrig er din skyld, hvis du er kvinde, og altid er din skyld, hvis du er mand, skal vi efterlade på historiens losseplads. For dér hører den hjemme.

[1] https://reelligestilling.dk/kylle-pylle-og-rylle-effekten/

[2] http://www.huffingtonpost.com.au/2016/06/14/the-reason-men-don-t-go-to-the-doctor-is-surprisingly-emotional/

Tobias Petersen

40 år, sociolog, tekstforfatter, freelancejournalist og ligestillingsdebattør. Jeg er helhjertet tilhænger af ligeværd, lige muligheder og lige rettigheder og skriver om alt, der har med ligestillingsdebatten at gøre i bredeste forstand. Når jeg ikke diskuterer ligestilling, skriver jeg tekster for andre.

47 thoughts on “Aldrig din skyld, altid din skyld

 • Tobias. Det her er den af dine bedre. Knivskarp og veltalende.
  Hvorfor kommer den ikke på tryk i et af de landsdækkende medier?
  Og hvis årsagen er at de ikke vil trykke det, hvorfor så ikke gøre som Kåre Fogh, og fortæl det?

  Svar
  • Tobias Petersen

   Der kan være mange grunde til, at en avis ikke bringer et tilsendt kronikforslag. Der er kun plads til én kronik om dagen, så det har blandt andet med timing at gøre. Medmindre du er minister eller tilsvarende, må du acceptere, at det sandsynlige udfald er en afvisning.

   Den ovenstående tekst er et eksempel på det. Jeg indsendte den til en af de landsdækkende aviser for nogle dage siden og modtog i dag besked om, at de ikke ville bringe den. Det er der ikke noget at gøre ved. Man må op på hesten og forsøge igen.

   Svar
   • Mads Berg

    Eller fordi det er en gang pseudo-intellektuelt sexistisk nonsens.

    Svar
    • Tobias Petersen

     Ja, det er også en mulighed.

     Svar
    • Henrik

     @Mads: Sammenlignet med de feministiske klummer man ser i Politikken, Berlingeren og Information, er denne artikel med sin fakta-baserede redegørelse, de andre intellektuelt overlegen. Af samme grund kan den næppe heller betegnes som sexistisk.

     Så … kunne du måske opgradere din kritik til noget mere substantielt, så man bedre kan forstå hvad det er du mener?

     Svar
 • Det er lidt sjovt, for jeg har en helt anden opfattelse på nogle af de nævnte områder. Det kommer nok i høj grad an på hvor man får sine nyheder fra og hvem man lytter til. F.eks. har det før i tiden lydt sig at grunden til, at der var flere drenge der fik en gymnasiel uddannelse end piger, var at de egnede sig bedre til det og at pigerne skulle tage sig sammen. Så snart tendensen ændrede sig og flere piger begyndte at få en gymnasial uddannelse end drenge, bliver der straks i aviserne stillet spørgsmålstegn ved den måde gymnasierne underviser på og stillet ændringsforslag. Der er ekstremt mange meningensdannere,der bebrejder kvinderne for, at de ikke har toppositioner og giver selv kvinderne skylden, se f.eks. den leder Berlingske havde for ikke særlig længe siden. Andre har holdningen med glasloftet, men det er ikke den eneste dominerende holdning, der præger samfundsdebatten og den er forholdsvis ny.

  I forhold til kriminel, kan jeg ikke komme i tanke om en anden type kriminalitet hvor anmelderen bliver betvivlet i så høj grad, bliver bedt om at fortage en masse forholdsregler og alligevel bebrejdet, som ved voldtægt. Her kan vi forhåbentligt blive enige om at et offer aldrig selv er skyld i nogen som helst form for kriminalitet, der bliver begået imod dem. Det med “aldrig din skyld” er en feministisk intiativ, der ikke har så mange år på bagen og som først er ved at få ørenlyd. Det har bestemt ikke altid være dem “almene” holdning.

  Det er et ganske god skriv, du har lavet så se nærmere min kommentar som en supplering fra et kvindes synspunkt end som kritik af din egen.

  Svar
 • jan Sørensen

  Hej Julie

  Se lige disse klip.

  Kom ikke og fortæl at det er et meget præcist billede af, hvordan vi ALLE reagerer.

  https://www.youtube.com/watch?v=LlFAd4YdQks
  https://www.youtube.com/watch?v=SzfLVyNHJgQ

  For nogle år siden blev jeg opmærksom på retorikken vedr. ofre i terror handlinger :

  337 dræbte, heraf 23 kvinder og børn !!!!!!
  Altså der døde 214 mænd….who cares…..katastrofen var at der døde 23 kvinder og børn !!
  Men hører det altid;…..heraf x kvinder og børn. De er jo uskyldige.

  Og hvorfor er soldaters liv (mænd) mindre værd end civile (læs kvinders liv)

  Mænd får skyld for at kvinder går i stiletter
  Mænd får skyld for at kvinder læser dameblade og disses blades indhold
  osv osv.

  At en anmeldelse for voldtægt bliver gennemgået ganske nøje, skyldes jo at det typisk er ord mod ord.
  Og faktisk burde INGEN jo kunne dømmes for noget som helst, hvis det KUN var ord mod ord. Men i Danmark er mange mænd jo blevet dømt, blot fordi dommeren mere tror på kvinden end manden.
  De er jo direkte modsat retsprincippet om at man er uskyldig til det modsatte er bevist.
  Bare husk sagen fra Frederica banegård, hvor kvinden efterfølgende indrømmer at der ikke var take om voldtægt.
  Eller sagen fra i år, hvor en mand bliver frikendt for voldtægt. Uden at kende noget som helst til sagen, var alle feminister og politikere i oprør, over at manden blev frikendt.
  En voldsom reaktion….UDEN på nogen som helst måde at kende til sagen og grundlaget for dommen.
  Næhhh kvinden sagde jo…..og kvinder er jo altid uskyldige og mænd er jo altid skyldige

  Det er som Tobias skriver, aldrig kvinder egen skyld. Det er altid mænd skyld.

  Spændt på din reaktion på de 2 videoer….indrøm du kan genkende situation 🙂

  Svar
  • For det første, så siger jeg ikke at jeg er uenig i det hele, men fremhæver de to punkter hvor jeg har en anden opfattelse, det er vel okay?

   I forhold til krig er forskellen er at den ene part selv har indvilliget i at deltage i krigen (der er også kvinder i hæren) og den anden part ikke har – mand eller kvinde.

   Dernæst så skal du læse nogle domme, hvis det er din opfattelse omkring voldtægt. Det er ALTID beviser, der bliver lagt vægt på som f.eks. tydelige tegn på vold eller DNA-beviser. Hvis det blot var kvindens ord, så ville der være langt flere domme og så ville de tre drenge i den seneste sag ikke være blevet frifundet. Det handler ikke om kvinder imod mænd, men at befolkningen som regel er tilbøjelig til at tro på anmelderen af en forbrydelse. De fleste tænker vel også “hvorfor skulle en person anmelde en så alvorlig forbrydelse, hvis det ikke er sandt?” Og hvis du har alle mulige tarveligt teorier om kvinder på den front, må du godt holde dem for dig selv.
   Vold er også ord med ord, men offeret modtager en helt anden behandling og ikke samme form for mistanke eller bebrejdelse.

   Jeg er ikke interesseret i bruge yderligere tid på den diskussion.

   Du må have en god dag.

   Svar
   • DNA er IKKE et bevis på voldtægt, det er et bevis på et samleje at fundet sted, det er derfor voldtægt er så pokkers svært retsforfølge, man skal både bevise en hændelse har fundet sted OG at det var ulovligt det der skete. DNA, blå mærker osv. kan alt sammen forekomme ved helt og aldeles lovlig og gensidig accepteret sex.

    Svar
    • Læs mit senere svar, det med DNA var en forenkling. Jeg ved ikke hvilken form for sex du har, men jeg har aldrig fået blå mærker. Det ER meget svært at bedømme, hvilket også er forklaringen på hvorfor der sker så få domfældelser om året.

     Svar
 • I forhold til klippene mener jeg ikke at svaret skal findes i egen skyld, men i samfundets måde at anse kvinder som de svage, der ikke kan forsvare sig selv og mændene som de stærke. De fleste vil tænke at manden som er fysisk stærkere selv ville kunne sætte kvinden på plads, hvis han ville, imens en kvinde ikke ville have styrke til at forsvare sig imod en voldelig mand. Jeg siger ikke at den opfattelse er rigtig.

  Beskyttelse af de svageste er et naturligt instinkt.

  Svar
 • Til Julies seneste indlæg:
  ” De fleste vil tænke at manden som er fysisk stærkere selv ville kunne sætte kvinden på plads, hvis han ville”
  Det er ikke hvad manden som regel tænker i sådan en situation. Manden vil som regel tænke, at nu gælder det for alt i verden om ikke at blive så ophidset, at han kommer til at slå. Kvinden kan hamre løs på ham; men i samme øjeblik han forsvarer sig og slår tilbage bare én gang, så er han i fedtefadet. Så vil kvinden kunne anmelde ham for at have slået hende, han vil få en voldsdom, og det kan koste ham enormt dyrt – han kan f.eks. miste sin stilling, miste adgang til at se sine børn osv.
  Der er en fundamental skævhed i at i udgangspunktet vil en mand blive dømt for at slå en kvinde, men en kvinde ikke blive anklaget, endsige dømt, for at slå en mand.
  Konklusionen af det er, at manden ofte er nødt til at gøre som i videoklippene – at forholde sig passivt og finde sig i at blive slået af kvinden. Som der står i det ene klip – 40 % af al partnervold er imod manden.

  Svar
  • Det et nok første gang nogensinde Kåre, at jeg ikke et uenig i noget du har skrevet.

   Dette hænger som sagt sammen med synet på kvinden som den fysisk svage og manden som dem fysisk stærke. Det kræver en ændring af vores syn på kønnene. Man kan ikke anse manden som den stærke og kvinden som den svage part uden at det bliver konsekvensen.

   Svar
 • Til Henrik´s og Tobias´ kommentarer fra i går aftes:
  Der er i medierne en betydelig censur imod indlæg i kønsdebatten skrevet af mænd. Jeg kan ikke tælle hvor mange indlæg indsendt til aviserne, jeg har fået afvist. Jeg har p.t. netop indsendt et kronikmanuskript til en avis – spændt på hvordan det går. Men hvis det ikke bliver optaget, så har jeg en plan B. Så bliver det lagt som en artikel på “Folkets Avis”.
  Lennart Kiil, som dirigerer Folkets Avis, ser det netop som et vigtigt formål at bringe tekster, som ellers bliver bortcensureret, ud til folk via et elektronisk medie. Dette er et ædelt formål, især på felter som dette, hvor der er en meget udpræget slagside imod mænds synsvinkel. Den almindelige læser af f.eks. Politiken får næsten kun information om køn og ligestilling som støtter den feministiske eller kvindeorienterede synsvinkel. Det betyder at sådanne læsere er meget ensidigt orienteret, og når de en sjælden gang møder et synspunkt fra den modsatte halvdel af spektret – et synspunkt som burde udgøre 50 % af mediefladen på det felt – så opfatter de det som et ekstremt kvindefjendsk synspunkt og bliver rasende på afsenderen. Det er et stort demokratisk problem.
  Hvad der gælder for avisindlæg, gælder også for bøger. Både herhjemme og i udlandet er der en kraftig slagside imod offentliggørelse af manuskripter som ser kønsproblematikken fra en mands synspunkt. Dels afviser de kommercielle forlag som regel uden videre sådanne manuskripter, hvis de er skrevet af en mand, og dels får bøger om dette emne skrevet af mænd langt færre pladser på bibliotekerne end bøger skrevet af kvinder. Og dels vil sådanne bøger skrevet af mænd som regel ikke blive anmeldt eller omtalt i medierne.
  Jeg har gennemgået statistik over bogtitler i verdenskataloget over biblioteksbøger.
  Der er 82.600 titler om kvinders rettigheder, mod 856 titler om mænds rettigheder.
  Der er 14.617 titler om diskrimination mod kvinder, men 64 titler om diskrimination mod mænd.
  Der er 99.417 titler om feminisme, men 71 titler om maskulisme.
  Eller man kan se på antallet af biblioteker, der har bøgerne:
  Joan Hoff (1994): Law, gender and injustice. A legal history of U. S. women. Feminist crosscurrents. NYU Press. Findes på 941 større biblioteker.
  Til sammenligning:
  Ian Wilson and Juan dal Vera (1991): Gender and injustice. National coalition of free men. Findes på 2 større biblioteker (i hele verden).
  Forskellen på de to bøger kan ikke forklares af at emnet for den anden bog er mindre relevant, idet der verden over i det juridiske system sker systematisk diskriminering af mænd (mænd får generelt hårdere straffe for samme forbrydelse).
  Der er således både i det små og i det store en omfattende diskriminering / censur vendt imod hvad mænd skriver.
  Derfor mener jeg at man skal ikke bare finde sig i censuren og tro at man selv har været “uheldig”. For alle andre mænd er også “uheldige”, og hvis de alle finder sig i det, så vil godt over 90 % af alle trykte indlæg være skrevet ud fra kvinders synspunkt. Det giver en slagside, som er uacceptabel i et demokrati.
  Jeg vil derfor foreslå, at Tobias Petersen kontakter Lennart Kiil og får indlægget lagt på Folkets Avis. Som jeg selv har skrevet på Kønsdebat, så er det er godt og velskrevet indlæg, og det fortjener større udbredelse.
  Der kan måske være en frygt for, at “Folkets Avis” bliver opfattet som et højreorienteret foretagende, og at man stempler sig selv som højreorienteret ved at få noget trykt der. Den frygt mener jeg ikke, man skal have. Jeg opfatter ikke mig selv som specielt højreorienteret; men jeg går varmt ind for Folkets Avis. Jeg tror på, at Lennart Kiils ambition med avisen netop er at den skal være en Folkets stemme og ikke bare de højreorienteredes stemme. Jo flere ikke-højreorienterede, der lægger deres indlæg på den avis, jo mere fjerner vi os fra den lurende fare for endnu engang at skabe en kløft der skærer befolkningen over i to lejre med stik modsatte holdninger.

  Svar
  • I et tidligere mandsdomineret samfund var titler om mænds rettigheder måske heller ikke det mest nødvendige emne. De fleste af bøgerne er vel skrevet før år 2000. Det svarer lidt til at undre sig over at der i USA blev skrevet flere titler om sortes rettigheder end hvides.

   Er de mandlige synspunkter du hentyder til nogle der minder om dine egne? Er det ikke dig der i bog har sammenlignet sex imellem mennesker med sex imellem ænder af alle dyr. Noget med at mænd var godt dumme hvis de godtog et nej?

   Svar
   • Sanja: De bøger jeg omtaler, som ikke kan finde forlag eller ikke bliver anmeldt, er fra både før og efter 2000; nok med lidt over halvdelen efter 2000. Mange af dem er fra de seneste fem år.
    Nogle af bøgerne udtrykker indædt surhed over den måde, den kvindedominerede kultur behandler mænd på. Andre bøger er særdeles moderate. Det eneste der er fælles for dem, er at de udgør et modspil til den dominerende form for feminisme. Og problemet er, at en bevægelse der slet ikke får noget modspil, fordi al kritik bliver holdt ude af mediebilledet, en sådan bevægelse bliver efterhånden magtfuldkommen og antidemokratisk. I et demokrati er det jo væsentligt, at begge parter bliver hørt. Når man som her kun hører den ene part – feministerne – og udelader næsten alt hvad den anden part har at sige, så er det ikke længere demokrati.
    I de mest feministisk prægede miljøer f.eks. på mange britiske og amerikanske universiteter er det gået så vidt, at feminismen har udviklet sig til et totalitært system.
    Jeg ved ikke hvor du har det med ænderne fra.
    Men hvad angår at godtage et nej, så er det et faktum at “Nej” ikke altid betyder “nej”. Hvilket gør at det hele er et minefelt. Der kan siges meget pro et kontra m.h.t. hvad der er den bedste eller rigtigste strategi når man bevæger sig i dette minefelt. Men at bilde folk ind, at “Nej” altid betyder “nej”, er efter min mening skadelig vildledning. Lige som det selvfølgelig ville være meget skadeligt at hævde, at “Nej” aldrig betyder “nej”.

    Svar
    • Fordi kvinder er utilregnelig små børn, der ikke selv ved hvad de vil? Sex er ikke et minefelt og hvis personen siger nej til sex, så skal man filme ikke presse på. Det er en MEGET mere farlig vildledning at bilde folk ind at nej ikke altid betyder nej. Hvis hun siger nej, men gerne vil så er det hendes egen skyld, at hun er dum i hovedet og går glip af sex. Det er meget bedre for begge parter at respektere et nej. Så er risikoen at man ikke får sex i stedet for risikoen for voldtægt. Det lader til at du lever i 1950’erne hvor kvinderne måtte holde sig gode og værdige og derfor blev nødt til at modstå deres lyster. Det er ikke længere realiteten!

     I forhold til alle de forskellige dyrearter hvor hannen sværmer om hunnerne og skal imponere dem, for at blive valgt, dyr der genetisk ligger langt tættere op af mennesket, så vælger du at drage paralleller til ænder, hvor parringen er skadelig for hunden og kan risikere at slå hende i ihjel. Ænder var simpelthen den mest saglige sammenligning du kunne lave.. Det viser at uddannelse kun kan tage èn så langt.

     Svar
     • Så må jeg have læst forkert i forhold til ænderne eller sammenblandet det med noget en anden har skrevet. Så kan du se bort fra det sidste del af min tidligere kommentar.

 • jan Sørensen

  Julie

  mht klippene er du jo over i en årsagsforklaring hvorfor det netop er sådan at manden automatisk er den onde.
  Dermed giver du jo automatisk Tobias ret i hans indlæg.
  Kvinder er uskyldige…mænd er skyldige…(ikke ment som en generalisering)

  Synes i den grad du udviser en arrogant holdning til alle de mænd der frivilligt OG ufrivilligt er dræbt i krig. Synes du virkelig at en soldats liv på D-dag er mindre værd end en kvindes ?
  Og er danske soldater ligeledes mindre værd end kvinder når nu såvel kvinder som mænd gennem den demokratiske proces (valg) stemt for at sende danske soldater i krig ?
  En lidt utiltalende holdning og som sagt en hån mod alle de mænd dræbt i krige gennem tiderne.

  Svar
  • Aviserne skriver ikke antallet civile fordi de er mere værd, men fordi de er forsvarsløse og ikke selv har valgt at deltage i krigen (direkte eller indirekte). Det troede jeg sagde sig selv. Det var det jeg kommenterede på.

   Svar
 • Nej det er overhovedet ikke det jeg skrev. Læs min kommentar igen. Overlegen i styrke er ikke det samme som at være den onde.

  Nej det er DIG der laver lighedstegn imellem soldater og mænd og kvinder og civile. En opdeling der ikke er korrekt, da civile både er mænd og kvinder og soldater ligeledes både er mænd og kvinder. Jeg har aldrig sagt at mænds liv er mindre værd. Det er dig der laver den underlige antagelse. Det er fordummende i en diskussion at pålægge andre holdninger baseret på et strå, er det ikke det man kalder for stråmænd?

  Svar
 • Nu er det vel sådan at soldater ved fronten i 99,9 % tilfælde er mænd. Medgiver at civile er af begge køn. “Kvinder og børn” er trods alt “KVINDER og børn.
  Hvis jeg har misforstået dig er jeg selvfølgelig ked af det….Der sker trods alt 🙂
  Jeg er bare som mange andre mænd bare SÅ træt af at være den skyldige som udgangspunkt.
  Træt af at mit ord er mindre værd end en kvindes. Som bl.a. i volds- og voldtægtssager.
  Husk på, at bevis på sex ikke er et bevis på voldtægt.
  Og der er jo en del falske anmeldelser. Falske anmeldelser der jo desværre ikke reelt bliver straffet.
  End undersøgelse for nylig af en feministisk gruppe viste 7 % beviseligt falske anmeldelser.
  Politiet selv har sagt mindst 20%.
  Og jeg har det nu engang sådan, at når en interesseorganisation laver en undersøgelse, er jeg altid meget forsigtig med at drage konklusioner….Resultaterne er som regel politisk bestemt.
  2 undersøgelser af flygtnings bidrag til samfundet, falder med garanti ikke ens ud, hvis de er lavet af hhv DF og Enhedslisten.
  F.eks. kom det frem i en undersøgelse at ca. hver 2. havde været ude for vold.
  Hvad man IKKE fortalte var af man definerede “skub” som vold. Ren fup og manipulation.
  En teknik som sort set alle kvindeorganisationer flittigt bruger.
  Bl.a. sjovt at høre at begrebet “Lige løn for lige arbejde arbejde” ikke bruges mere.
  Nu er det bare “ulige løn” som kommer fra “Lige løn for ligeværdigt arbejde” Et begreb INGEN kan definere og bruge til noget som helst. Men det vigtige er at man dermed kan sige “ulige løn” begrebet
  Og det gør man jo flittigt.
  Vil lige nævne at super feministen Karen Sjørup grundet fakta, jo har erkendt at der reelt er lige løn for lige arbejde…..Derfor siger hun nu altid “ulige løn” underforstået ligeværdigt arbejde

  Svar
 • Den sidste del af mit indlæg, bare påpege at jeg mere tror på politiets tal om falske anmeldelser end en politisk orienteret og bestilt undersøgelse
  Problemet med falske anmeldelser er meget alvorligt men bliver ikke taget alvorligt.
  Tværtimod er det en velkendt og gennemprøvet teknik i skilsmissesager. Ingen konsekvenser for anmelderen, (som sjovt nok altid er kvinder, på trods af, de i forvejen har alle kortene på hånden )
  Tværtimod belønner systemet mødre, der lyver og har en konfliktoptrappende adfærd.
  En falsk anmeldelse stempler en mand for livstid…..der er jo nok noget om det. Der er ingen sympati overhovedet. Dette på trods af at anmeldelse var falsk.

  Svar
  • Du har ikke bare misforstået mig, men taget fat i få sætninger og overfortolket dem, ud fra dit eget perspektiv og forudindtaget mening om mig. Ageret på samme måde som nogen feminister bliver anklaget for.

   Jeg ved ikke hvor du har de 20 % fra, sådan en påstand kræver vist et belæg. De 7,3 % er ikke et feministisk opspind, men kommer fra Det Kriminalpræventive Råd, det har Tobias også selv påpeget flere gange. Rapporten findes på google. Det er ikke højere end ved anden kriminalitet. Det skønnes at der ca. bliver begået 3600 voldtægter eller forsøg herpå om året og kun 60 bliver årligt dømt. Du kan selv regne ud hvor sandsynligt det er at nogen overhovedet bliver dømt for en voldtægt. Derudover rejser politiet ikke en straffesag imod en tiltalt medmindre de er 100 % sikker på, at han er skyldig. De har ændret praksis nu, men for et år siden blev 7/10 anmeldelser henlagt som undersøgelsesnumre og kom derfor aldrig videre i efterforskningen. Jeg er langt mere bekymret for min egen og mine veninder retsstilling, hvis det skulle gå så galt. Jeg kan ikke gå alene hjem om aftenen, men hvis du frygter at blive straffet for en voldtægt, du ikke har begået, kan du sove trygt om natten.

   Der er også utroligt mange ting, jeg er træt af at få skudt i skoene som kvinde på daglig basis. Det virker uundgåeligt som tingene er nu.

   Det sidste er ikke rigtig, kvinder er blevet dømt for falsk anmeldelse. Nu har jeg selv læst strafferet, så det er der jeg trækker min viden fra, hvor har du din fra?

   Svar
   • Pas på med at tilbringe for meget af din tid på “The red pill” eller lignende. Mange af deres information er uden nogen form for kilder eller forståelse for historie og har ingen interesse i andet end at grave grøfter imellem mænd og kvinder. I forhold til skilsmissesager, kræver sådan en påstand igen belæg. Skilsmissesager er civile sager, der ofte er lukket for offentligheden og der heller ikke bliver trykt et referat af, så hvor har du den opfattelse fra?

    Svar
 • jan sørensen

  Sorry, med straf mener jeg ubetinget straffe. Så vidt jeg ved sker det stort set aldrig. Og aldrig mere end 30 dages fængsel. Dette på trods af at en uskyldig mand måske har siddet i fængsel i længere tid.
  Og den slags kriminelle bliver jo ikke lige frem behandlet som konger i et fængsel.
  Det værste er at mange feminister jo faktisk mener at falske anmeldelser ikke burde straffes. Kvinderne har jo nok et problem og skal derfor hjælpes og ikke straffes.
  Som f.eks. sagen fra Fredericia Banegård. Ubetinget dom med psykolog hjælp. Dette efter manden havde været i fængsel i mere end et år.

  Rapporten som jeg jo selv bringer på bane, er i den grad tendentiøs.
  I forordet bruges der meget plads på at systemet behandler kvinder forkert.
  Anmeldelser der af politiet vurderes som falske, men af denne ene eller anden grund ikke fører til sigtelse, er ikke medtaget. Med disse udgør falske anmeldelser 11 %
  Derimod bruges der energi på at sætte spørgsmålstegn på om de falske anmeldelser nu også er falske !!
  Henvendelser til politiet der ikke fører til en officiel anmeldelse er ej heller medtaget.
  Så når politiet i selv samme rapport anfører, der er mange falske anmeldelser er dette jo også en forklaring.
  Derimod bruges rapporten masser af plads på at forklarer at det er udsatte kvinder der laver falske anmeldelser…….underforstået, de skal hjælpes.

  mht skilsmissesager er det da en kendt sag og i øvrigt også erkendt af myndighederne at falske anmeldelser om vold og incest bruges af kvinder.
  Kom ikke og sig du ikke ved det.
  Ellers se dokumentaren “farvel far” og/eller goggle “Henrik Kollerup”
  I sidst nævnte sag får manden et brev fra myndighederne, der efter han er frikendt for 2 falske incest anklager, der oplyser ham at al samvær med barnet ar ophørt. Dette alene grundet ex konens falske incest anklager.

  PS: ved ikke hvad ” The red pill” er

  Hvis du er træt af at få en masse skudt i skoene, hvordan tror du så det er at få at vide man er voldsmand, diskriminere kvinder, pædofil og grundlæggende skyld i alt ondt i verden.
  Det er jo det mænd konstant får at vide….selvfølgelig kun på en indirekte måde

  Svar
 • Du mangler stadig at svare på hvor du har de 20 % fra (som nu blev til 11 %)

  Svag, dårlig til sport (kaster som en pige, slår som en pige), brokker sig, krævende, klager, hysterisk, overfølsom, billig hvis sammen med flere fyre, attentionwhore, ikke lederegenskaber, fordomme om at have opnået en position via. sex. Mangler du flere så tjek nogle af de ting, der bliver kommenteret på reelligestillings facebooksider af brugerne. Derudover så er der stor sandsynlighed for at blive svinet til på youtube, Twitter osv, hvor whore, hoe og bitch er blevet en “normal” måle at omtale kvinder på. Yderligere er der et HAV af sider hvor kvinder virkelig bliver omtalt ekstremt grimt og nedværdigende, man bliver helt ked af at læse hvordan nogle tænker om os.

  Derudover større risiko for voldtægt (bebrejdet for ikke at tage forholdsregler), porno uden samtykke, chikane, seksuelle krænkelser osv.

  Men det skal ikke være en konkurrence.

  I forhold til skilsmissesager, så er det ikke noget jeg har sat mig ind i overhovedet. Jeg undlader at udtale mig om ting, jeg ikke ved noget om.

  Jeg hopper af nettet nu. Du må have en god sommer.

  Svar
 • Til Jan Sørensen og Julie:

  Ifølge sagens natur kan ingen vide, hvor mange % af alle anmeldelser om voldtægt, der er falske.
  Den danske rapport der viser et tal på 7 % drejer sig kun om de tilfælde, hvor kvinden selv i løbet af retssagen har indrømmet, at anmeldelsen var falsk.

  Der findes andre undersøgelser internationalt, hvor man på forskellig vis gør en større indsats for at få kvinden til at indrømme at anmeldelsen var falsk. I nogle undersøgelser i USA har det f.eks. virket at sige til kvinden, at hun vil blive afhørt med en løgnedetektor. Da er der pludselig betydelig flere kvinder, som indrømmer at anmeldelsen var falsk.

  Et forsøg på en international oversigt giver til resultat, at mellem 15 og 40 % af alle anmeldelser for voldtægt er falske:
  https://archive.is/mnK1s

  Svar
 • Til Jan Sørensen og Julie:

  Ifølge sagens natur ved ingen, hvor mange % af alle anmeldelser af voldtægt, der er falske. I den danske undersøgelse, hvor tallet var 7 %, handlede det om tilfælde hvor kvinden selv i løbet af retssagen indrømmede at anmeldelsen var falsk.

  Der findes andre undersøgelser, hvor man har gjort mere for at opklare falske anmeldelser. I nogle undersøgelser i USA har man f.eks. sagt til kvinderne, at de vil blive afhørt med løgnedetektor. Når de får det at vide, indrømmer flere kvinder, at anmeldelsen var falsk.

  En international oversigt over sådanne undersøgelser tyder på, at et sted mellem 15 og 40 % af alle anmeldelser er falske:
  https://archive.is/mnK1s

  Svar
  • Samme metode kunne man anvende på alle anmeldelser af al kriminalitet i Danmark. 15-40 % er et kæmpe spring og derudover skal man passe på med at tage undersøgelser fra andre lande og lægge dem ned over et andet land med en helt anden befolkning.

   Svar
   • Derudover så har jeg svært ved at se hvordan et Israelsk studie på nogen måde har kunne lave den form for international undsøgelse, der skulle kunne være dækkende for over 300 lande med forskellige befolkningssamsætning. De kan ikke bilde mig ind, at de har gået alle efterforskninger i sømmene i alle lande. Det kræver en ekstrem viden på det felt, som jeg ikke kan forestille mig at nogen har, for at kunne validere sådan en undersøgelse. Jeg holder mig til de danske tal

    Svar
 • Julie, du afsporer debatten.
  Det handler om at kvinder som udgangspunkt altid er uskyldige mens mænd som udgangspunkt altid er skyldige.
  Så påstande om at kvinder er svage, tykke, brokker sig, stemmer DF eller har røde strømper på er denne diskussion uvedkommende.
  De 20% kommer fra politiet selv. Har ikke linket. Men tager du rapportens 11 % og lægger de sager til , hvor kvinden kommer til politiet med det samme anser en anmeldelse som falsk og hvor der derfor ikke indgives officiel anmeldelse, er du jo oppe på de 20 %.
  Som også politiet siger i rapporten…..der er mange falske anmeldelser.
  Hertil kommer de sager, hvor der ikke dømmes eller sager frafaldes hvor der reelt er tale om falsk anmeldelse.
  Husk på at sager som Fredericia, hvor manden bliver dømt uskyldigt grundet en falsk anmeldelse, jo ikke indgår som falsk anmeldelse.
  Det er jo ikke alle uskyldigt dømte, der har held med at optage på skjult video at “offeret” indrømmer at der var tale om en falsk anmeldelse.
  Problemet er reelt at mange bliver dømt på indicier og fordi kvindens ord bliver taget mere alvorligt end mandens. Uden reelt bevis.

  Svar
  • For det første, så det ingen afsporing, men en rød tråd til at være trætte af at sterotyper eller fordomme som f.eks. det er mænds egen skyld.

   For det andet, så er det tydeligt, at du ikke har sat dig ind i politiets efterforskning, læst nogle voldtægtsdomme eller sat dig ind i bevisvurdering. Alene af den grund giver det ikke mening at diskutere det yderligere. Min viden bunder i juraen og særdelseshed strafferet. Du bliver ved med at påstå at “der sker mange domfældelser uden reelt bevis” og igen må jeg påpege at kun 60 ud af 500 årlige anmeldelser til politiet fører til domfældelse. Den eneste grund til, at du vil anse det som mange, er hvis du ikke har noget begreb om hvordan en retssag reelt set fungerer (herunder bevisvurdering) eller mener at alle voldtægtsanmeldelser er det rene opspind. Hvis du havde ret i din påstand om at det kun er kvindens ord der galt, så ville ALLE 500 anmeldelser hvert år føre til domfældelse. Bevis på sex er IKKE nok til domfældelse. Det burde du også vide, hvis du havde fulgt en anelse med i debatten i stedet for at blive ved med at holde fast i den samme sag. For at blive bedømt kræver det er beviseligt at kvinden enten var ude at stand til at sige fra (der kommer sagkyndige læger ind og bedømmer det) eller at der var sket vold (det er samme bevisbedømmelse som ved en almindelige voldssag, hvor man kigger på skaderne på kvindens krop) eller trussel om vold. Nu kan jeg virkelig ikke forklare det bedre og jeg vil heller ikke bruge mere tid på det. Hvis du trods fakta og statestik bliver ved med at holde fast i din påstand (som er et radikalt feministisk træk) så må du selv om det. Jeg skal videre med mit liv.

   Vi er enige i at falske anmeldelser skal bedømmes hårdere. Det er noget fandens svineri både imod manden og imod de kvinder, der reelt set har været udsat for det, der derved i højere grad bliver mistænkeliggjort.

   Svar
 • Angående dit link, så er der tale om tre kommuner fra 2005-2006 for at kunne sige noget mere generelt kræver det at man ser på samtlige anmeldelser i hele Danmark og udregner et procenttal deraf. Indtil da vil jeg lægge tallene fra Det kriminalepræventive Råd til grund, da der ikke er tale om en interessegruppe.

  Svar
 • Julie
  Din nedladende kommentarer frabeder jeg mig venligst
  Har du tænkt på jeg måske ved mere om jura end dig ?

  Hvis du ikke erkender, at det at der i voldtægtssager dømmes på rene “ord mod ord” betragtninger, har du klart bevist at al din superlativer om dig selv ingen substans har.
  Bl.a voldtægtssagen fra Fredericia var en ren ord mod ord sag. Eller rettere 3 ord mod 1.
  Her troede dommeren mere på den ene “uskyldige ” kvinder, mens de 3 mænds forklaring blev afvist,
  Dette på trods af at kvinden skiftede forklaringer inder vejs.
  Forklar det….men venligst på en pæn måde

  Svar
  • Så du er simpelthen udannet jurist?

   Haha fedt; “hvis du ikke giver mig ret i min forkerte påstand, så viser det, at du i virkeligheden slet ikke ved så meget, som du bilder dig selv ind”. Den påstand der vel og mærket er begrundet i en enkelt dom…Det er glimrende argumentation. Tænk at jeg har spildt så meget tid på det her og bliver ved med det.

   Du bliver ved med at holde dig til den ENE dom, imens der er utallige domme hvor den tiltalte bliver frifundet pga. manglende beviser – til TRODS for kvindens ord. Jeg kan ikke andet end at blive ved med at påpege statistikkerne, men åbenbart uden held. Derved ikke sagt, at der aldrig kan ske domfældelse af uskyldige, men din opstand om “mange” eller uden “reel bevis” holder simpelthen ikke. Det er IKKE normen at dømme folk alene ud fra én parts forklaring i voldtægtssager, men det kan ske at en byretsdommer begår den fejl (eller de to lægmænd), så kan dommen heldigvis ankes. Det er dog et sjældent tilfælde.

   Hvis du ønsker bedre tone hos andre, så overvej lige din egen inden.

   Det var alt fra mig. Du er velkommen til at svare, men jeg kommen ikke til at diskutere det her yderligere.

   Du må have en god søndag og det mener jeg.

   Svar
 • Tjek i øvrigt lige gruppen bag undersøgelsen
  De kan vel ikke siges at være upartiske, hvilket som tidligere beskrevet skinner klart igennem rapporten

  Svar
 • Der er flere domme, der kun underbygges med påstand mod påstand.
  Problemet er jo at hvad der sker mellem 2 mennesker når de er alene, stort set altid vil være påstand mod påstand. At have sex sammen er jo ikke voldtægt.
  Derfor de relativt få straffe.
  Hvad med de domme, hvor bevisbyrden er genfundne erindringer ?
  Ikke skyggen af bevis…..kun erindringer der pludselig kommer frem.
  Hvad ville du sige til at komme i fængsel bare fordi jeg 20 år efter pludselig kan huske et eller andet ?

  At der kun dømmes i 60 sager ud af 500 er bestemt ikke bevis for at der IKKE dømmes uden reelt bevis. Hvordan kan man drage en sådan konklusion ?
  Hvor mange skal der da til, førend der iflg. dig kan være tale om at der dømmes uden reelt bevis ?
  Sjov måde at tænke på

  Hvad angår tonen mener jeg ikke, jeg på noget som helst tidspunkt har talt nedladende eller ned til dig.
  At du fremturer med at du er jurist med solidt kendskab til strafferet samt at jeg er uvidende om hvordan domstolene fungerer taler for sig selv.
  Jeg er faktisk forsvarsadvokat gennem snart 30 år.
  Så ledt ved jeg trods alt.

  Svar
 • Et enkelt link mere:

  http://nordjyske.dk/nyheder/faa-doemmes-for-falsk-anmeldelse/3c22b680-029a-4cbf-9b97-aa96bd67a1b2/112/1513

  Udtalelser fra en af forfatterne fra den omtalte rapport fra det kriminel præventive råd.
  Karin Sten Madsen siger bl.a. :

  ” Jeg skal ikke kunne sige, om det giver mening at straffe dem hårdere, for det er en politisk beslutning. Men jeg kan henvise til, at politiet og anklagemyndigheden i flere af sagerne har vurderet, at kvinden har været så langt ude, at det er tvivlsomt, om hun overhovedet forstår, hvad der er sket, og hvad hun har gjort.Får altid støttePiger og kvinder, der anmelder en voldtægt, bliver henvist til et af landets centre for voldtægtsofre. Her bliver de undersøgt og får støtte – uanset om voldtægten viser sig at være opdigtet eller ej, understreger konsulent Karin Sten Madsen fra Center for Voldtægtsofre på Rigshospitalet – Man er jo ofte i en svær situation, hvis man opdigter en voldtægt, og selvom anmeldelsen er falsk, kan man jo alligevel have behov for hjælp, siger hun.”

  At tro en person med en sådan en udtalelse kan lave en upartisk analyse, har jeg svært ved at forestille mig.
  Al indsats og sympati for de falske anmeldere der sender uskylduge mænd i fængsel og ingen hjælp til de mænd, der har tilbragt en forfærdelig tid i fængsel. Og i øvrigt ikke er helt frikendt i det daglige liv

  Svar
 • Det med de 60/500 var i forhold til din påstand om “Problemet er reelt at mange bliver dømt på indicier” ikke i forhold til bevis. Det var din definition af “mange” jeg anfægtede der…

  Jeg har aldrig sagt, at jeg var jurist, men jurastuderende, så mere viden ville kræve, at du var udannet jurist.

  “Synes i den grad du udviser en arrogant holdning til alle de mænd der frivilligt OG ufrivilligt er dræbt i krig. Synes du virkelig at en soldats liv på D-dag er mindre værd end en kvindes ?
  Og er danske soldater ligeledes mindre værd end kvinder når nu såvel kvinder som mænd gennem den demokratiske proces (valg) stemt for at sende danske soldater i krig ?
  En lidt utiltalende holdning og som sagt en hån mod alle de mænd dræbt i krige gennem tiderne.”

  Hele den smøre begrundet i en slem overfortolkning af min kommentar er, i min optik, dårlig tone

  Hvis man vil vise folk, at man har en viden om noget, kræver det at man gør et forsøg. Det er på intet tidspunkt til at se i den diskussion, vi har haft.

  Du må meget undskylde, men det har jeg ekstremt svært ved at tro på jf. dine ovenstående kommentarer.

  Du må have det godt. 🙂

  Svar
  • Forresten så er det ret nemt at google “Jan Sørensen forsvarsadvokat”

   Svar
 • Hvis der er dårlig tone at reagere på et indlæg, hvor soldater selv er skyld i død og ødelæggelse, ja så er jeg nok skyldig.
  Jeg synes nærmere det er dårlig tone/stil og mangel på respekt for de døde og deres pårørende, bare at sige “de indvilgede” sig jo frivilligt.
  Hvad så med brandmænd, politibetjente, vejarbejdere o.lign. Der kommer jo også til skade eller dør.
  Er det også deres egen fejl ? De har jo selv indvilget i deres job på. Derimod er største parten af dræbte soldater gennem tiderne været tvangsindskrevet.

  I min verden er dårlig tone og nedladenhed f.eks. følgende :

  “Dernæst så skal du læse nogle domme, hvis det er din opfattelse omkring voldtægt. Det er ALTID beviser, der bliver lagt vægt på som f.eks. tydelige tegn på vold eller DNA-beviser.”

  eller hvad med:

  “For det andet, så er det tydeligt, at du ikke har sat dig ind i politiets efterforskning, læst nogle voldtægtsdomme eller sat dig ind i bevisvurdering. Alene af den grund giver det ikke mening at diskutere det yderligere. Min viden bunder i juraen og særdelseshed strafferet”

  Se det er i min verden indbegrebet af dårlig tone og en nedladenhed, der er til at forstå.
  Jeg er klog..jeg alene vide.
  Derfor er især det første udsagn er jo morsomt
  Som Andreas rigtigt påpeger er DNA ikke et bevis for voldtægt, ej heller er tydelige tegn på vold bevis på skyld. Og at skrive, at der ALDRIG bliver dømt i “ord mod ord sager, er jo sjovt når du Fredericia sagen er et klart bevis herfor.
  Altså 3 klare påstande, der alle beviseligt er forkerte.
  Måske du selv skulle læse lidt domme.

  F,eks, domme vedr. genfundne erindringer, incest, mandlige pædagoger osv.
  Tror nok du vil støde ind i” ord mod ord sager.”
  Problemet er som tidligere sagt at det reelt er svært at bevise voldtægt.
  Parterne er som oftest alene, ingen benægter sex. Den ene påstår voldtægt, den påstår frivilligt sex.
  At der er tegn på vold, er ikke bevis på voldtægt. Kun at den ene part er kommet til skade på den ene eller anden måde på et eller andet tidspunkt.
  Intet bevis på voldtægt.
  Jeg forsvarer IKKE voldtægt, men går trods alt ind for normal retssikkerhed.

  Til sidst: Fordi man læser jura på 3 semester, behøver man jo ikke at være klogere end andre.
  Slet ikke hvis “andre” er advokat.
  Stoler du da på økonomer ?
  Eller ejendomsmæglere/mekanikere osv (griner)
  Fælles for alle uddannelser, er at de uddannede sjældent er enige om alt.
  F.eks. var der i politiken en kendt advokat, der faktisk sagde at det juridisk var for let at blive dømt i sædelighedsforbrydelser. Dette fordi disse sager har stor politisk bevågenhed samt involvere mange følelser.
  Som f.eks, sagen fra Herfølge, hvor juristen Pernille Skipper, mente manden burde dømmes.
  Selvfølgelig kendte Skipper INTET til sagen, men det hindrer jo ikke en feminist i at kræve straf.

  Svar
 • Jaja det er fint alt sammen. Jeg forklarede min kommentar i forhold til Andreas og jeg har allerede forklaret, at det ikke var det jeg sagde i forhold til soldaterne, men fortolke kan du.
  Det her begynder at blive for dumt. En internet debat kan ikke vindes, det har jeg indset nu.

  Du kan også begynde at reflektere over dine kommentarer, hvis du mangler forståelse for mine.

  Du må have det godt, men til en anden gang så lad være med at prøve at bilde folk ind, at du er forsvarsadvokat med 30 års erfaring. Det er for nemt at tjekke.

  Svar
 • Lige et par domme, der lugter af ord mod ord:

  Retten i Svendborg har idømt 3 mænd på 16, 17 og 18 år 6 måneders fængsel for voldtægt af en 16 årige pige.

  De tiltalte og pigen var sammen til en privat fest. Pigen var gået i seng, og de tiltalte tilsneget sig samleje med pigen.

  De tiltalte blev dømt for at have udnyttet, at pigen havde på grund af træthed og fordi hun var spirituspåvirket var ude at stand til at modsætte sig deres handlinger.

  Straffen blev gjort betinget med tilsyn af Kriminalforsorgen.De tiltalte udbad sig betænknings tid.

  Min kommentar : Ingen beviser, ingen vidner, ingenting…ord mod ord.

  SS 710/2015.
  En 21 årig mand blev den 28. juni 2016 af Retten i Svendborg fundet skyldig i voldtægt af en 16 årig pige. De to som kendte hinanden i forvejen havde forinden mødt hinanden i byen. Voldtægten foregik på mandens bopæl. Straffen blev fastsat til fængsel i 1 år og 6 måneder. Retten lagde vægt på blandt andet pigens forklaring, om at hun havde sagt fra flere gange over for manden, som på trods heraf tiltvang sig samleje. Manden ankede dommen til frifindelse.

  Min kommentar : Ingen beviser, ingen vidner…ord mod ord.

  Hermed ikke sagt af de dømte mænd er uskyldige, men der er jo ikke skyggen af bevis.
  Kun at retten tillagde kvindernes ord mest vægt. Altså ord od ord.
  Ikke noget med uskyldig til det modsatte er bevist

  Svar
 • Nej, er ved gud ikke advokat, har dog haft jura i min uddannelse.
  Skrev det, som følge af dit selvhøjtidelige tomme argument om din juridiske baggrund især indenfor strafferet.
  Den bemærkning er jo ikke et argument, men nærmere ” Jeg er klog. Du er dum, så bare klap i”

  I princippet kunne jeg jo have været advokat med en lagt større viden på området end dig.

  At du så yderligere skriver nedenstående gør det jo ikke bedre :

  “Dernæst så skal du læse nogle domme, hvis det er din opfattelse omkring voldtægt. Det er ALTID beviser, der bliver lagt vægt på som f.eks. tydelige tegn på vold eller DNA-beviser.”

  eller hvad med:

  “For det andet, så er det tydeligt, at du ikke har sat dig ind i politiets efterforskning, læst nogle voldtægtsdomme eller sat dig ind i bevisvurdering. Alene af den grund giver det ikke mening at diskutere det yderligere. Min viden bunder i juraen og særdelseshed strafferet”

  Hvem ville ikke blive lidt pissed off, af sådanne nedladende og belærende udsagn.

  Men tror i øvrigt vi begge har misforstået og overfortolket hinanden .
  Vi er ikke enige i alt, men tror faktisk vi er enige om en del ting.

  Ha’ en god sommer and no hard feelings 🙂

  Svar
 • Ja det var udtryk for ren frustration over, at du stædigt holdte fast i det samme uden at forholde til noget af det jeg skrev, eller komme med belæg for nogle af dine påstande. Det sker over nettet. Jeg kan også hive hånlige kommentarer frem taget ud af kontekst, som du har skrevet, men det har jeg ingen intention om.

  Det er dog almindeligt at fortælle folk hvor man har sin viden fra, om det så er fra udannelsen eller pålidelige kilder. Ellers er det jo blot tomt fluff. Jeg går dog ikke ind for at direkte at lyve uanset omstædighederne.

  Det kunne du i princippet godt have været, men så havde vi ikke haft den lange diskussion og så havde jeg ikke været i tvivl. Det er ikke fordi jeg går rundt og korrigerer mine undervisere. 😉 Man kan sagtens have haft jura uden at vide noget om strafferet. Jeg ved f.eks. intet om bankret.

  Det var en god lærestreg om, at det ikke nytter at diskutere over nettet. Havde det været i den virkelige verden, havde vi nok langt hurtigere fundet et fælles ståsted.

  God vind fremover. 😊

  Svar

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *