13. juni, 2024

“Du er egentlig dygtig nok, men du er desværre en mand”

Trist mand

Nogenlunde sådan lyder svaret til mange mænd, der har ambitioner om lederjobs i større private virksomheder og alle offentlige virksomheder og institutioner. Det fremgår af hjemmesiden www.kvinderiledelse.dk, som er skabt af Ministeriet for børn, ligestilling, integration og sociale forhold.

Kønsdiskriminationen lever i Danmark

Vi tager den lige igen: “Du er egentlig dygtig nok, men du er desværre en mand”. Kunne man forestille sig denne sætning formuleret med andre ord end “mand” uden kraftige reaktioner på avisernes redaktioner og i det politiske miljø? Næppe.

For det, sætningen udtrykker, er diskrimination. Ansøgeren fravælges ikke på grund af sine kompetencer, men på grund af sit køn. Det svarer fuldstændig til at fravælge ansøgere på grund af deres etnicitet eller seksualitet – noget vi normalt i Danmark tager dyb afstand fra.

Men altså ikke når diskriminationen rammer mænd. Her er det tilsyneladende helt ok. Kvinderiledelse.dk omtales sjældent i medierne, og feministerne, der ellers hævder at gå ind for ligestilling og være modstandere af diskrimination, har snarere klappet i hænderne end kritiseret siden.

Selvmodsigelser og krav om kønsdiskrimination

Går man ministeriets diskriminationsside efter i sømmene, opdager man, at indholdet flere steder er selvmodsigende. Fx skriver man et sted følgende om den generelle målsætning:

“Det er vigtigt at sikre, at kompetente kvinder får adgang til ledende stillinger i erhvervslivet på lige fod med kompetente mænd.”

Mens man et andet sted om brug af rekrutteringsfirmaer skriver:

“Sæt et krav til rekrutteringsfirmaet, når en ny stilling skal besættes, om hvor mange kvindelige kandidater der skal være. Brug ikke et rekrutteringsfirma, hvis de ikke ønsker at imødekomme kravet om kvalificerede kvindelige kandidater.”

Rekrutteringsfirmaet skal altså se bort fra kvalifikationer og udføre kønsdiskrimination. Er opgaven fx at finde 10 kandidater med ligelig kønsfordeling til en stilling, og står rekrutteringsfirmaet med otte kvalificerede mandlige ansøgere og to kvalificerede kvindelige ansøgere, skal rekruttingsfirmaet give tre af mændene beskeden: “Du er egentlig dygtig nok, men du er desværre en mand” og gå på jagt efter tre kvalificerede kvindelige ansøgere, der kan erstatte dem. Gør rekrutteringsfirmaet ikke det, skal det fravælges.

Harmonerer det med den generelle målsætning om, at kvindelige og mandlige ansøgere skal sikres “adgang til ledende stillinger i erhvervslivet på lige fod”? Nej, naturligvis gør det ikke det. “På lige fod” ville betyde, at alle ansøgere med samme kompetencer havde samme chance for at opnå ansættelse. Men de tre mandlige ansøgere, som bliver tvangsfravalgt på trods af gode kvalifikationer, er på ingen måde “på lige fod” med de tre kvindelige ansøgere, man finder til at erstatte dem. De tre mandlige ansøgere fravælges ikke, fordi de ikke har de rette kvalifikationer; de fravælges, fordi de ikke har det rette køn.

Et monument over en fejlslagen ligestillingspolitik

Kvinderiledelse.dk er på mange måder værd at besøge. Sidens indhold vil overraske dem, der tror, at vi i Danmark er modstandere af kønsdiskrimination, eller at lovgivningen er udformet ud fra et ønske om reel ligestilling, der sikrer det enkelte individ samme chance som andre individer med samme kompetencer.

Kvinderiledelse.dk er det lovgivningsmæssige resultat af en lang og skinger ligestillingsdebat, hvor de, der sætter det enkelte menneskes rettigheder øverst, har tabt, mens de, der sætter kønnet over det enkelte menneske – og som gør det helt uden at spørge det enkelte menneske først – har vundet.

Kvinderiledelse.dk er et monument over en fejlslagen ligestillingspolitik i Danmark.

Læs også

Ny bog udkommet: Aldrig din skyld, altid din skyld - De to fortællinger om køn

Interview