Replik

Et judaskys fra Dansk Kvindesamfund

2015 gælder også mændenes ligestilling, siger Dansk Kvindesamfund – men mener det ikke.

Overskriften på Lisa Holmfjords indlæg i Berlingske er lovende: ‘I 2015 gælder det også mændenes ligestilling’. Holmfjord er forkvinde i Dansk Kvindesamfund, og overskriften giver håb om et bredere syn på ligestilling fra den kant.

Mænd er forkerte og skal laves om

Desværre skuffes man hurtigt. Efter en kort opremsning af nogle af de områder, hvor mænd klarer sig dårligere end kvinder – selvmord, fængsler, voldsudøvelse og hjemløse – bliver det klart, at indlægget ikke handler om mænds problemer, men om at lave om på mænd. Holmfjord skriver:

Der er mange årsager til den dystre statistik, men en af forklaringerne er den underliggende samfundsstruktur, der dyrker en maskulinitetskultur, vi endnu ikke har gjort op med.”

Årsagen til mænds problemer, og ikke mindst mænds vold mod primært kvinder, er opdragelsen af drengebørn, mener Holmfjord, som opfordrer til handling:

Derfor er vi nødt til at opdrage vores børn på en ny måde. Vi skal undgå at pådutte drengene en kønsstereotyp forestilling om, hvad der er en ’rigtig’ mand. Når smådrenge må vise lige så mange følelser som småpiger, oplever de ikke en mindreværdsfølelse, og de får ikke behov for at kæmpe mod disse følelser. De har dem bare – ligesom pigerne. Det vil skabe mænd, der bliver bedre til at håndtere de svære følelser i livet. Det vil minimere volden i vores samfund.

Et indlæg, der startede med et løfte om at gøre 2015 til et år, hvor også mændenes ligestilling skal på banen, er altså i realiteten en bitter anklage mod manden pakket ind i sødt papir. Hovedparten af indlægget handler om mænds vold og om at opdrage drenge anderledes. Er det ligestilling for mænd 2015? Nej, selvfølgelig er det ikke det.

Ligestilling for mænd 2015

Det er en uskik at kritisere uden at være konstruktiv. Derfor her en liste over ting, der kunne sættes fokus på for at fremme ligestillingen for mænd i 2015:

 • Et opgør med al resultatlighed til fordel for mulighedslighed
 • En gennemgang af al lovgivning og efterfølgende fjernelse af enhver form for kvoter, bonusordninger og andet, der fremmer og belønner kønsdiskriminerende ansættelser og ansættelsesmetoder
 • En gennemgang af skattebetalingerne og overførselsindkomsterne i Danmark sorteret på køn og efterfølgende diskussion af, hvad man skal gøre ved den massive kønsskævhed her
 • En gennemgang af værdierne i folkeskolen og en diskussion af, hvordan skolen kan af-feminiseres
 • Et klart og entydigt forbud mod at lægge andet end faglige kompetencer til grund for bedømmelser på alle uddannelsesniveauer i Danmark
 • En gennemgang af indsatsen for udsatte, herunder antallet af kvindehjem og mandehjem, og en efterfølgende justering af indsatsen
 • En gennemgang af praksisserne omkring tildeling af forældremyndighed ved skilsmisser.

Se, dét vil fremme mænds ligestilling i 2015 – hvis det i øvrigt gav mening at tale om “mænds ligestilling” og “kvinders ligestilling” som to forskellige ting. Ligestilling er for alle, og den ovenstående liste vil ved sin gennemførelse gøre Danmark til et mere ligestillet land for både mænd og kvinder.

Det vil gøre Danmark til et sted, hvor køn ikke er en kompetence i sig selv og ikke giver ret til forrang, hverken på arbejdsmarkedet eller andre steder. Og det er, hvad ligestilling handler om.

Et judaskys

Dansk Kvindesamfund må gerne lade sig inspirere af listen – der er intet patent på forslagene. Gør Dansk Kvindesamfund det, kan foreningen næste gang skrive et indlæg, som faktisk handler om at fremme ligestillingen og ikke blot er en kritik af voldelige mænd og drenges opdragelse.

Og det skylder man næsten, når man bruger overskriften ‘I 2015 gælder det også mændenes ligestilling’. I hvert fald hvis man ikke vil beskyldes for at give ligestillingen et judaskys.

Tobias Petersen

40 år, sociolog, tekstforfatter, freelancejournalist og ligestillingsdebattør. Jeg er helhjertet tilhænger af ligeværd, lige muligheder og lige rettigheder og skriver om alt, der har med ligestillingsdebatten at gøre i bredeste forstand. Når jeg ikke diskuterer ligestilling, skriver jeg tekster for andre.

7 thoughts on “Et judaskys fra Dansk Kvindesamfund

 • kasper nielsen

  Typisk for feminismen, så arbejder man stadig med præcis den samme forklaringsmodel på alle kønsrelaterede forhold i samfundet.

  Det maskuline = Undertrykkelse, vold, sexisme, emotionelt blokerring.
  Det feminine = Offer for ovenstående

  Når mænd i feminismens billede skal ligestilles, handler det ikke om de områder i samfundet hvor mænd diskrimineres, men om hvorledes mænd kan laves om, så de passer ind i det feministiske billede af et korrekt menneske. Helt bogstaveligt skal manden feminiseres. Feminismen ser på patriarkatet, og dets jerngreb om magten, hvor man ved brug af sexisme og vold opretholder de ulige strukturer i samfundet. Først når manden i sin grundvold er ændret, kan patriarkatet smadres, og kvinder vil kunne opnå ligestilling i en ny feminiseret verden.

  Køn er i feministisk teori et socialkonstrueret fænomen, biologiske forskelle har sprunget hjernen over, og viser sig groft sagt udelukkende i muskler, led, samt i genitaler. Kønsforskelle kan altså tilrettes i opdragelsen, hvor begreber som dreng, pige, mand, kvinde i fremtidens feministiske verden vil være overflødige.

  Det sjove er at disse kønsforskelle viser sig samtlige kulturer i hele verden, selv i små stammesamfund, hvor man aldrig har hørt om patriarkatet, ser vi de samme kønsforskelle folde sig ud. Forskning viser at babyer der endnu ikke kan være udsat for kultur og opdragelse tiltrækkes forskelligt, såsom af forskellige farver og forskelligt primitivt legetøj.
  De hjernebiologiske forskelle bliver gang på gang slået fast af videnskaben, men det stopper ikke feminismen i benytte forklaringsmodeller der strider mod al logik og forskning. Årsag = såfremt man skulle inddrage biologiske forskelle, ville hele grundlaget for feministisk ideologi falde på gulvet, og man ville skulle omtænke sin forståelse for køn, samfund, samt løsningsmodeller.

  Et godt eksempel findes i personlighedsforstyrrelser, hvor børn udsat for samme slags svigt udvikler forskellige diagnoser. Mænd kan udvikle psykopati, hvor kvinder oftere diagnosticeres med borderline. Mange aspekter går igen, men typisk er psykopaten ud af reagerende, fysisk voldelig, hvor bordeline kvinden anvender psykisk manipulation/vold. Groft sagt sker der en forstærkning af de “negative” kendetegn hos mænd og kvinder, hvilket belyser at kønnene reagerer forskelligt under negativ indflydelse. Tilført det mandlige kønshormon testosteron, har forsøg vist at både kvinder og mænd bliver mere fysisk aggressive af denne behandling, hvilket igen indikerer af mænds højere frekvens af vold skal findes i biologien, og ikke i miljøet. Jeg har ikke kendskab til forsøg, hvor man har undersøgt om kvinder er mere manipulerende, intrigante, og psykisk voldelige end mænd, men da det er meget sværere at bevise psykisk vold, end fysisk vold, kan mænd nemt fremstå som undertrykkende, idet de oftere reagerer fysisk på selvværdsproblemer/personlige problematikker. De fleste teenagepiger kan uden tvivl skrive under på hvorledes gruppeudstødning, og sladder foregår i langt højere grad hos pigerne end hos drengene, hvilket også kan forklares af biologien, da kvindehjernen er “wired” til mere at orientere sig mod interpersonelle forhold end mandehjernen er.

  Et andet aspekt som feminismen misser i deres forklaringsmodel (fordi fakta modstrider feministisk ideologi) er spredningsforskelle i intelligens hos mænd og kvinder. Heldigvis ligger vi gennemsnitsligt meget lige, men spredningen hos mænd er meget mere udtalt end hos kvinder. 2 ud af 3 personer med en IQ på over 130 er mænd, hvor samme tendens sig gældende i modsatte ende af kurven. 2 ud af 3 med en IQ under 80 er nemlig også mænd. Da feminister jo ikke mener at der er nogen hjernebiologisk forskel på kønnene, kan jeg kun gætte på hvorledes man vil forklare ovenstående faktum, men hvis man blot for et øjeblik kunne smide rigide ideologiske forestillinger væk, ville man måske delvist kunne forklare hvorfor vi både ser en overrepræsentation af mænd på toppen og på bunden af samfundet, hvor feminismen udelukkende fokuserer på mandens manglende emotionelle dybde som årsag til f.eks “tabermænd”

  Faktum er at feminismen ejer tunnelsyn i deres forklaringsmodeller, og derfor også løsninger. Mænd kan ikke feminiseres, og da man i feministisk forbillede forsøgte at manipulere drenge til at lege mindre kønsstereotypt (70ernes børnehaver), så fejlede feminismen på det groveste, med drengebørn som ofre i deres forsøg på at ensrette kønnene.

  Ingen med bare en smule forståelse for mennesket, forsøger at ignorere sociale og psykologiske faktorer som årsag til samfundstilstande, da sandheden selvfølgelig skal findes i både biologi og miljø. Feminismen derimod, glimrer dog fortsat med at stikke hovedet i jorden, og nægte at jorden er rund, ved at fastholde at der absolut ingen hjernebiologiske forskelle findes mellem mænd og kvinder.

  Feminisme er middelaldelig primitiv tænkning i chauvinismens tegn, hvor man på religiøs vis underkender al lødig forskning, da teori er uforenelig med fakta. Kan vi dog ikke blive fri!

  Svar
  • Redaktionen

   Tak for den lange og uddybende kommentar, Kasper. Formentlig vil en del feminister sige som Siri Hustvedt:

   “Jeg har en stor viden om neurovidenskab, så jeg er ret god til at vurdere, hvorvidt forskning er god eller dårlig. Og der er virkelig meget dårlig forskning i kønsforskelle. Det skyldes især, at de læser hjerneskanninger med en forventning om at finde kønsforskelle, og så finder de dem. Men de glemmer at diskutere, at selv hvis disse forskelle findes, hvad skyldes de så? Forskellene findes i neocortex, der er en meget plastisk del af hjernen, der udvikler sig i den tidlige barndom. Derfor kunne forskellene meget nemt betyde, at kvinder vokser op med nogle kulturelle koder, og at det så er sådan, de manifesterer sig. Piger forventes at opføre sig piget, og de belønnes for det. Selv ud fra en simpel smerte-nydelses-model er det tydeligt, at piger stadig straffes for at være udfarende og udvise aggressiv adfærd, og det gør drenge ikke. Det er den opdragelse, der sætter sig i hjernen”

   http://politiken.dk/debat/ECE2494880/intelligente-kvinder-skraemmer-os/

   Svar
 • kasper nielsen

  Umiddelbart tror jeg man skal være varsom med at lade en digter vurdere redelighed af forskning, men da selv den arveligste feminist må erkende væsentlige hjernebiologiske forskelle, så forklarer man belejligt disse tilstande med miljømæssige påvirkninger. Påstanden slås dog hurtigt ned, da præcis samme forskelle i mænd og kvindehjerner forekommer uafhængigt af kultur, opdragelse, og oprindelse. Jeg gad godt se den feministiske tryllekunster, som eksempelvis ville kunne miljøpåvirke samme level af testosteron i kvinder som mænd, men de må jo selv tro at det er dem muligt 🙂

  Påstanden minder mig om det svar man i fundenmentale religiøse kredse giver på de fysiske beviser for evolution, gud har nemlig skabt alle udviklingsspring fra australopithecus til homo sapiens uafhængigt af hinanden…Evolution modbevist.

  Svar
 • kasper nielsen

  ups…fundamentale

  Svar
 • Kort en jubi til Kasper for en klar kommentar. Og så min egen fnidder omkring borderline:
  Et eller andet sted bliver sindsyge ophøjet til statsmands-fornuft. Adopteret ukritisk af medierne og publiseret til madsen som livsvisdom.
  Jeg var gift med en borderline i 24 år og købte hendes kvindelige visdom, som kostede kassen plus mere til.
  Til jeg sagde stop. Så kostede det ægteskabet.
  Borderline må være newspeak for grænsepsykotisk; hvor patienten lever i flere virkeligheder.
  Kunne det være tilfældet med feminiserede mennesker!?

  Svar
 • kasper Nielsen

  Harald

  En af de mest markante hjernebiologiske forskelle på mænd og kvinder finder vi i forskelligheden af forbindelser. Kvindehjernen har flere forbindelser på tværs af de to hjernehalvdele, hvor den mandlige hjerne skaber flere forbindelser front to back. Kvinder opnår derved en fordel i følelsesmæssig analytisk tænkning, hvor manden groft sagt har sværere ved koble det rationelle med det følelsesmæssige. men har en fordel i “tekniske” aspekter grundet flere forbindelser centreret i de enkelte hjernehalvdele.

  Man kunne argumentere for at kvinden derfor ville have en større interesse i mellemmenneskelige forhold, hvor manden i større grad ville vende interessen mod mere teknisk tænkning. Vores arbejdsmarked og uddannelsesvalg afspejler disse forskelle, hvor ensretning i feministisk billede ville stride mod vores generelle natur.

  Disse fund er generelle, og går igen uafhængigt af kultur, opdragelse og geografisk fødested, men heldigvis findes der så stor diversitet, at den enkelte mand f.eks sagtens kan “læne” sig mere mod kvindesiden, end den enkelte kvinde som befinder sig i den mandlige ende af spektret. Der er jo bestemt intet naturstridigt i den enkelte mandlige pædagog, eller den kvindelige ingeniør, men biologi forklarer hvorfor man ikke havde mere held med at ensrette kønnene, da socialkonstruktivistisk feministisk pædagogik slog fejl i 1970erne. Når nu mennesket ikke ønsker at ændre sig, så må næste skridt være at tvinge dem, f,eks med kvoter, tvungen fædrebarsel, samt positiv særbehandling af kvinder på arbejdsmarkedet.

  Jeg er ked af at du har været i kløerne på en (garanteret ubehandlet) borderline kvinde. Verden tumles rundt når man er udsat for konstant manipulation og drama, men desværre er der meget lidt hjælp at hente når vi taler ofre for psykisk vold, der bestemt kan give ligeså grimme ar som fysisk vold.

  Svar
 • Jow, det var hårdt, men jeg blev skilt fra hende. Og nu bygger hun et nyt luftkastel sammen med mine børn, (som er aldeles normale): Jeg tænker, at jeg får en opgave med at samle dem op fra fantasi-land, når de efterhånden opdager verden udenfor mor.

  Svar

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *