23. maj, 2024

Et judaskys fra Dansk Kvindesamfund

2015 gælder også mændenes ligestilling, siger Dansk Kvindesamfund – men mener det ikke.

Overskriften på Lisa Holmfjords indlæg i Berlingske er lovende: ‘I 2015 gælder det også mændenes ligestilling’. Holmfjord er forkvinde i Dansk Kvindesamfund, og overskriften giver håb om et bredere syn på ligestilling fra den kant.

Mænd er forkerte og skal laves om

Desværre skuffes man hurtigt. Efter en kort opremsning af nogle af de områder, hvor mænd klarer sig dårligere end kvinder – selvmord, fængsler, voldsudøvelse og hjemløse – bliver det klart, at indlægget ikke handler om mænds problemer, men om at lave om på mænd. Holmfjord skriver:

Der er mange årsager til den dystre statistik, men en af forklaringerne er den underliggende samfundsstruktur, der dyrker en maskulinitetskultur, vi endnu ikke har gjort op med.”

Årsagen til mænds problemer, og ikke mindst mænds vold mod primært kvinder, er opdragelsen af drengebørn, mener Holmfjord, som opfordrer til handling:

Derfor er vi nødt til at opdrage vores børn på en ny måde. Vi skal undgå at pådutte drengene en kønsstereotyp forestilling om, hvad der er en ’rigtig’ mand. Når smådrenge må vise lige så mange følelser som småpiger, oplever de ikke en mindreværdsfølelse, og de får ikke behov for at kæmpe mod disse følelser. De har dem bare – ligesom pigerne. Det vil skabe mænd, der bliver bedre til at håndtere de svære følelser i livet. Det vil minimere volden i vores samfund.

Et indlæg, der startede med et løfte om at gøre 2015 til et år, hvor også mændenes ligestilling skal på banen, er altså i realiteten en bitter anklage mod manden pakket ind i sødt papir. Hovedparten af indlægget handler om mænds vold og om at opdrage drenge anderledes. Er det ligestilling for mænd 2015? Nej, selvfølgelig er det ikke det.

Ligestilling for mænd 2015

Det er en uskik at kritisere uden at være konstruktiv. Derfor her en liste over ting, der kunne sættes fokus på for at fremme ligestillingen for mænd i 2015:

  • Et opgør med al resultatlighed til fordel for mulighedslighed
  • En gennemgang af al lovgivning og efterfølgende fjernelse af enhver form for kvoter, bonusordninger og andet, der fremmer og belønner kønsdiskriminerende ansættelser og ansættelsesmetoder
  • En gennemgang af skattebetalingerne og overførselsindkomsterne i Danmark sorteret på køn og efterfølgende diskussion af, hvad man skal gøre ved den massive kønsskævhed her
  • En gennemgang af værdierne i folkeskolen og en diskussion af, hvordan skolen kan af-feminiseres
  • Et klart og entydigt forbud mod at lægge andet end faglige kompetencer til grund for bedømmelser på alle uddannelsesniveauer i Danmark
  • En gennemgang af indsatsen for udsatte, herunder antallet af kvindehjem og mandehjem, og en efterfølgende justering af indsatsen
  • En gennemgang af praksisserne omkring tildeling af forældremyndighed ved skilsmisser.

Se, dét vil fremme mænds ligestilling i 2015 – hvis det i øvrigt gav mening at tale om “mænds ligestilling” og “kvinders ligestilling” som to forskellige ting. Ligestilling er for alle, og den ovenstående liste vil ved sin gennemførelse gøre Danmark til et mere ligestillet land for både mænd og kvinder.

Det vil gøre Danmark til et sted, hvor køn ikke er en kompetence i sig selv og ikke giver ret til forrang, hverken på arbejdsmarkedet eller andre steder. Og det er, hvad ligestilling handler om.

Et judaskys

Dansk Kvindesamfund må gerne lade sig inspirere af listen – der er intet patent på forslagene. Gør Dansk Kvindesamfund det, kan foreningen næste gang skrive et indlæg, som faktisk handler om at fremme ligestillingen og ikke blot er en kritik af voldelige mænd og drenges opdragelse.

Og det skylder man næsten, når man bruger overskriften ‘I 2015 gælder det også mændenes ligestilling’. I hvert fald hvis man ikke vil beskyldes for at give ligestillingen et judaskys.

Læs også

Ny bog udkommet: Aldrig din skyld, altid din skyld - De to fortællinger om køn

Interview