14. juni, 2024

Feminisme er Sveriges mest udbredte ideologi

28 procent af svenskerne betragter sig selv som feminister. Det er flere, end nogen anden ideologisk retning kan mønstre. Billede: Pixabay.com.

Af fem ideologiske retninger er feminisme den, flest svenskere tilslutter sig. Det viser ny forskning fra Göteborg Universitet.

Feminisme er Sveriges mest udbredte ideologi.

Det viser ny forskning, som har undersøgt svenskernes sympati for fem ideologiske retninger: socialisme, liberalisme, konservatisme, feminisme og nationalisme.

Ifølge undersøgelsen, som er gennemført på SOM-instituttet på Göteborgs Universitet og omfatter mere end 1.300 respondenter, opfatter 28 procent af svenskerne sig som feminister.

På andenpladsen kommer socialist (16 procent), mens liberalist (8 procent), nationalist (8 procent) og konservativ (5 procent) indtager de sekundære placeringer.

Flere kvinder er feminister

Tilslutningen til den feministiske ideologi er klart størst blandt kvinder.

36 procent af de adspurgte kvinder svarer ja til, at de betragter sig selv som feminister. Blot 19 procent af de adspurgte mænd svarer det samme.

Flest unge er feminister

Også i forhold til alder er der store forskelle.

Blandt unge mellem 16 og 29 svarer 50 procent, at de betragter sig selv som feminister.

I aldersgruppen 30 til 49 er andelen 31 procent, blandt 50-64-årige er den 24 procent, og blandt ældre mellem 65 og 85 år og opefter er det kun godt hver femte, 22 procent, der ser sig selv som feminister.

Flest højuddannede er feminister

Ligesom køn og alder spiller uddannelse en rolle for den feministiske tilslutning.

Blandt lavtuddannede svarer 11 procent, at de betragter sig selv som feminister.

Blandt middellavtuddannede – undersøgelsens udtryk – er tallet 21 procent. Blandt middelhøjtuddannede – igen undersøgelsens udtryk – er andelen 31 procent, mens den blandt højtuddannede er 37 procent.

Undersøgelsen kan findes her, ligesom du kan læse mere om den hos det svenske medie Kvartal.

Læs også

Ny bog udkommet: Aldrig din skyld, altid din skyld - De to fortællinger om køn

Interview