14. juni, 2024

Forum for Mænds Sundhed på finansloven

Mænds sundhed skal sættes på dagsordenen, mener regeringen og støttepartierne, som i finanslov for 2021 har tildelt Forum for Mænds Sundhed i alt fire millioner kroner. Billede: Pixabay.com

Forum for Mænds Sundhed tildeles i alt fire millioner kroner i 2021 og 2022.

Forum for Mænds Sundhed, der har chefpsykolog på Rigshospitalet, Svend Aage Madsen, i spidsen, er kommet på finansloven.

Især SF har kæmpet for, at Forum for Mænds Sundhed skulle tildeles midler, og med den nye finanslov for 2021 er det sket.

Forum for Mænds Sundhed får i alt fire millioner kroner, fordelt på to millioner i 2021 og to millioner i 2022.

Mænd dør tidligere end kvinder

Som argument for at styrke Forum for Mænds Sundhed har SF fremhævet, at mænd er mere syge og dør tidligere end kvinder, og at det er et ligestillingsproblem, som skal tages alvorligt.

– Forum for Mænds Sundhed er et vigtigt talerør for mænds ligestilling. Derfor vil SF have det på finansloven. Vi ved, at mænd er mere syge, dør tidligere, oftere er hjemløse og lever mere i ensomhed, end kvinder gør, skrev partiet på Twitter på den internationale mandedag 19. november.

En tilsvarende melding kommer fra Sundhedsminister Magunus Heunicke i forbindelse med den nye finanslov.

– Hvis vi skal bekæmpe ulighed i sundhed, er det vigtigt, at vi sætter fokus på køn .. Mænd lever kortere end kvinder, er oftere enlige og dør i højere grad end kvinder af sygdomme som fx kræft, siger han.

Mænds sundhed skal på dagsordenen

Ifølge finansloven sker tildelingen af midler til Forum for Mænds Sundhed for at sætte mænds sundhed på dagsordenen.

– Regeringen og Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet er enige om at afsætte i alt 4 mio. kr. til Forum for Mænds Sundhed, skriver aftaleparterne.

– Forum for Mænds Sundhed er et partnerskab, der søger at skabe lighed i sundhed ved at sætte mænds sundhed på dagsordenen. Mænd har i dag kortere levetid og er oftere enlige end kvinder, fortsætter de.

– Forum for Mænds Sundhed arbejder for at understøtte mændenes relation til sundhedsvæsnet ved bl.a. at skabe sundhedstilbud, der passer bedre til mænd, målrettede tilbud til mænd ift. livsstilsændringer og skabe tilbud til mænd uden for arbejdsmarkedet, uddyber aftaleparterne.

– Der afsættes 2 mio. kr. årligt i 2021 og 2022, afslutter de.

Forum for Mænds Sundhed blev stiftet i 2004 og har til formål at forbedre mænds sundhed ved at samle forskere, klinikere, behandlere, sundhedsarbejdere med flere for at udveksle viden om mænds sundhed og sygdomme, samt ved at deltage i aktiviteter, der sætter fokus på mænds sundhed og sygdomme.

Læs også

Ny bog udkommet: Aldrig din skyld, altid din skyld - De to fortællinger om køn

Interview