30. november, 2023

Hvide, heteroseksuelle mænd er voldtægtsuhyrer

Ny artikel på Information fortæller om den hvide, heteroseksuelle mands undertrykkelse af kvinder i USA. Ifølge artiklen udsættes ikke mindre end hver femte kvindelige universitetsstuderende for seksuelle overgreb.

Uden at sætte spørgsmålstegn ved det racistiske element viderebringer Information påstanden om, at hvide, heteroseksuelle mænd undertrykker kvinder seksuelt gennem overgreb og voldtægter.

Påstanden søges underbygget ved henvisning til et noget tvivlsomt datamateriale, og Information forholder sig ingen steder kritisk til materialets lødighed. Avisen finder det heller ikke nødvendigt at indhente udtalelser fra eksperter, der måtte have et andet syn på problematikken end det, man finder i det feministiske narrativ om rige, hvide, heteroseksuelle mænds overherredømme.

Det gør artiklen til en ensidig fortælling om kvinden som det fromme offer og manden – den hvide, heteroseksuelle en af slagsen, forstås – som det grusomme voldtægtsuhyre. En udlægning, der er populær blandt feminister, men som næppe tilfører kønsdebatten andet end yderligere mytedannelse og polarisering.

Det er trist. For kønsdebatten har ikke brug for flere skyttegrave, hvori ekstreme synspunkter kan gro og blive stærkere. Og den har slet ikke brug for at blive gødet med racisme. Seksuelle overgreb er forkastelige uanset gerningsmandens hudfarve.

Læs også

Ny bog udkommet: Aldrig din skyld, altid din skyld - De to fortællinger om køn

Interview