2. december, 2023

Køn og ligestilling næsten udeladt af S-principprogram

Køn og ligestilling fylder meget lidt i Socialdemokratiets udkast til nyt principprogram. Billede: Screenshot fra udkastet.

Køn og ligestilling spiller statistrolle i Socialdemokratiets udkast til nyt principprogram. Mange centrale emner forbigås helt.

Socialdemokratiet offentliggjorde i går udkastet til sit nye principprogram, der bliver det syvende af slagsen, siden partiet blev stiftet i 1871.

Det 30 sider lange udkast, som partiet kalder »Danmarks største politiske samtale«, er fundamentet for socialdemokraternes politik.

»Socialdemokratiets principprogram er partiets ideologiske grundlag. Det indeholder vores værdier og principper. Det sætter rammen for vores løbende politikudvikling«, skriver partiet på side 6 i udkastet.

Her understreger socialdemokraterne samtidig, at formålet med principprogrammet »er at udtrykke Socialdemokratiets overordnede og principielle holdninger – ikke at formulere konkrete politiske udspil eller forslag«.

Det er altså de store linjer, ikke detaljerne, principprogrammet skal præsentere.

Køn og ligestilling stort set udeladt

Ikke desto mindre kan det undre, at partiet i udkastet til principprogrammet stort set har udeladt alle emner, der relaterer sig til køn og ligestilling.

Emner som voldtægt, hævnporno, omskæring og selvmord nævnes ikke med ét ord, og søger man på henholdsvis »kvinder« og »mænd« i udkastet, finder man, at de i alt blot er nævnt seks gange, fordelt på fire omtaler af kvinder og to af mænd. »Piger« og »drenge« nævnes slet ikke, og  »køn« og »ligestilling« nævnes blot to gange hver.

Den begrænsede interesse for området gør det muligt inden for overskuelighedens grænser at bringe samtlige afsnit, hvor socialdemokraterne omtaler mænd, kvinder, køn eller ligestilling i udkastet til det nye principprogram:

Ligestilling mellem kønnene er en særlig prioritet for Socialdemokratiet. Den skal gennemføres
i alle dele af samfundet. Målet er, at mænd og kvinder reelt får lige rettigheder, pligter og muligheder – økonomisk, politisk, socialt og kulturelt. Side 11.

Alle skal have lige muligheder for at forme deres eget liv uanset køn, etnicitet, religion, seksuel
orientering, handikap, social baggrund eller økonomisk formåen. Side 11.

Danmark er et af de lande i verden, hvor flest kvinder er på arbejdsmarkedet. Det er en af hovedårsagerne til vores velstand. Side 20.

Ligestilling mellem kønnene på arbejdsmarkedet er imidlertid stadig ikke reel. Derfor bekæmper vi
fortsat direkte og indirekte kønsdiskrimination. Vi insisterer på lige løn for lige arbejde. Ligesom vi
arbejder for et mindre kønsopdelt arbejdsmarked fri for stereotype forestillinger om kvinder og mænd. Side 20.

FN har i 2016 sat dagsordenen globalt med de 17 verdensmål, der forpligter alle 193 medlemslande
til helt at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre kvinders reproduktive rettigheder, god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst. De målsætninger støtter Socialdemokratiet helhjertet. Side 27.

Socialdemokratiet kæmper for, at vi også i fremtiden skal være et land med tillid og sammenhængskraft. Et land, hvor vi, der bor her, har høj livskvalitet og gode muligheder for at leve et lykkeligt liv uanset køn, alder, etnicitet, handikap, seksuel orientering, tro og social status. Side 29.

Socialdemokratiets medlemmer kan frem til 14. august fremsende ændringsforslag til principprogrammet, hvorefter de frem til 7. september kan fremsende ændringsforslag til ændringsforslagene, inden den nye partiprogram vedtages på partikongressen den 16. og 17. september.

Læs også

Ny bog udkommet: Aldrig din skyld, altid din skyld - De to fortællinger om køn

Interview