13. juni, 2024

Ligestilling hos KVINFO?

Ligestilling: KVINFOs ekspertdatabase rummer 1178 kvinder og 0 mænd.

KVINFO hævder at være “Danmarks videns- og udviklingscenter for køn, ligestilling og mangfoldighed og samlingsstedet for forskning, viden og information om den moderne ligestillingsdiskussion“. Det fremgår af KVINFOs hjemmeside.

Men hvordan opererer KVINFO selv i forhold til ligestilling? Som vi har set, er kønsfordelingen i KVINFOs bestyrelse og i medarbejderstaben skæv; 76% af medlemmerne af bestyrelsen er kvinder, og 89% af medarbejderne er kvinder. Gør den samme ulighed sig gældende for andre af KVINFOs aktiviteter? Det skal vi se nærmere på her.

Lige muligheder er et fælles anliggende

KVINFO skriver i sin vision følgende:

KVINFOs vision er en fri, ligestillet og mangfoldig fremtid. Vi arbejder for, at lige muligheder uanset køn bliver et fælles og nærværende anliggende, nationalt og internationalt.”

På den baggrund kunne man forvente, at organisationen prioriterede at inddrage både mænd og kvinder i ligestillingsarbejdet. Men det er ikke tilfældet.

KVINFOs mentornetværk

Et eksempel på KVINFOs ageren i forhold til ligestilling er organisationens “Mentornetværk”, der skal hjælpe personer med flygtninge- og indvandrerbaggrund ind på det danske arbejdsmarked.

Mentornetværket startede i 2004, og først i 2012 fik mænd adgang til støtte gennem netværket, dog kun unge mænd mellem 16 og 24. Det skal sammenholdes med, at kvinder i alle aldre har været velkommen siden 2004.

Mentornetværket har ganske rammende blandt andet modtaget ALT for damernes kvindepris.

Mentornetværket, som altså fortsat kønsdiskriminerer i forhold til, hvem det hjælper, støttes af TrygFonden og Bikubenfonden og modtager derudover 2 millioner kroner årligt i årene 2015-2018 via finansloven.

Dansk kvindebiografisk leksikon

Et andet eksempel på KVINFOs kønssyn finder man på organisationens hjemmeside, der rummer et såkaldt “Dansk kvindebiografisk leksikon”.

I leksikonnet kan man finde ikke færre end 1924 biografier om kvinder fra middelalderen og frem til i dag.

Mens det kan være interessant at læse disse kvinders biografier, undrer det, at KVINFO ikke har et tilsvarende mandebiografisk leksikon.

Hvis KVINFO er et moderne videns- og udviklingscenter for ligestilling og ikke en interesseorganisation for kvinder, hvorfor så dette ensidige fokus på kvinder?

Ekspertdatabasen

KVINFOs hjemmeside rummer også en “ekspertdatabase”, hvor man kan finde personer, der er beskæftiget i forskning, erhvervsliv, forvaltning, kultur og politik. Det vil sige, “personer” er forkert, da samtlige af de 1178 eksperter er kvinder.

Om ekspertdatabasen skriver KVINFO:

KVINFOs ekspertdatabase er et værktøj til at finde kvalificerede kvinder i Danmark inden for alle samfundets vidensområder.

Ekspertdatabasen er gratis tilgængelig fra KVINFOs hjemmeside. Databasen er desuden tilgængelig via InfoMedia.

KVINFOs ekspertdatabase har til formål at styrke kvinders offentlighedsprofil og at synliggøre kvinders viden, erfaring og ekspertise.

KVINFOs ekspertdatabase har en bred opfattelse af ekspertbegrebet og omfatter bl.a. kønsforskere, kvindelige forskere og praktikere, kvindelige politikere, kvinder i ledende stillinger i det private erhvervsliv og i stat, amt og kommune, kvinder i netværk og organisationer, samt kvindelige kunstnere og kulturpersonligheder.

KVINFOs ekspertdatabase indeholder mere end 1100 eksperter.”

Hvorfor KVINFO kun finder det nødvendigt at “styrke kvinders offentlighedsprofil” og ikke mænds, og hvorfor KVINFO ønsker at “synliggøre kvinders viden, erfaring og ekspertise”, men ikke mænds, gør organisationen ikke rede for.

Samlingssted for en moderne ligestillingsdiskussion?

KVINFOs hævder at være “Danmarks videns- og udviklingscenter for køn, ligestilling og mangfoldighed. Vi er samlingsstedet for den moderne ligestillingsdiskussion“. Det fremgår af KVINFOs mission.

Men som vi har set, lever KVINFO ikke op til de fine ord. For man kan ikke være et samlingssted for en moderne ligestillingsdiskussion, når man:

  • Foretrækker kvinder i sin bestyrelse
  • Foretrækker kvinder i sin medarbejderstab
  • Laver mentornetværk kun for kvinder
  • Har et kvindeleksikon, men ikke et mandeleksikon
  • Har en ekspertdatabase med 1178 kvinder og 0 mænd.

Det er ikke troværdigt. KVINFO ligner i sin nuværende forfatning mere en interesseorganisation for kvinder end et samlingssted for en moderne ligestillingsdiskussion, hvor både mænd og kvinder tages alvorligt og behandles med samme respekt.

Ny strategisk retning

KVINFO skriver på sin hjemmeside, at en ny strategisk retning for KVINFO 2015-2017 snart vil blive udfoldet. Det skulle være sket i december 2014, men lader foreløbig vente på sig.

Man kan i den forbindelse kun opfordre KVINFO til at se indad. Det er ikke nok at sige i skåltaler, at KVINFO også er for mænd, når man på alle parametre ensidigt fokuserer på kvinder.

Som moderne ligestillingsorganisation i Danmark bør KVINFO skifte kurs væk fra en forældet opfattelse af sig selv som et kvindekampsorgan og formulere en tidssvarende strategi for sit virke i et af verdens mest ligestillede samfund.

Ligestilling i Danmark er ikke en sort-hvid forestilling, hvor kvinder altid er bagud. Tværtimod klarer kvinder sig bedre end mænd på en lang række områder. Det bør afspejle sig i KVINFOs arbejde, hvis organisationen skal blive det samlingssted for en moderne ligestillingsdiskussion, den ønsker at være.

Læs også

Ny bog udkommet: Aldrig din skyld, altid din skyld - De to fortællinger om køn

Interview