27. maj, 2024

Ligestillingsministeren vil undersøge kvindehad på nettet – og ignorere nethad mod mænd

Ligestillingsminister Mogens Jensen (S), som her ses ved et arrangement i Nordisk Råd i Stockholm i 2009, vil undersøge omfanget af kvindehad på nettet. Nethad mod mænd, som er mere udbredt end nethad mod kvinder, vil ministeren ikke undersøge. Billede: Magnus Fröderberg, Wikimedia Commons.

Ligestillingsminister Mogens Jensen vil næste år gennemføre en undersøgelse af nethad mod kvinder. Nethad mod mænd vil ikke blive undersøgt.

Opdateret, 01/11-2019, 10:57, 11:24, 11:30, 11:43.

En stor, norsk undersøgelse har netop dokumenteret, at mænd udsættes ca. 50 procent oftere for nethad end kvinder. Et resultat, som understreger, at nethad ikke er et »kvindeproblem«.

»At mænd udsættes for mere netbaseret chikane end kvinder er overraskende. Det bryder på mange måder med forestillingen, vi har, om at nethad er et typisk kvindeproblem« siger Audun Fladmoe, en af forskerne bag undersøgelsen, til norske kjønsforskning.no.

Undersøgelsen, der baserer sig på 50.000 personers svar og er publiceret i en peer reviewed forskningsartikel, forhindrer imidlertid ikke den danske ligestillingsminister, Mogens Jensen (S), i at se anderledes på sagen.

Ifølge ministeren det er nemlig kvinder, ikke mænd, der udsættes oftest for nethad.

»Det er både et demokratisk problem og et ligestillingsproblem, når særligt kvinder udsættes for had og seksuelle krænkelser på sociale medier. Og vi skal gribe ind over for udøverne«, skriver ligestillingsministeren i et opslag på Facebook.

Vil undersøge unge mænds internetfora

På baggrund af sin opfattelse af nethad som et kvindeproblem vil Mogens Jensen igangsætte en undersøgelse, der fokuserer på nethad mod kvinder og ser bort fra nethad mod mænd.

Undersøgelsen skal gennemføres næste år og fokusere på »internetfora, hvor unge mænd samler sig om modstand mod ligestilling og kvinders rettigheder, og hvor seksuelle krænkelser og vold mod kvinder legitimeres.«

Hvorfor ligestillingsministeren vælger at fokusere på det køn, som udsættes mindst for nethad, og ignorere det køn, som udsættes mest for nethad, melder opslaget ikke noget om.

Men det er ikke utænkeligt, at den form for arrogance og ligegyldighed over for mænds problemer, ministeren dermed udviser, er en medvirkende årsag til, at unge mænd samler sig på de internetfora, ministeren nu vil undersøge.

Mere information om den kommende undersøgelse kan findes på ministeriets hjemmeside.

1/11-2019, 11:30, 11:43: Ligestillingsministeriet har ændret ordlyden i sit opslag, siden denne artikel blev skrevet. De citerede afsnit fremgik af opslaget på daværende tidspunkt:

Læs også

Ny bog udkommet: Aldrig din skyld, altid din skyld - De to fortællinger om køn

Interview