14. juni, 2024

Mandehjernen belønner egoisme, kvindehjernen altruisme

Kvinders hjerner reagerer positivt, når kvinder deler med andre, mens mænds hjerner reagerer positivt, når mænd lader være med at dele med andre, viser nyt schweizisk studie. Billede: Arkivfoto.

Forskerne bag nyt studie fandt store forskelle på, hvordan belønningssystemet i hjernen hos mænd og kvinder reagerer på at dele med andre.

Hvis du har en fornemmelse af, at kvinder er mere tilbøjelige til at dele med andre, end mænd er, er du ikke helt gal på den.

Det viser et nyt schweizisk studie af kønsforskelle i hjernens belønningssystem.

Som brødre vi dele

Forskerne gennemførte to forsøg, hvor de målte reaktionerne i belønningssystemerne i hjernen hos mandlige og kvindelige forsøgspersoner.

I det første forsøg fik deltagerne nogle penge og blev bedt om at dele dem med alle deltagerne. I det andet havde deltagerne mulighed for at beholde pengene selv.

Da forskerne efterfølgende kiggede på tallene, kunne de iagttage en markant forskel mellem kønnene.

Belønningssystemet i kvindernes hjerner reagerede mere positivt, når kvinderne delte pengene med de andre deltagere, end når de beholdt dem selv.

Omvendt forholdt det sig for mændene. Belønningssystemet i mandehjernerne reagerede mest positivt, når mændene beholdt pengene selv.

Handler om neuroner, ikke dopamin

Ifølge norske forskning.no, som omtaler studiet, skyldes forskellene ikke, at der udløses mere dopamin hos kvinder end hos mænd.

Snarere handler det om, at de neuroner i hjernen, som reagerer på dopamin, opfører sig forskelligt hos kvinder og mænd. Det forklarer en af forskerne bag studiet, Alexander Soutschek, til den norske videnskabsside.

– Det er ikke sådan, at kvinder producerer mere dopamin under prosociale beslutninger. Både kvinder og mænd har neuroner, som reagerer på dopamin, som reagerer på sociale og egoistiske belønninger, siger han.

– Hos kvinder viser disse neuroner højere aktivitet for positiv social opførsel end hos mænd, tilføjer Alexander Soutschek.

Antidepressiv medicin kan gøre mænd til kvinder og kvinder til mænd

Forskerne lavede yderligere en række forsøg, som viste, at antidepressiv medicin kan ændre reaktionerne i hjernen hos mænd og kvinder.

Medicinen, som blev anvendt, bruges normalt til behandling af skizofreni og kronisk depression. Den blokerer dopamin-receptorerne i hjernen, således at mængden af dopamin i hjernen øges.

Forsøgene demonstrerede, at mænd og kvinder reagerer forskelligt på medicinen. De kvindelige forsøgspersoner blev mere egostiske af medicinen, mens de mandlige blev mere sociale.

Ikke medfødt

Forskerne bag studiet advarer mod at tolke studiets eftervisning af forskelle på mænd og kvinders hjerne som bevis på, at forskellene er medfødte.

– Belønnings- og læringssystemet i vores hjerne arbejder tæt sammen, siger Alexander Soutschek til forskning.no.

Andre studier har vist, piger roses mere end drenge for social adfærd. Det kan føre til, at belønningssystemet i piger og kvinders hjerner indretter sig efter det, mener nogle forskere.

Store forskelle i reaktionen på egoistisk henholdsvis altruistisk adfærd hos mænd og kvinder fra forskellige kulturer understøtter denne teori, påpeger den norske videnskabsside.

Læs også

Ny bog udkommet: Aldrig din skyld, altid din skyld - De to fortællinger om køn

Interview