27. maj, 2024

Socialdemokratiet står fast: Vil ikke ligestille ofre for samlivsvold

Mænd og kvinder har ikke samme ret til hjælp i tilfælde af samlivsvold, og sådan skal det blive ved med at være, mener Socialdemokratiet. Billede: Pixabay.com.

Regeringspartiet afviser fortsat at give mandlige ofre for samlivsvold samme rettigheder som kvindelige.

Som loven er i dag, er det kønnet på den, der får tæsk af sin partner, der afgør, om vedkommende har ret til hjælp af sin kommune. Er voldsofret en kvinde, har hun ret til hjælp. Er voldsofret en mand, har han ikke.

Det samme gælder i forhold til psykologhjælp. Et kvindeligt offer for samlivsvold har ret til psykologhjælp. Et mandligt har ikke. Denne forskelsbehandling rammer også ofrenes børn. Børn, der er i følgeskab med deres mor, har ret til psykologhjælp. Børn, der er i følgeskab med deres far, har ikke.

Begge dele skyldes servicelovens § 109, der alene tildeler kvinder ret til hjælp i tilfælde af samlivsvold.

Servicelovens § 109.

Sidste år blev et flertal i Folketinget enige om at indføre en forsøgsordning, som betyder, at mænd og deres børn også tilbydes psykologhjælp. Men den midlertidige ordning, som varer to år, ændrer ikke ved det samlede billede af området som det mest kønsdiskriminerende i dansk lovgivning.

Socialdemokratiet står fast

En reform, som ligestiller mandlige og kvindelige ofre for samlivsvold, virker derfor oplagt, men det er ikke just, hvad Socialdemokratiet har tænkt sig.

Står det til regeringspartiet, skal kønsdiskriminationen tværtimod fastholdes. Det har social- og ældreminister Astrid Krag slået fast ved flere lejligheder, og i dag blev budskabet gentaget af partiets familie- og socialordfører, Camilla Fabricius.

Det skete i radioprogrammet P1 Morgen, hvor den socialdemokratiske ordfører blandt andet begrundede partiets holdning med, at samlivsvold ikke rammer mænd lige så hårdt, som det rammer kvinder.

– Hele præmissen om, at vold rammer lige hårdt, det er simpelthen ikke korrekt, sagde Camilla Fabricius.

– Vi kan se af gentagne opgørelser, at den voldsudsathed, kvinder har, er markant mere voldsom, tilføjede hun.

Ordføreren henviste samtidig til manglende viden på området, ligesom hun betonede, at de forskellige regler for at blive indskrevet på et kvindekrisecenter og et herberg betyder, at statistikkerne ikke nødvendigvis er sammenlignelige.

For få til ligestilling

Camilla Fabricius’ argumentation mindede til forveksling om den, Astrid Krag fremførte, da hun sidste sommer igen og igen henviste til, at kvinder oftere bliver dræbt af deres partnere, end mænd gør.

Det samme gjorde den manglende forklaring på, hvorfor disse forskelle begrunder forskelsbehandlingen af mandlige og kvindelige ofre for samlivsvold.

Ifølge tal fra Statens Institut for Folkesundhed udsættes 38.000 kvinder og 19.000 mænd hvert år for fysisk samlivsvold. Hertil kommer den psykiske samlivsvold, som menes at være omtrent dobbelt så udbredt.

Der er således næppe tvivl om, at kvinder udsættes oftere for samlivsvold end mænd. Det svære er at forstå, hvorfor denne forskel retfærdiggør diskrimination.

P1 Morgen

Indslaget med Camilla Fabricius, som debatterer med Venstres Fatma Øktem, kan høres herunder fra ca. 2:38:35.

Læs også

Ny bog udkommet: Aldrig din skyld, altid din skyld - De to fortællinger om køn

Interview