23. juni, 2024

Svensk rapport: Forbrugerombudsmanden i Danmark svigter sit ansvar

Forbrugerombudsmandens hensyntagen til humor og den almindelige holdning til nøgenhed og erotik i Danmark er et problem i forhold til bekæmpelsen af kønsdiskrimination i reklamer, fastslår ny svensk rapport. Billede: Sveriges Kvinnolobby/Forbrugerombudsmanden/Danske Spil/arkivfoto.
Forbrugerombudsmandens hensyntagen til humor og den almindelige holdning til nøgenhed og erotik i Danmark er et problem i forhold til bekæmpelsen af kønsdiskrimination i reklamer, fastslår ny svensk rapport. Billede: Sveriges Kvinnolobby/Forbrugerombudsmanden/Danske Spil/arkivfoto.

Forbrugerombudsmanden i Danmark lever ikke op til sit ansvar for at modvirke kønsdiskriminerende reklamer, fastslår svensk rapport.

I Danmark hører kønsdiskrimination i reklamer under markedsføringsloven, og eventuelle klager varestages af Forbrugerombudsmanden.

Det er problem, mener den svenske organisation Sveriges Kvinnolobby, som i samarbejde med den tilknyttede gruppe Reklamera har udfærdiget en rapport om lovgivning og praksis i forhold til kønsdiskriminerende reklamer i Norden.

For Forbrugerombudsmanden efterlever ikke sine egne regler og svigter derfor sit ansvar, fastslår rapporten.

– Ved en gennemgang af Forbrugerombudsmandens undersøgelser er det tydeligt, at myndigheden ikke lever op til sit ansvar for at modvirke kønsdiskriminerende reklamer, påpeger rapporten og fortsætter:

– Forbrugerombudsmandens egne retningslinjer og frem for alt tolkningen af disse har i praksis gjort det umuligt at fælde kønsdiskriminerende reklamer i Danmark.

Hensynet til humor, ironi og holdningen til nøgenhed og erotik er et problem

Til grund for kritikken lægger rapporten, at Forbrugerombudsmanden i sine vurderinger tager hensyn til faktorer som humor, den generelle opfattelse af køn og erotik i Danmark, og hvordan reklamer almindeligvis opfattes af borgere i Danmark.

– Kønsdiskriminerende reklamer er et udbredt problem i Danmark, og det er svært at se, at nuværende lovgivning og implementering har nogen effekt overhovedet, fastslås det.

– Ved en gennemgang af Forbrugerombudsmandens udtalelser fremtræder, at myndigheden ikke følger sin egne retningslinjer for kønsdiskriminerende reklamer, fortsætter rapporten og uddyber:

– Forbrugerombudsmanden vejer den aktuelle reklame i en bredere sammenhæng og sammenligner reklamen med, hvordan reklamer og billeder kvinder og mænd »i almindelighed« plejer at se ud i Danmark. Dette gælder i særdeleshed ved bedømmelse af reklamer, som indeholder nøgenhed og erotik. Trods at Forbrugerombudsmandens retningslinjer siger, at reklamer er kønsdiskriminerende, hvis »nøgenhed og erotik indgår på en sådan måde, at det er nedladende mod det berørte køn«. Da en stor andel af reklamer og mediebudskaber benytter sig af erotik og nøgenhed, foretager Forbrugerombudsmanden således ofte den bedømmelse, at reklamen ikke skiller sig nævneværdigt ud fra, hvordan reklamer ser ud, og frifinder reklamen.

Noget tilsvarende er ifølge rapporten problemet i forhold til humor.

– I sine vurderinger vægter Forbrugerombudsmanden også, hvordan en reklame har anvendt humor, hvilket i så fald udgør en formildende omstændighed. Et eksempel på en reklame, som blev frifundet med henvisning til humor, er reklamen for Oddset, som gør grin med kvinders uvidenhed om fodboldtermer under devisen: »Der er så meget, kvinder ikke forstår«. Da reklamen fremstiller det ene køn som mindre vidende, skulle dette kunne leve op til Forbrugerombudsmandens [i rapporten står »Konsumentombudsmannens«, hvilket antages at være en fejl] eget kriterium om, at reklame ikke må fremstille det ene køn som mindre vidende, begavet eller i stand til at udføre opgaver, som fysiologisk set kan udføres lige godt af begge køn. Men med henvisning til reklamens humor og ironi frifandtes reklamen af Forbrugerombudsmanden, påpeger rapporten.

Sveriges Kvinnolobby fungerer som paraplyorganisation for 43 medlemsorganisationer i Sverige, der arbejder for styrke kvinders position i samfundet. Reklamera er en gruppe under Sveriges Kvinnolobby og arbejder mod sexisme i reklamer. Reklamera har afdelinger i Norge og Danmark. Den danske afdeling hedder Reklamér.

Den fulde udgave af rapporten, SEXISM PÅ KÖPET – LAGSTIFTNING, PRAXIS OCH FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER MOT KÖNSDISKRIMINERANDE REKLAM I NORDEN kan læses eller hentes her. Afsnittet om Danmark findes på side 14 til 19.

Læs også

Ny bog udkommet: Aldrig din skyld, altid din skyld - De to fortællinger om køn

Interview