19. maj, 2024

Ulovligt: Hospital nægtede tidligere mand stemmekorrigerende operation

Det var ulovligt, da et hospital afviste at udføre en stemmekorrigerende operation på en transkvinde, der ønskede en lysere stemme. Det fastslår Ligebehandlingsnævnet i en afgørelse. Billede: Pixabay.com.

Transkvinden får nu 5.000 kr. i godtgørelse.

Det var i strid med ligestillingsloven, da et hospital afviste at give en transkvinde en stemmekorrigerende operation.

Det fastslår Ligebehandlingsnævnet i en afgørelse, som samtidig tilkender transkvinden en godtgørelse på 5.000 kr., som hospitalet skal betale.

Ikke en rigtig kvinde

Transkvinden ønskede operationen for at få en lysere stemme. Men hospitalet afviste at operere.

En overlæge på hospitalet havde ifølge transkvinden sagt, at hun ikke kunne få operationen, fordi hun ikke var »en rigtig kvinde«. Ifølge hospitalets udlægning var der dog snarere tale om, at lægen havde informeret transkvinden om, at man ikke udfører den type operationer på på transkvinder i Danmark.

Det fremgår af afgørelsen, hvori lægen er citeret.

– Jeg kan ikke genkende den beskrivelse. Jeg ville aldrig bruge termen »rigtig kvinde«. Jeg har sandsynligvis informeret om, at man (på daværende tidspunkt) ikke udførte den type operationer i Danmark på transkvinder. Forespurgt, om der da slet ikke udføres operationer på stemmebånd, kan jeg have svaret, at jo, det gør der på ciskvinder. Her mener jeg, at der er tale om hel anden type kirurgi (uden at jeg har et nærmere kendskab til ØNH kirurgi) og en anden patientgruppe, forklarer lægen og fortsætter:

– Jeg har ingen personlig holdning til, om man som trans- eller ciskvinde kan få kirurgi på stemmebånd. Patienten fik afvist henvisning til vurdering af eventuel stemmebåndskirurgi i Odense, idet man på daværende tidspunkt ikke fandt, at mulighederne for at opnå en kvindelig stemme ved hjælp af stemmetræning var udtømte.

Godtgøres med 5.000 kr.

Lægens forklaring gav dog ikke Ligebehandlingsnævnet grund til at afvise transkvindens klage.

For ifølge nævnet havde transkvinden »påvist faktiske omstændigheder, der gav anledning til at formode, at det faktum, at kvinden blev født som mand, indgik ved beslutningen om at meddele hende afslag på at få en stemmebåndsoperation.«

På den baggrund gav nævnet transkvinden medhold i klagen. De 5.000 kr. i godtgørelse skal hospitalet betale inden 14 dage.

Læs også

Ny bog udkommet: Aldrig din skyld, altid din skyld - De to fortællinger om køn

Interview