23. maj, 2024

1.100 danske teater- og filmfolk skriver under på opgør med »patriarkalske strukturer«

Ghita Nørby, Nicolaj Coster-Waldau, Iben Hjejle og Trine Dyrholm er blandt medunderskriverne på nyt manifest mod sexchikane og overgreb. Billede: Wikimedia Commons/Wikipedia, fotografer: Mogens Engelund, Gage Skidmore, BKP og Paul Katzenberger.

1.100 skuespillere, instruktører og andre i den danske teater- og filmbranche har underskrevet et Hollywood-inspireret manifest med titlen ‘#TimesUp’.

300 prominente kvinder fra den amerikanske filmbranche lancerede 1. januar et initiativ mod sexchikane og overgreb med overskriften ‘#TimesUp’.

Det har 1.100 danske skuespillere, instruktører og andre i filmbranchen ladet sig inspirere af.

Under samme overskrift har de udsendt et manifest, som kræver et opgør med »tavshedskulturen« og de »patriarkalske strukturer« i den danske film- og teaterverden.

Opstået i hemmelig Facebook-gruppe

Det danske manifest, som kan læses nederst i sin helhed, er opstået i en lukket gruppe på Facebook.

Det fortæller instruktør Charlotte Sachs Bostrup, der har været med til at udforme manifestet, til Politiken.

– Manifestet er formuleret i en Facebook-gruppe med lidt over 1.000 kvinder fra scenekunst- og filmbranchen og er siden blevet delt på Facebook blandt mænd og kvinder i branchen uden nogen samlet strategi. Derfor er det ret tilfældigt, hvem der har fået det, siger hun.

– Men det er vigtigt at understrege, at underskriftindsamlingen jo stadig er åben, og at alle i branchen selvfølgelig er velkomne til at skrive under, tilføjer Charlotte Sachs Bostrup.

De 1.100 underskrivere tæller foruden Charlotte Sachs Bostrup kendte navne som Ghita Nørby, Trine Dyrholm, Iben Hjejle og Nicolaj Coster-Waldau.

#Time’sUp-Manifestet

Interesserede kan skrive under på manifestet på underskriftsindsamlingssiden skrivundernet.dk. Det har 1.153 personer i skrivende stund valgt at gøre.

Manifestet gengives her i sin fulde længde:

#TIME’SUP-MANIFESTET

»Underskriverne af dette manifest ønsker en ny kultur med nul-tolerance overfor sexisme, seksuel chikane og seksuelle overgreb i den danske film- og scenekunstbranche.

En kultur, hvor ingen behøver at frygte at blive udsat for krænkelser af ovennævnte karakter hverken under uddannelse eller på arbejdspladserne.

En kultur, hvor det er accepteret at sige fra, hvor der bliver lyttet og handlet prompte, hvis krænkelser alligevel sker.

En kultur, hvor det ikke er ofrene der udskammes, men krænkerne der stilles til ansvar.

Vi ønsker et opgør med tavshedskulturen og de patriarkalske strukturer der ligger til grund for den.

Vi opfordrer til at chefer og ledere på institutioner, skoler, teatre, produktionsselskaber og TV stationer iværksætter tiltag, der vil sikre at seksuelle krænkelser, overgreb, chikane, magtmisbrug og kønsdiskriminering ophører.

Vi opfordrer til, at de ramte gives mulighed for at deltage i og påvirke udformningen af disse tiltag.

Vi tror på at det er muligt at skabe et sundt og trygt miljø i branchen, hvor alle er ligeværdige uanset køn.

Vi tror på at bevidstgørelse og åbenhed er første skridt i denne retning.

Vi opfordrer alle, både ledere og medarbejdere, til at tage ansvar på deres arbejdsplads, således at der skabes et arbejdsmiljø, hvor krænkelser ikke finder sted og hvor det er normen at sige fra, frem for at tie, hvis man bliver vidne til magtmisbrug af enhver art.

Vi forpligter os til at reagere, når vi er vidner til krænkelser eller overgreb.

Vi forpligter os til at støtte op om ofrene.

Det er vores branche. Vores arbejdspladser. Vores fælles ansvar.«

Læs også

Ny bog udkommet: Aldrig din skyld, altid din skyld - De to fortællinger om køn

Interview