26. maj, 2024

70% af mænd, der udøver samlivsvold mod kvinder, er psykisk syge

70%_af_maend_der_udoever_samlivsvold_mod_kvinder_er_psykisk_syge

Ny doktorafhandling afliver myten om, at mænds vold mod kvinder skyldes sociale strukturer. Syv ud af ti samlivsvoldsudøvende mænd lider af en eller flere psykiske sygdomme.

Både på akademisk niveau og i den folkelige ligestillingsdebat opfattes mænds vold mod kvinder i nære relationer ofte som et udtryk for, at samfundet er kvindeundertrykkende, eller at mænd generelt er voldelige. Eksempelvis angives begreber som ‘patriarkat’ og ‘voldtægtskultur’ ikke sjældent som de bagvedliggende årsager til mænds samlivsvold.

De forklaringer gøres nu til skamme af den norske psykolog Ingunn Rangul Askeland, der i en omfattende doktorafhandling har studeret mænd, der har udøvet vold mod deres partnere. Afhandlingen viser, at 60% af de samlivsvoldsudøvende mænd selv har oplevet vold i deres opvækst, og at 70% af dem lider af en eller flere psykiske sygdomme. Det fortæller det norske informationscenter for kønsforskning, Kilden.

Kønsperspektivet er ikke nok

Askeland opfordrer ikke til, at man helt opgiver de kønsteoretiske tilgange, men understreger, at kønsperspektivet ikke kan stå alene:

– Det betyder ikke, at psykologer generelt mener, at et kønsperspektiv på partnervold er værdiløst. Pointen er, at det ikke er nok. For at hindre og forstå partnervold må man også se på, hvilke liv de mænd, som udøver vold, har og har haft.

En pointe, som understøttes af afhandlingens resultater:

– Flertallet af disse mænd er enten selv bliver udsat for vold eller overgreb, eller har fået for lidt omsorg og kærlighed i opvæksten. Det gør, at de slider mere med relationer og har vanskeligere ved at regulere og kommunikere deres følelser i voksenlivet, siger Askeland til Kilden.

Ikke fordi de er mænd, men fordi de er syge

Ingunn Rangul Askelands doktorafhandling bør føre til en mere nuanceret debat om samlivsvold, også i Danmark. Ideen om manden som et grundlæggende voldeligt væsen må sammen med forestillingen om kvindeundertrykkende, patriarkalske strukturer tages op til overvejelse på baggrund af forskningsresultaterne, som viser, at voldelige mænd ikke slår, fordi de er mænd, men fordi de er syge.

Læs Kildens udmærkede artikel om afhandlingen og dens resultater på norsk her.

Læs også

Ny bog udkommet: Aldrig din skyld, altid din skyld - De to fortællinger om køn

Interview