30. november, 2023

Åbent samråd i Ligestillingsudvalget gav ingen nye svar

Özlem Cekic og de øvrige spørgere fik ved dagens samråd ikke de svar, de havde håbet på.

Det åbne samråd i Ligestillingsudvalget 16/1-2015 gav ingen nye svar. Beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen og minister for børn, ligestilling, integration og sociale forhold Manu Sareen gentog over for spørgerne og de tilstedeværende, at regeringen ikke ønsker at vedtage ændringer i forhold til gældende lovgivning på områderne ligeløn og barsel, som Özlem Cekic havde indkaldt samrådet for at diskutere.

Mens Manu Sareen henviste til, at især øremærket barsel er et emne, der er diskuteret mange gange før, og hvor regeringens holdning derfor er klar, bemærkede Henrik Dam Kristensen, at løndannelsen på det danske arbejdsmarked sker ved forhandling mellem arbejdsmarkedets parter.

På mødet blev diskuteret både bruttolønsforskellen, der er på ca. 17%, og den egentlige lønforskel – den, der ikke kan forklares ved forskellige uddannelses- og karrierevalg – der er på fire til syv procent mellem mænd og kvinder.

Henrik Dam Kristensen gav tilsagn til, at han vil støtte en dispensation fra ligebehandlingsloven, hvis arbejdsmarkedets parter ved overenskomstforhandlinger bliver enige om at indføre ekstra barsel til mænd.

Manu Sareen fremhævede, at regeringen allerede har indført en række initiativer til fordel for ligestilling, herunder en indsats for at få flere mandlige pædagoger, den kønsbestemte forskningspulje til kvinder YDUN, fastholdelse af piger i STEM-fag samt måltal for kvinder i bestyrelser og i ledelser i både private og offentlige virksomheder.

Özlem Cekic gentog flere gange over for ministrene, at hun savnede svar på, hvad regeringen vil gøre for mænds barsel, når regeringen ikke vil indføre øremærket barsel. Det samme gjorde Enhedslistens Jørgen Arbo-Bæhr, der henviste til den tidligere beskæftigelsesminister Mette Frederiksens ide om en barselsbonus til fædre, der tager mere barsel. Begge ministre gjorde klart, at regeringen ikke længere overvejer den ide.

Manu Sareen brugte en del af sin taletid på at gøre rede for nødvendigheden af at forbedre studievejledningen for især piger, så de bliver mere bevidste om deres muligheder i forhold til uddannelse og senere karriere. Sareen henviste til, at hans egen datter, da hun gik i 8. klasse, ikke anså en ingeniøruddannelse for en reel mulighed, blandt andet fordi hun ikke vidste nok om, hvad ingeniører laver. Modsat, fortalte Sareen, ved hans søn, der i dag går i 8. klasse, en masse om ingeniørfaget. Studievejledningerne skal blive bedre til at vejlede bredt til begge køn, fastslog Sareen, som samtidig påpegede, at forældrene også har et ansvar i den sammenhæng.

Indførelsen af kønsopdelte lønstatistikker på arbejdsmarkedet blev af begge ministre flere gange fremhævet som en instrument, der kan være med til at skabe ny viden, og som også i sig selv sætter ligeløn på dagsordenen ude hos virksomhederne. De kønsopdelte lønstatistikker blev vedtaget i juni 2014, gælder fra januar 2015, og de første statistikker udsendes i andel halvdel af 2016. Senest 31/12-2019 udfærdiges en samlet evaluering af de kønsopdelte lønstatistikkers effekt.

Hverken Özlem Cekic eller samrådets øvrige spørgere gik fra dagens samråd med nye svar. Ministrene gentog, at de ser positivt på, at fædre ifølge de nyeste tal tager mere barsel, men afviste samtidig – til nogen frustration for Cekic – at igangsætte konkrete initiativer på området. Flere gange fremhævede beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen, at en øremærkning af dele af barslen til fædre kan medføre, at familierne samlet vil tage mindre barsel, fordi det fortsat er sådan, at manden er hovedforsørgeren i mange familier.

Cekic rundede samrådet af med at kalde samrådet “hyggeligt” og informerede om kommende beslutningsforslag, blandt andet om fædres ret til at tage barsel i forbindelse med dødsfødsler. Cekic mindede samtidig om, at ligestilling er en lang og sej kamp, men at ligestillingen i Danmark på store stræk har det godt.

Læs også

Ny bog udkommet: Aldrig din skyld, altid din skyld - De to fortællinger om køn

Interview