Aflad og børnesnak for 110.000 kroner per næse

Mærsk, Tryg, PwC og McKinsey står sammen med Dansk Erhverv og ATV Business School er blevet samlet af initiativtager Tine Arentsen Willumsen i initiativet Danish Diversity Council (DDC), der i fællesskab med ATV Business School har skruet 'kvindelederuddannelsen' ’kvindelederuddannelsen' Women’s Leadship Program sammen. Prisen per deltager er 110.000 kroner for otte til ti kursusdage. Billede: Arkivfoto.
Mærsk, Tryg, PwC og McKinsey er sammen med Dansk Erhverv og ATV Business School blevet samlet af initiativtager Tine Arentsen Willumsen i initiativet Danish Diversity Council (DDC), der i fællesskab med ATV Business School har skruet ’kvindelederuddannelsen’ Women’s Leadership Program sammen. Prisen per deltager er 110.000 kroner for otte til ti kursusdage. Billede: Arkivfoto.

For 110.000 kroner per deltager på ny ’kvindelederuddannelse’ kan danske virksomheder signalere, at de tager ligestilling alvorligt. Det er smart fundet på.

110.000 kroner for otte til ti kursusdage.

Så meget kommer danske virksomheder til at betale per deltager på den nye ’kvindelederuddannelse’ Women’s Leadership Program.

Bag uddannelsen står virksomhederne Mærsk, Tryg, PwC og McKinsey sammen med Dansk Erhverv og ATV Business School, som af initiativtager Tine Arentsen Willumsen er blevet samlet i initiativet Danish Diversity Council (DDC), der i fællesskab med ATV Business School har skruet uddannelsen sammen.

Og hvad skal man så mene om det?

For det første kan man konstatere, at markedslogikken heller ikke på ligestillingsområdet fornægter sig: Hvor der er penge at tjene, kommer driftige mennesker til.

Ligestilling er blevet big business, og store virksomheder betaler gerne mange penge for at sende de rigtige signaler på området, præcis som de gør i forhold til andre ’bløde’ værdispørgsmål som bæredygtighed, arbejdsmiljø og klima.

Virksomhedernes ageren på de ’bløde’ områder tæller med i den samlede portefølje af markedsføring, branding, kommunikation med mere, hvor det, der under ét kan kaldes »ansvarlighed«, kan omsættes til værdi. Eller i hvert fald menes at kunne det.

I det konkrete tilfælde kan virksomhederne for 110.000 kroner per deltager markere, at de tager kvinders udfordringer på karrierestigen alvorligt. Det er en godt signal at sende, som muligvis er pengene værd, uanset om uddannelsen i sig selv er det eller ej.

Samtidig er det en bekvem løsning for direktørerne. I stedet for faktisk at gøre noget ved de problemer, der måtte være ude i virksomhederne, kan de nu med henvisning til uddannelsen pege på, at de »handler på problemet«.

Den slags kaldes aflad, og aflad er ikke billigt. 110.000 kroner per kvinde kan meget vel være en god pris.

Samtidig er det godt set af Willumsen og Danish Diversity Council, som med 25 tilmeldte på første hold allerede står til at indkassere over 2.500.000 kroner for otte til ti kursusdage og er i fuld gang med lokke flere virksomheder ombord, så indtjeningen kan vedligeholdes og udbygges.

Win-win for virksomhederne og Willumsen.

Men hvad med dem, det handler om, de kvindelige lederkandidater?

Her må man for det andet stille sig noget mere tvivlende.

Ganske vist vil der Ifølge Berlingskes Business’ artikel om uddannelsen blive fløjet »højt kvalificerede undervisere ind fra topuniversiteter som Harvard, Oxford og Insead«, men hvad de faktisk skal bidrage med, melder artiklen ikke noget om.

For de kvindelige lederkandidaters skyld må man håbe, at bidraget kommer til at have større værdi end det, Willumsen lægger op til, når hun fortæller, at uddannelsen vil give kvinderne mulighed for at snakke om børn.

– Selv topkvinder taler meget hurtigt om deres børn, når der ikke er mænd til stede. Uden mænd kan vi berøre nogle af de tabuer, som optager kvinder, siger hun til Berlingske Business, og mens det sikkert er rigtigt, at kvinderne lettere kan diskutere børnepasning, vuggestuer og andre børnerelaterede emner, når der ikke er mænd til stede, forekommer det at være emner, som kunne diskuteres til en lavere pris end 110.000 kroner om året for otte til ti samtaler. Samtidig må det nødvendigvis være sådan, at der er andre emner, der får mindre plads, når kvindelederkandidaterne bruger tiden på at diskutere babymos.

Sat på spidsen kan man tolke Willumsens ord i retning af, at uddannelsen reelt består af otte til ti meget dyre ’mødregruppemøder’. Hyggeligt? Ja, sikkert. Men fremmende for kvindernes lederkarrierer? Næppe.

For det tredje kommer man naturligvis ikke uden om, at uddannelsen qua sin afvisning af mandlige deltagere er udtryk for kønsdiskrimination.

Lovgivningsmæssigt er uddannelsen næppe ulovlig, da ligestillingsloven rummer adskillige ’smuthuller’, som muliggør, at åbenlyst kønsdiskriminerende tiltag kan igangsættes, hvis de skønnes at fremme ligestillingen i et bredere perspektiv. Målet helliger midlet, er ræsonnementet.

Samtidig forekommer der ikke, i hvert fald ikke direkte, at være offentlige penge involveret i uddannelsen, hverken som indtægter eller udgifter.

Det er altså tilsyneladende ikke de danske skatteydere, men Tina Arentsen Willumsen, DDC og en række af private virksomheder, der står bag en uddannelse, hvor deltagere afvises i døren, hvis de har det »forkerte« køn. Det kan man mene om, hvad man vil, men det ville have været alvorligere, hvis staten var involveret.

Det fremgår ikke af Berlingskes Business’ artikel, hvilke virksomheder og organisationer de 25 tilmeldte deltagere på det første hold kommer fra, men forhåbentlig er der heller ikke her offentlige aktører på listen.

Samlet set sidder man tilbage med fornemmelsen af, at Tina Arentsen Willumsen med godt blik for markedet har skabt sig en lukrativ forretning.

Hun har dygtigt aflæst et behov og sammensat en ydelse, der tilfredsstiller det.

Virksomhederne er villige til at betale for den signalværdi, Willumsen tilbyder, og dermed er det en god handel for både køber og sælger.

Om uddannelsen får nogen effekt på kvindernes karrierer, er reelt umuligt at sige. Dertil ved vi for lidt om, hvad den rent faktisk kommer til at indeholde.

Men som præsenteret ser det ikke lovende ud.

Det ligner aflad og børnesnak for 110.000 kroner per næse.

Tobias Petersen

40 år, sociolog, tekstforfatter, freelancejournalist og ligestillingsdebattør. Jeg er helhjertet tilhænger af ligeværd, lige muligheder og lige rettigheder og skriver om alt, der har med ligestillingsdebatten at gøre i bredeste forstand. Når jeg ikke diskuterer ligestilling, skriver jeg tekster for andre.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *