19. april, 2024

Arbejdsmarkedets parter jubler: Øremærket barselsorlov vedtaget

Flere børn vil komme tidligere i institution som konsekvens af de nye regler for barsel. Billede: Pixabay.com

Samtidig forbedres barselsmulighederne for LGBT+-familier og soloforældre.

Tiden, hvor danske mødre og fædre frit kunne fordele barslen imellem sig, er slut. Enten tager mandlige lønmodtagere de ni ugers barsel, der er øremærket til dem, eller også bortfalder den.

Det er konsekvensen af en ny orlovsmodel, som er vedtaget i dag.

Sådan er de nye regler

I en pressemeddelelse forklarer Beskæftigelsesministeriet, hvordan de nye regler kommer til at ændre vilkårene for barsel.

»Til august bliver orlovsreglerne ændret. Alle, som får børn fra og med den 2. august 2022, bliver omfattet af de nye regler. For forældre, som får børn før den 2. august 2022, gælder de hidtidige regler.

Med den nye orlovsmodel får begge forældre som udgangspunkt 24 ugers orlov hver med ret til barselsdagpenge efter barnets fødsel. To af ugerne er øremærket hver forælder og skal holdes i forbindelse med fødslen – præcist som begge forældre skal i dag.

For lønmodtagere bliver yderligere ni af de 24 uger øremærket og kan ikke overdrages til den anden forælder. De resterende 13 uger kan som udgangspunkt overdrages til den anden forælder. Selvstændige, studerende og ledige bliver ikke omfattet af reglerne om ni ugers øremærket orlov.

Fra den 1. januar 2024 bliver det muligt for LGBT+ familier at overdrage orlovsuger til sociale forældre og for soloforældre bliver det muligt at overdrage en del af orloven til et nærtstående familiemedlem.«

Ministeriet henviser endvidere til en uddybende forklaring med svar på hyppige spørgsmål, som kan findes på ministeriets hjemmeside.

Jubel hos arbejdsmarkedets parter

Både fagforeninger og Dansk Arbejdsgiverforening jubler på sociale medier over den nye orlovsmodels vedtagelse. Flere lægger vægt på, at modellen vil gavne ligestillingen, mens ingen forholder sig til konsekvenserne for de børn, der på grund af modellen vil komme tidligere i institution.

– Hurra! Et stort skridt for ligestilling, nu hvor mødre og fædre i forskellige familieformer sikres mere lige rettigheder i forhold til barsel. Noget vi i DM kæmpet for i årevis, skriver DM Fagforening, der er fagforening for 60.000 akademikere, på Twitter.

– Sådan! skriver Anja C. Jensen, forbundsformand i HK, ligeledes på Twitter.

– SÅ godt at Danmark endelig har taget skridt til at ligestille fædre og mødre i forhold til orlov med børn En DJØF-mærkesag, skriver Edith Jakobsen, arbejdslivspolitisk chef i DJØF, også på Twitter.

– Ny orlovsaftale er en gave til alle familieformer, børn – og ikke mindst for ligestilling i samfundet. Det har vi kæmpet for længe i Djøf, lyder det fra DJØF’s officielle Twitter.

– En sejr for ligestillingen! Folketinget har netop vedtaget den nye barselsaftale, som bygger på Dansk Arbejdsgiverforening og FH’s model. Nu sikrer vi, at kvinder ikke pr automatik er markant længere tid væk fra arbejdet end mænd. Det er godt for både ligestillingen og #dkbiz, skriver Pernille Knudsen, viceadministrerende direktør i Dansk Arbejdsgiverforening, på Twitter.

– Et bredt flertal i Folketinget har netop vedtaget barselsaftalen, der bygger på DA og ⁦FH⁩’s aftale fra efteråret 2021. Det er en stor sejr for ligestillingen og en god dag for arbejdsmarkedet og virksomhederne, lyder det fra Dansk Arbejdsgiverforenings officielle Twitter.

Læs også

Ny bog udkommet: Aldrig din skyld, altid din skyld - De to fortællinger om køn

Interview