14. april, 2024

Børn fra børnehaver med mange mandlige ansatte udvikler sig bedre sprogligt og matematisk

Børn udvikler bedre sproglige og matematiske evner, hvis de går i børnehaver med mange mandlige ansatte, viser nyt norsk studie. Billede: Arkivfoto.

Ingen anden faktor kan ifølge forskerne bag nyt norsk studie forklare forskellene i børnenes resultater i sprog- og matematikprøver i de små klasser.

Hvis du har mulighed for det, kan der være grund til at vælge en børnehave med mange mandlige ansatte.

Det viser et nyt norsk studie, som er gennemført af forskere på Statistisk sentralbyrå – Norges pendant til Danmarks Statistik – og omfatter i alt 2.161 børn.

Mænd er den eneste forklaring

Forskerne undersøgte, hvilke komponenter i børnehaver der har indflydelse på, hvordan børnene efterfølgende klarer sig i sprog- og matematikprøver i 1., 2. og 3. klasse i skolen, når de er seks til ni år gamle.

Og her viste antallet af mandlige ansatte sig at være den afgørende faktor.

– Vi finder, at børn, som går i en børnehave med en højere andel af mandlige ansatte, klarer sig bedre i sprog- og matematikprøver i de små klasser, siger forsker Nina Drange til Statistisk sentralbyrås hjemmeside.

Forskerne så blandt andet på personalets uddannelse, erfaring, stabilitet og andelen med indvandrerbaggrund, men intet af det påvirkede børnenes kognitive udvikling. Kun antallet af mandlige ansatte gjorde en forskel.

– En forklaring på resultaterne kan være, at mandlige ansatte samhandler med børn på en anden måde end kvindelige ansatte, siger Nina Drange

– En anden forklaring kan være, at mandlige ansatte vælger at arbejde i børnehaver, som er mere egnede til at fremme børns udvikling på måder, vi ikke er i stand til at måle, tilføjer hun.

Børnehaveleder ved bedre

Den åbenlyse konklusion på undersøgelsens resultat er, at børnehaver i højere grad skal ansætte mandligt personale.

Men så simpelt er det ikke, fastslår børnehaveleder Kirsti R. Gundersen, der står i spidsen for børnehaven Gauselbakken.

– Det nytter ikke bare at sætte en ekstra mand ind på en afdeling og dermed tro, at kvaliteten stiger, siger hun ifølge Dagens Næringsliv til Aftenbladet.

Kirsti R. Gundersen afviser samtidig undersøgelsens konstatering af, at uddannelse og stabilitet ikke spiller en rolle for børnenes udvikling af sproglige og matematiske kompetencer.

– Det er oplagt, at uddannelse og et stabilt personale spiller en stor rolle. Hvis ikke det slår ud på matematikprøver, når børnene er seks til ni år, så betyder det i hvert fald meget for, hvordan børnene har det, siger hun.

Læs også

Ny bog udkommet: Aldrig din skyld, altid din skyld - De to fortællinger om køn

Interview