23. februar, 2024

Deloitte og Kraka: Vi oplever ikke, at sammensætningen har været skæv

Rådgivningshuset Deloitte står sammen med tænketanken Kraka bag initiativet Small Great Nations og Small Great Nations ungepanel. Billede: Pixabay.com.

To ud af tre i Deloitte og Krakas ungepanel er kvinder. Men det betyder ikke, at sammensætningen er skæv, siger initiativets kontaktperson.

Som beskrevet i sidste uge består Deloitte og Krakas ungepanel af 66 procent kvinder og 33 procent mænd.

Den skæve kønsfordeling forekommer påfaldende, ikke mindst fordi ungepanelets 42 deltagere ifølge initiativet er »nøje udvalgt« på baggrund af blandt andet deres køn.

»Deltagerne, som alle er i alderen 20-28 år, er nøje udvalgt ud fra en række parametre, herunder motiveret ansøgning, beskæftigelse, uddannelse, kulturel baggrund, køn, etnicitet og bopæl«, står der på initiativets hjemmeside.

Kvinder giver større diversitet på andre parametre

Hos Small Great Nation, moderorganisationen til ungepanelet, opfatter man ikke den skæve sammensætning af panelet som et problem.

Det fortæller Small Great Nations kontaktperson, Mette Schønnemann fra Deloitte, i et skriftligt svar til Reelligestilling.dk.

Ifølge Schønnemann muliggør den skæve kønsfordeling en større diversitet på andre områder.

Small Great Nations Ungepanel består af 42 deltagere. Ifølge jeres hjemmeside er deltagerne nøje udvalgt ud fra en række parametre, herunder køn. Ser man på deltagernes køn, opdager man, at kun en tredjedel, 14, er mænd, mens to tredjedele, 28, er kvinder. Hvorfor har I valgt at sammensætte panelet så kønsskævt?

– Udover at der var en overrepræsentation af kvinder blandt ansøgerne, så har vi – som beskrevet – tilstræbt at skabe et panel med så høj grad af diversitet som muligt. Og her er køn langt fra det eneste parameter, skriver hun og fortsætter:

– Målet har været at få et panel med en høj grad af ’diversity of thought’, som kan opnås ved at samle personer med forskellig baggrund, kultur, geografi, uddannelse, interesser m.m. for at få så varierede input og så bred en repræsentation som mulig. Panelet har derfor en højere andel af kvinder, fordi det giver en større diversitet på andre parametre.

Vi oplever ikke, at sammensætningen har været skæv

Heller ikke uoverensstemmelsen mellem ungepanelets vision om lige muligheder og Small Great Nations beslutning om at sammensætte et panel med 66 procent kvinder og 33 procent mænd opfatter Small Great Nations som et problem, fastslår Mette Schønnemann.

I Small Great Nations Ungepanels manifest står blandt andet, at »Lige muligheder skal være helt centralt i fremtidens Danmark.« Manifestet er skrevet af de unge selv. Hvordan harmonerer deres ideal om lige muligheder med jeres kønsskæve sammensætning af panelet?

– Ungepanelets vision går netop på lige muligheder på mange forskellige parametre – ikke kun køn. De ønsker lige muligheder for alle, uanset socioøkonomiske baggrund, race, religion, seksualitet – og køn, skriver Mette Schønnemann.

– Vi oplever derfor ikke, at sammensætningen har været skæv – tværtimod har vi fået øjnene op for mange forskellige perspektiver – et perspektiv de unge også tager med fra samarbejdet omkring ungepanelets vision, afslutter hun.

Læs også

Ny bog udkommet: Aldrig din skyld, altid din skyld - De to fortællinger om køn

Interview