18. maj, 2024

Blot hver tredje i Deloitte og Krakas ungepanel er en mand

Small Great Nations Ungepanel består af 42 nøje udvalgte deltagere. 28 af dem er kvinder, 14 er mænd. Billede: Screenshot, informationsvideo om ungepanelet, https://sgnation.dk/ungepanel
Small Great Nations Ungepanel består af 42 nøje udvalgte deltagere. 28 af dem er kvinder, 14 er mænd. Billede: Screenshot, informationsvideo om ungepanelet, https://sgnation.dk/ungepanel.

Deloitte og Kraka har efter eget udsagn sammensat en »en unik gruppe med en høj grad af diversitet«. Gruppen består af 28 kvinder og 14 mænd.

Rådgivningshuset Deloitte og tænketanken Kraka lancerede i 2017 initiativet Small Great Nation.

Formålet var gennem datadrevne analyser at identificere Danmarks styrkepositioner, hvilke risici der knytter sig til dem og pege på fagligt baserede løsningsmuligheder, som involverer og samler såvel danskerne som det danske erhvervsliv og de politiske partier.

I 2019 lancerede de to samarbejdspartnere et knopskud på initiativet. De unge skulle involveres, mente man. Fremtiden er deres, så hvad ville være mere naturligt end at give de unge deres eget panel?

Som sagt, så gjort. Det nye ungepanel, som formelt hedder Small Great Nations Ungepanel, kom til verden.

28 kvinder, 14 mænd

Kaster man et blik på Deloitte og Krakas ungepanel, opdager man hurtigt, at kønsfordelingen er påfaldende skæv.

Af panelets 42 deltagere er 28 kvinder og blot 14 mænd. Det svarer til en fordeling på 66 procent kvinder og 33 procent mænd.

Det er bemærkelsesværdigt af flere grunde.

For det første fordi panelets deltagere ifølge initiativets hjemmeside er »nøje udvalgt« på basis af deres baggrund, herunder deres køn.

»Deltagerne, som alle er i alderen 20-28 år, er nøje udvalgt ud fra en række parametre, herunder motiveret ansøgning, beskæftigelse, uddannelse, kulturel baggrund, køn, etnicitet og bopæl«, hedder det.

Når to ud af tre deltagere er kvinder, skyldes det altså ikke en tilfældighed, men en bevidst prioritering.

For det andet fordi ungepanelet arbejder med FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling. Nummer fem på listen over de 17 Verdensmål er »ligestilling mellem kønnene«.

Det er uklart, hvorfor det skulle være en god idé at sammensætte et så kønsskævt panel til det arbejde.

For det tredje fordi ungepanelet i sin egen vision for fremtiden peger på lige muligheder som en af de værdier, Danmarks fremtid skal baseres på.

»Lige muligheder skal være helt centralt i fremtidens Danmark«, mener ungepanelet ifølge initiativets hjemmeside.

En værdi, Deloitte og Kraka ikke umiddelbart værner om ved gennem nøje udvælgelse at skabe et panel, hvor to ud af tre er kvinder.

Hvad mener Deloitte og Kraka?

Det ikke muligt at afgøre, om Deloitte og Kraka opfatter den kønsskæve sammensætning af ungepanelet som et problem.

På initiativets hjemmeside kan man læse, at »ungepanelet består af en mangfoldig gruppe, som repræsenterer bredt og bidrager med forskellige perspektiver og idéer.«

Man kan ligeledes læse, at ungepanelet udgøres af »unik gruppe med en høj grad af diversitet.«

Måske mener Deloitte og Kraka, at en kønsfordeling på 66 procent kvinder og 33 procent mænd er et udtryk for »mangfoldighed« og »en høj grad af diversitet.«

Det står foreløbig hen i det uvisse.

Reelligestilling.dk har kontaktet Small Great Nation og blandt andet spurgt, hvorfor Small Great Nation har valgt at sammensætte ungepanelet så kønsskævt. Small Great Nation havde ikke besvaret Reelligestilling.dk’s spørgsmål, da denne artikel blev skrevet.

Læs også

Ny bog udkommet: Aldrig din skyld, altid din skyld - De to fortællinger om køn

Interview