13. juni, 2024

Det typiske voldsoffer er en mand

545

Mænd i Danmark udsættes 50% oftere for vold end kvinder. Samtidig er antallet af kvindelige voldsudøvere fordoblet på bare ti år.

I dag er det FN’s internationale dag mod vold mod kvinder, som markeres under slogannet ‘No to violence against women’. En nobel sag, da man skal være skruet underligt sammen for at støtte vold mod kvinder, men samtidig ekskluderende over for de mange mænd, der udsættes for vold.

Partnervold rammer flest kvinder

I Danmark ‘markedsføres’ dagen fra flere sider med tallene for partnervold, som viser, at 8.000 mænd udsættes for vold af deres partner, mens hele 29.000 kvinder bliver det. Partnervold er dermed i særlig grad et kvindeproblem.

Men vold gør ondt uanset afsender. Så hvordan ser det ud med vold i almindelighed? Det har Reelligestilling.dk undersøgt, og tallene viser, at det typisk voldsoffer ikke er en kvinde, men en mand.

Mænd udsættes for 50% mere vold end kvinder

DS

Diagrammet viser antallet af voldsofre i perioden 2003-2013. Den øverste stiplede blå linje viser antallet af mandlige voldsofre, den gule linje antallet af kvindelige voldsofre. Som det fremgår, udsættes mænd betydeligt oftere end kvinder for vold. Selv om kvinder udsættes oftere for vold i dag end for ti år siden, og selv om mænd udsættes sjældnere for vold i dag end for ti år siden, er forskellen stadig stor, og mænd udsættes i gennemsnit i dag omkring 50% oftere for vold, end kvinder gør.

Tallene bag diagrammet kan ses her:

2014-11-25_153156

Uanset om man kigger på trusler, særlig alvorlig vold, manddrab og forsøg på manddrab eller det samlede tal for ofre for voldforbrydelser, er mænd det hyppigste offer.

Kvinder er blevet dobbelt så voldelige på ti år

En rapport fra Det Kriminalpræventive Råd om vold begået af kvinder, der ser på udviklingen fra 2000 til 2010, viser, at mens mænds vold stort set ikke har ændret sig i perioden, er kvinder blevet langt mere voldelige.

Fra 2000 til 2010 er der sket en fordobling i antallet af strafferetlige afgørelser for vold, hvor gerningspersonen er en kvinde, står der i rapportens konklusion (p. 23). Rapporten forklarer udviklingen med, at der er sket en sideløbende ændring i anmeldelsestilbøjeligheden, således at kvinders vold oftere anmeldes i dag, end den blev tidligere. Samtidig peger rapporten på pigebander som en del af forklaringen.

No to violence against all people

FN’s kamp mod vold mod kvinder har sin berettigelse på globalt plan. Men i en dansk sammenhæng skygger kampagnen for det faktum, at vold først og fremmest rammer mænd. Ikke bare lidt oftere, men markant oftere er det en mand – ikke en kvinde – der befinder sig for enden af en knytnæve eller et jernrør, når der deles øretæver ud.

Samtidig skygger FN’s kampagne for det faktum, at kvinder er blevet dobbelt så voldelige på bare ti år. Klichéen om voldsforbryderen som en afstumpet mand er ved at krakelere. I den anden ende af jernrøret sker der en forskydning.

FN’s kampdag har et ædelt formål, ingen kan bestride. Selvfølgelig skal alle stå sammen mod vold mod kvinder. Men det er besynderligt, at FN også her, ligesom i kampagnen HeForShe, ensidigt fokuserer på det ene køns problemer. Ikke kun fordi mænd i Danmark udsættes for markant mere vold end kvinder, men fordi vold er et problem for alle uanset køn.

No to violence against women er godt, men No to violence against all people havde været bedre.

Læs også

Ny bog udkommet: Aldrig din skyld, altid din skyld - De to fortællinger om køn

Interview