14. juni, 2024

EQUALIS skal afdække kvinders trivsel, men ikke mænds

Tænketanken EQUALIS ser i nyt projekt bort fra mænds mistrivsel på arbejdsmarkedet. Billede: Pixabay.com.

Tænketanken EQUALIS skal i nyt projekt finansieret af TrygFonden afdække trivslen på arbejdsmarkedet blandt kvinder i alderen 30-49 år.

Tænketanken EQUALIS fokuserer med egne ord på “ligestilling mellem kønnene i et intersektionelt perspektiv, samt på opnåelse af kønsdiversitet i de arenaer af samfundet, der har relation til og betydning for arbejdsmarkedet.”

Ligestillingen er det dog så som så med i tænketankens kommende projekt om trivsel på arbejdsmarkedet. Her fokuserer EQUALIS nemlig ensidigt på kvinder i alderen 30-49.

Flere kvinder mistrives

Beslutningen om at se bort fra mænds trivsel begrunder EQUALIS med forskelle i udbredelsen af arbejdsrelateret stress og antal sygedage kønnene imellem.

“Fra Diversitetsbarometeret 2023, ved vi, at kvinder generelt oplever mere arbejdsrelateret stress sammenlignet med mænd, og at kvinder har tendens til at tage flere sygedage end mænd,” skriver tænketanken.

“Lignende og sammenhængende fund vises i TrygFondens egen rapport, “Tryghed i arbejdslivet” fra 2022, hvor særligt kvinder i 30-49 års alderen, generelt oplever dårligere helbred, begrænsede muligheder for fleksibilitet samt faglige udfordringer i deres arbejdsliv,” tilføjer EQUALIS.

Støttes af TrygFonden

Finansieringen af projektet, der ser bort fra mænds mistrivsel, kommer fra TrygFonden. TrygFonden finansieres af TryghedGruppen, som består af Tryg, Alka og Trygs samarbejdspartneres kunder.

Du kan læse mere om projektet her.

Læs også

Ny bog udkommet: Aldrig din skyld, altid din skyld - De to fortællinger om køn

Interview