24. maj, 2024

Er kønsneutral værnepligt en god ide?

I Norge har politikerne stemt for kønsneutral værnepligt for at fjerne kønsdiskrimination. Måske er tiden inde til at gøre det samme i Danmark.

I en velskrevet og informativ artikel fortæller VoxLiberalis om ændringerne i Norge, der blev vedtaget den 14. oktober. Fremover har også norske kvinder værnepligt og vil blive bedømt på lige fod med norske mænd. Det bliver dermed den enkeltes fysiske og psykiske kvaliteter – og ikke den enkeltes køn – der bliver det afgørende.

I Danmark synes debatten om kønsneutral værnepligt at være tæt på ikke-eksisterende. Det er trist. For værnepligten i sin nuværende udformning er en af de mest kønsdiskriminerende ordninger, vi har.

Derfor støtter Reelligestilling.dk kønsneutral værnepligt i Danmark – uden i øvrigt at forholde os til om værnepligt i sig selv er en god ide. Vi ønsker, at alle skal have de samme rettigheder og muligheder uanset køn, og det kan i forhold til værnepligt kun ske med en reform efter norsk forbillede.

De norske politikere har vist vejen. Nu er tiden kommet for de danske.

Læs også

Ny bog udkommet: Aldrig din skyld, altid din skyld - De to fortællinger om køn

Interview