24. maj, 2024

Erhvervsminister i splid med sig selv

Erhvervsminister Simon Kollerup (S). Billede: ft.dk, fotograf: Steen Brogaard.

Simon Kollerup (S) vil indføre krav om måltal i virksomheder, selv om han mener, køn ingen betydning skal have for karrieremuligheder.

Skal køn have betydning for karrieremuligheder, eller skal det ikke?

Dét er spørgsmålet.

I hvert fald for erhvervsminister Simon Kollerup.

På den ene side mener ministeren, at køn ikke skal spille en rolle for den enkeltes karrieremuligheder.

På den anden side barsler ministeren med et lovforslag, der skal gøre det lovpligtigt for de største virksomheder i Danmark at fastsætte samt offentliggøre måltal for kønsbalancen på de højeste ledelsesposter.

Det fremgår af et mailsvar, Kollerup har givet til Berlingske.

»Desværre ser vi stadig en skæv fordeling af kønnene i de øverste ledelseslag ude i vores virksomheder. Regeringen vil derfor indføre krav om, at de største danske virksomheder skal fastsætte nye måltal for kønsbalancen, indtil der er opnået en lige fordeling af kvinder og mænd. For det skal ikke være ens køn, men ens talent og gode ideer, der afgør, om man får en topstilling i dansk erhvervsliv,« skriver erhvervsministeren til avisen.

Ifølge Kollerup skal måltallene være tilgængelige for almenvellet på en hjemmeside, så danskerne kan følge med i, hvilke mål virksomhederne sætter sig, og hvordan det går med at indfri dem.

Endemålet er en kønsbalance på mindst 60/40, og virksomhederne skal løbende sætte sig højere og højere mål på rejsen fra deres nuværende kønsfordeling til det forjættede 60/40-land.

I mange virksomheder vil det kun kunne lade sig gøre ved kontinuerligt at se bort fra kvalificerede mandlige ansøgere, simpelthen fordi der er i nogle brancher er langt flere mænd end kvinder at vælge imellem.

Det tydeliggør Kollerups dilemma.

Hvis man mener, at det ikke skal være »ens køn, men ens talent og gode ideer, der afgør, om man får en topstilling i dansk erhvervsliv«, skal man ikke indføre et »krav om, at de største danske virksomheder skal fastsætte nye måltal for kønsbalancen, indtil der er opnået en lige fordeling af kvinder og mænd«.

For i praksis vil et krav om måltal i mange virksomheder medføre netop det, man ønsker at undgå: at det bliver ens køn, ikke ens talent og gode idéer, der afgør, om man får en topstilling i dansk erhvervsliv.

Læs også

Ny bog udkommet: Aldrig din skyld, altid din skyld - De to fortællinger om køn

Interview