14. juni, 2024

EU vil diktere dansk barselspolitik

EU er i færd med at vedtage et direktiv, der tilsidesætter dansk barselslovgivning og indfører øremærket barsel til mænd. BIllede: Max Pixel/arkivfoto.

EU vil hen over hovedet på sine medlemslande indføre to måneders øremærket barsel til fædre. En kærkommen nyhed, mener Henrik Marstal.

I årtier har skiftende danske regeringer fastholdt, at staten ikke skal blande sig i, hvordan mødre og fædre fordeler barselsorloven mellem sig.

Men den danske insisteren på familiernes selvbestemmelsesret kan snart være historie.

EU barsler med et nyt direktiv, som, hvis det vedtages, vil tvinge Danmark til at øremærke to måneder af barselsorloven til mænd.

Dansk modstand

Den danske regering kæmper ifølge flere medier for at beskytte danskerne mod EU’s direktiv. Men, forlyder det, der er tale om en ulige kamp, som reelt er afgjort på forhånd.

–  Som positionerne ser ud nu, så ser det desværre ud til, at EU beslutter, at der skal laves en øremærket barsel i de enkelte medlemslande, siger beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen til TV 2.

– Det er en position, vi fra dansk side prøver at bekæmpe, for vi er imod det. Vi mener, det er et nationalt anliggende. Og vi mener, at det er et familieanliggende, hvor den enkelte familie skal have lov at indrette sig, som man finder det bedst, tilføjer han.

En kærkommen nyhed

Ifølge de gældende regler har fædre ret til to ugers barsel, mens mødre har ret til fire ugers barsel inden fødslen og 14 uger efter fødslen. Hertil kommer 32 uger, som familierne kan fordele, som de ønsker.

I mange familier tager kvinden det meste eller hele den del af barslen, som kan deles. Danske kvinder tager i gennemsnit 231 dages barselsorlov, mens danske mænd i gennemsnit nøjes med 25 dages barsel.

Det er problematisk, mener feminist og folketingskandidat for Alternativet Henrik Marstal. En mere ligelig fordeling af barslen vil have positive konsekvenser for »ligestillingsprocesserne mellem fædre og mødre«, påpeger han.

– Nyheden om at EU er på vej med et direktiv om øremærket barsel til mænd er kærkommen for en person som mig, der har gjort netop mænds barsel til et tema for min kommende valgkampagne, indleder Henrik Marstal på Facebook.

– Jeg er meget enig med denne forsker i hans vurderinger af, hvorfor direktivet kan bringe ligestillingsprocesserne mellem fædre og mødre i bedre balance, fortsætter han.

– Og så mener jeg desuden at det kan ses som en nyttig samfundsinvestering, hvis fædre har mere nærkontakt med deres børn helt fra begyndelsen – et dårligt forhold til sin far var som bekendt ikke kun noget, Franz Kafka havde, afslutter den 53-årige kønsdebattør.

Henrik Marstal er selv for nylig blevet far. I den forbindelse overlod han det meste af barslen til sin kæreste.

Læs også

Ny bog udkommet: Aldrig din skyld, altid din skyld - De to fortællinger om køn

Interview