13. juni, 2024

Henrik Dahl: Uligeløn er en »pseudosandhed«

– Der findes ingen overenskomster, der opererer med en »herretarif«, der er 17 procent højere end »dametariffen«. Tværtimod får mænd og kvinder på den overenskomstregulerede del af arbejdsmarkedet nøjagtig den samme grundløn for at bestride identiske job, skriver Henrik Dahl blandt andet i et indlæg om det, han kalder »pseudosandheder«. Billede: Ft.dk, fotograf: Steen Brogaard/Kvindernes Sidste Arbejdsdag, Facebook.

Uligeløn er en »pseudosandhed«, som kan få alvorlige konsekvenser, hvis nok mennesker tror på den, påpeger sociolog og medlem af Folketinget for Liberal Alliance, Henrik Dahl.

Lønkommissionen dokumenterede i 2010, at der ikke er forskel på, hvad mænd og kvinder tjener, når de udfører det samme arbejde.

Alligevel lever myten om uligeløn i bedste velgående.

Løbende dukker den op i debatter, og hvert år til november nærmest fejres den ved fagforeningernes kampagne »Kvindernes Sidste Arbejdsdag«, hvis pointe er, at kvinder på det danske arbejdsmarked kan holde fri fra 1. november og året ud, fordi det svarer til, hvad kvinder tjener »for lidt« i forhold til mænd.

Et opgør med »pseudosandheder«

Det er ikke rimeligt, når påstanden om uligeløn beviseligt er usand, mener sociolog og medlem af Folketinget for Liberal Alliance, Henrik Dahl, der i nyt debatindlæg på Berlingske tager emnet op i en generel kritik af det, han kalder »pseudosandheder«.

– En pseudosandhed, der for eksempel har vist sig at være nærmest ufatteligt sejlivet, er, at kvinder tjener 17 procent mindre end mænd (underforstået: for det samme arbejde). Det gør de naturligvis ikke, og det er blevet modbevist mange gange. Nok mest autoritativt af Lønkommissionen, der afgav sin afsluttende rapport i 2010, skriver Dahl.

– Der findes ingen overenskomster, der opererer med en »herretarif«, der er 17 procent højere end »dametariffen«. Tværtimod får mænd og kvinder på den overenskomstregulerede del af arbejdsmarkedet nøjagtig den samme grundløn for at bestride identiske job. Hvis der overhovedet er nogen, der favoriseres på denne del af arbejdsmarkedet, er det kvinder – som ikke skal betale ekstra i pension, selv om de statistisk set lever omkring fire år længere end mænd), uddyber sociologen.

Problemet ved pseudosandheder er, at de får helt reelle konsekvenser, hvis nok mennesker tror på dem, fortsætter Dahl med henvisning til William I. Thomas’ teorem, der udtrykker den pointe, at hvis nok mennesker tror, noget er sandt, får det de samme konsekvenser, som hvis det var sandt.

– Tror tilstrækkeligt mange mennesker fejlagtigt, at kvinder får 17 procent mindre i løn end mænd for at udføre det samme arbejde, kan det få en lang række af sande konsekvenser. Man risikerer for eksempel, at der skabes et regelværk og nogle kontrolmekanismer, der skal forhindre et problem, som ikke eksisterer. Eller at personlige tillæg forbydes, så man kan være helt sikker på, at lønnen for mænd og kvinder altid og på sidste decimal er den samme, advarer Dahl.

Læs også

Ny bog udkommet: Aldrig din skyld, altid din skyld - De to fortællinger om køn

Interview