13. juni, 2024

Hvorfor skal skatteyderne finansiere solomødres børneprojekter?

Det er gratis for kvinder at få børn uden mænd. Men er det rimeligt, at skatteyderne skal betale for solomødres børneprojekter, og fremmer det ligestillingen, at kvinders fravalg af mænd finansieres af staten?
Det er gratis for kvinder at få børn uden mænd. Men er det rimeligt, at skatteyderne betaler for solomødres børneprojekter, og fremmer det ligestillingen, at kvinders fravalg af mænd finansieres af staten?

Det er hverken økonomisk retfærdigt eller fremmende for ligestillingen, at skatteyderne betaler for kvinders fravalg af mænd.

Siden 2007 har danske kvinder – med en enkelt års undtagelse i 2011 – kvit og frit kunnet få børn uden mænd. En mulighed, 400 kvinder benyttede sig af i 2013.

De økonomiske omkostninger, der er forbundet med forløbet, betales 100 procent af staten, altså af skatteyderne. Det fremgår flere steder, blandt andet på Borger.dk, som skriver: »Både enlige kvinder og par (herunder også lesbiske par) kan blive behandlet med kunstig befrugtning i det offentlige system« og »Det er gratis at blive behandlet for barnløshed på de offentlige fertilitetsklinikker«.

Fra et økonomisk perspektiv er det vanskeligt at se retfærdigheden i det. Hvorfor skal andre mænd og kvinder betale for solomødrenes ønske om at fravælge mænd og få børn alene?

For det første er mange solomødre velstillede middelklassekvinder, der uden problemer selv ville kunne betale for deres børneprojekter. For det andet er der ikke tale om sygdom, men et personligt fravalg af den naturlige metode. Fra et økonomisk perspektiv er der ingen rimelighed i, at skatteyderne skal betale for projekt solomor.

Fra et ligestillingsperspektiv er det tilsvarende svært at se logikken.

Rapport efter rapport viser, at enlige mænds sundhed er betydeligt ringere end sundheden blandt mænd i parforhold. Hertil kommer, at der ikke er et alternativ for enlige mænd, der gerne vil være solofædre. Fra et ligestillingsperspektiv er det ikke bare meningsløst, men direkte kontraproduktivt, at staten støtter kvinders fravalg af mænd. Når det drejer sig om børn, er mænd og kvinder i forvejen stillet ulige fra naturens side. Finansieringen af solomødres børneprojekter øger denne uligestilling.

I 2013 udtalte Lone Schmidt, som har forsket i solomødre, at der for kvindernes vedkommende er tale om et tilvalg, ikke et fravalg.

– De vælger ikke mændene fra, men et barn til, mens de stadig kan, sagde hun dengang til Berlingske.

En besynderlig kommentar, for hvordan kan det være andet end et fravalg af mænd?

– Det er ofte stærke kvinder, der bare ikke har fået den mand, de gerne ville have. Det er ikke superegoisme. Kvinderne er børn af en velfærdsstat med et stort fokus på individet, og de er opdraget til at realisere sig selv, udtalte en anden, fremtidsforsker Birthe Linddal, i samme artikel.

Endnu en besynderlig kommentar. For er det ikke netop et udtryk for ekstrem egoisme at få børn for »at realisere sig selv«? Og kan det ikke tænkes, at lige præcis den indstilling er en del af årsagen til, at solomødrene ikke kunne finde en mand til at starte med?

Kvinder kan få børn uden mænd, mens mænd er afhængige af kvinder, hvis de vil være forældre. Sådan har naturen og videnskaben i fællesskab indrettet det, og det bør lovgivningen tage udgangspunkt i.

Det gør den ikke for nuværende.

Hver gang en kvinde vælger at blive solomor, er der en potentiel far, som ikke bliver forælder – og som får en lille smule sværere ved at blive det, fordi en potentiel mor forsvinder fra massen af potentielle mødre.

Det skal staten ikke understøtte.

I et land, som prioriterer ligestilling højt, skal vi ikke have en lov, der tilskynder kvinder til at vælge mænd fra og øger antallet af enlige mænd i samfundet. Vi skal ikke have en lov, der forringer mænds muligheder for at blive fædre, og som gennem skatten påtvinger dem at finansiere selvsamme forringelse. Vi skal, kort sagt, ikke have en lov, der øger uligestillingen mellem mænd og kvinder.

Derfor skal loven laves om.

Hvis en kvinde ønsker at fravælge mænd og få børn alene, skal det ske for egen regning. Det er ikke skatteydernes opgave at betale for solomødres selvrealiseringsprojekter.

Læs også

Ny bog udkommet: Aldrig din skyld, altid din skyld - De to fortællinger om køn

Interview