26. maj, 2024

Kåre Traberg Smidt: Jeg græmmes som far, menneske og jurist

Kåre Traberg Smidt er dybt skuffet over, at Institut for Menneskerettigheder ikke tager klar afstand fra omskæring af raske drengebørn. Smidt har derfor lavet dette billede med teksten: »Institut for nogens menneskerettigheder. Bare ikke drengebørns«. Billede: Kaare Traberg Smidt.

Institut for Menneskerettigheder bør tage entydig afstand fra omskæring af drenge, mener Alternativets Kåre Traberg Smidt.

Tidligere folketingskandidat for Venstre og nuværende kandidat til borgerrepræsentationen i København for Alternativet Kåre Traberg Smidt tager i nyt Facebook-opslag klar afstand fra Institut for Menneskerettigheders holdning til omskæring af drenge.

– Jeg er virkelig skuffet i dag, direkte ked af det, indleder Traberg Smidt

– Vores eget “uafhængige” menneskerettighedsinstitut udtaler, at det er op til en politisk beslutning, hvorvidt drengeomskæring skal være tilladt eller ej, påpeger han lidt efter, inden han gør rede for sin egen holdning.

– Det her handler ikke om religion, det handler om respekt for børn, og om at vælge selv, når man er gammel nok, skriver Traberg.

– Jeg græmmes. Som far græmmes jeg. Som menneske græmmes jeg. Som jurist græmmes jeg, fortsætter han.

– Hvad er det indskrænkede misforståede religionshensyn, instituttet nu tager? For sådan har instituttet ikke tænkt før i tiden. Førhen turde det sige, hvad der var ret, at et forbud burde være kønsneutralt, påpeger Traberg Smidt.

– Stakkels børn, der ikke selv kan tage stilling, afslutter han.

Traberg Smidt: Intet kan retfærdiggøre omskæring

Reelligestilling.dk har i forbindelse med Kåre Traberg Smidts udmelding stillet tre spørgsmål til Alternativet-politikeren.

Religion og religiøse skikke betyder meget for mange mennesker. Anerkender du det, og kan du forstå dem, der mener, at din og andres kamp mod omskæring af drengebørn i virkeligheden er en kamp mod religion og religiøse?

– Jeg anerkender og forstår religiøse tilhørsforhold. Så ja. Jeg kan godt forstå, nogen ser det som et angreb, men det er det ikke. Jeg synes, alle i hele universet frit skal kunne tro på, hvem de vil. I respekt for de universelle menneskerettigheder. Og hvis en religion har haft en tradition, som forbryder sig mod dette, skal den naturligvis moderniseres, så den passer ind i det 21. århundrede.

– Vi ofrer ikke folk, og i visse kredse bader man nu børns fødder i stedet for at skære i deres tissemænd. Det er kærlighed og fred på jord. Som de fleste religioner faktisk prædiker.

– Nu er det jo ikke alle, der omskærer drengebørn på grund af religion. Nogle gør det alene på grund af tradition og misinformation. Intet kan retfærdiggøre omskæring, religiøst eller misinformeret, uden det er lægeligt strengt nødvendigt.

Hvorfor er individets ukrænkelighed efter din opfattelse vigtigere end hensynet til religion og religiøse traditioner?

– Vi er alle mennesker og skal behandles lige. Alle har lige ret. Derved har børn samme retsstilling. Og ingen må bestemme over andres krop. Så indtil et barn bliver voksen, må staten beskytte det. Det gør staten allerede i alle andre aspekter.

– Ingen tro må bestemme, at man skal skæres i. Hvem gør sig til dommer for, hvad der er rigtigt og forkert? Vi lever i et sekulært demokratisk retssamfund. Det har vi valgt. Der må ikke nogensinde igen komme tilstande som i middelalderen, hvor en præst eller lærd bestemmer, at man skal skæres i, blot fordi det står i en bog. En religion er fint at tro på. Blot den ikke styrer vores frie liv. Så bliver den fundamentalistisk. Jeg er sikker på, dette er en proces, hvor religionerne på sigt vil indse, det er tid til en modernisering og en ændring, så ingen fysisk lider overlast mere.

– Indgreb skal kun ske, hvis en læge mener, det er medicinsk og kirurgisk tvingende nødvendigt (indiceret).

Mener du, at det skal være ulovligt at omskære drengebørn uden lægefaglig begrundelse i Danmark?

– Ja. Indtil de er 15/18år og selv kan vælge til eller fra. Oplyst samtykke kan i realiteten kun ske fra en, der er voksen. Indtil da passer vi på individets ukrænkelighed.

Kåre Traberg Smidt er kendt for sin modstand mod omskæring af drenge. I forbindelse med valgkampen op til det seneste folketingvalg delte den 44-årige advokat og politiker denne video, hvor han “omskærer” en hund.

Læs også

Ny bog udkommet: Aldrig din skyld, altid din skyld - De to fortællinger om køn

Interview