23. maj, 2024

Kønsbalancen halter i Sveriges ligestillingsstyrelse

Den svenske ligestillingsstyrelse, Jämstalldhetsmyndigheten, understøtter og koordinerer arbejdet med ligestilling i svenske myndigheder, regioner og kommuner. Billede: Pixabay.com.

Styrelsen skal blandt andet sikre »en lige fordeling af magt og indflydelse« på tværs af køn. 80 af dens 100 ansatte er kvinder.

Det siges, at man ikke skal kaste med sten, hvis man selv bor i et glashus.

Men måske kan man godt hjælpe andre med at implementere ligestillingspolitiske tiltag, selv om man ikke evner at skabe en lige kønsbalance blandt sine egne medarbejdere.

80 kvinder, 20 mænd

Det er i hvert fald, hvad man gør i den svenske ligestillingsstyrelse, Jämstalldhetsmyndigheten, som blev oprettet i 2018 og har til formål at understøtte og koordinere myndigheder, regioner og kommuners arbejde med ligestilling.

For selv om et af Jämstalldhetsmyndigheten seks delmål er »lige fordeling af magt og indflydelse«, er det så som så med den lige fordeling af mænd og kvinder i den 100 medarbejdere store styrelse.

Det bekræfter Jämstalldhetsmyndigheten i et skriftligt svar til Reelligestilling.dk.

Kan I oplyse, hvor mange af jeres 100 medarbejdere, der er mænd, kvinder og andre køn?

»Kønsfordelingen blandt vore ansatte er 80 procent kvinder og 20 procent mænd,« skriver den svenske ligestillingsstyrelse.

Jämstalldhetsmyndigheten blev for nylig besøgt og omtalt af Altinget.

I den forbindelse forklarede Jämstalldhetsmyndighetens internationale koordinator, Anna Collins Falk, at man ikke behøver se sig langt omkring for at få øje på behovet for en styrelse for ligestilling.

– Når folk siger, at der ikke er brug for en myndighed som os, kigger vi på vores data, som viser, at der stadig er store problemer med ligestilling mellem kønnene. Og det giver os en berettigelse, sagde hun.

Ingen dansk ligestillingsstyrelse

Danmark har ingen tilsvarende styrelse for ligestilling.

Det nærmeste, man kommer en pendant på denne side af Øresund er Danmarks videnscenter for ligestilling, KVINFO, hvis direktør, Henriette Laursen gentagne gange har slået til lyd for lige kønsfordelinger i blandt andet virksomheder og partier.

Eksempelvis foreslog Laursen i 2020, at den økonomiske støtte til ungdomspartier skulle »afhænge af evnen til at skabe ligestilling og mangfoldighed i partiet«.

På det tidspunkt var KVINFO’s egen kønsfordeling 90 procent kvinder og 10 procent mænd.

Læs også

Ny bog udkommet: Aldrig din skyld, altid din skyld - De to fortællinger om køn

Interview