24. maj, 2024

Kønsforskningsforening med sans for humor

Feministisk ikon eller ironisk kommentar?
Feministisk ikon? Nej, siger Foreningen for Kønsforskning: Tegningen er er en ironisk kommentar.

Støtter Foreningen for Kønsforskning primært feministisk kønsforskning? Det og meget mere spurgte jeg foreningen om.

Når man interesserer sig for køn og ligestilling, kommer man vidt omkring på nettet i jagten på viden og inspiration. Der findes et næsten endeløst hav af sider med indhold, der på forskellige måder forholder sig til køn og ligestilling.

En af dem er Foreningen for Kønsforsknings hjemmeside. Foreningen præsenterer sig således:

“Foreningen for Kønsforskning er en landsdækkende tværfaglig sammenslutning af kønsforskere og andre med interesse for forskning i kønnets mangfoldige betydninger. Foreningen arbejder for at styrke og synliggøre kønsforskning og motivere et aktivt miljø for alle inden for dette felt.”

Et af foreningens formål er at sikre ‘ligestilling i akademia’. Om det skriver foreningen på sin hjemmeside:

“Den aktuelle ligestillingspolitik tenderer mod at udpege kvinder som mangelfulde individer, til hvem der skal tages særlige hensyn, men som samtidig må ændre sig for at leve op til forskningens normer og krav (også kaldet ‘Fix the women’). Heroverfor vil foreningen stille en politik, hvor ligestillingsarbejdet primært skal have som formål at ændre de eksisterende ulighedsskabende strukturelle forhold, der skaber uligheder, og benytte virkemidler, hvor ligestillingen integreres i en realisering af institutionernes øvrige målsætninger (hvad man kan kalde ‘Fix the universities’).”

Foreningen skriver ingen steder eksplicit, at den i særlig grad støtter feministisk kønsforskning, men både sidens formuleringer og dens valg af billeder og syboler kan give det indtryk, at Foreningen for Kønsforskning har rødder i den feministiske ideologi. Det fik mig til at skrive til foreningen og spørge ind til dens eventuelle feministiske forbindelse.

En feministisk forening?

Det første af mine tre spørgsmål lød som følger:

“Det fremgår ikke eksplicit af jeres hjemmeside, at Foreningen for Kønsforskning er en feministisk forening. Alligevel kan man sidde tilbage med det indtryk, at foreningen først og fremmest interesserer sig for og  sympatiserer med forskning, der har et feministisk udgangspunkt, når man kigger på indholdet og fremstillingen på siden. Hvad er Foreningen for Kønsforsknings holdning til feminisme?”

På det spørgsmål svarede Foreningen for Kønsforskning:

“Foreningen søger at udbrede kendskabet til kønsforskning og kønsforskningens resultater gennem møder og konferencer. Her er videnskabelig kvalitet og samfundsmæssig betydning af forskningen afgørende. Foreningen arbejder for ligestilling i forskningen og tilsigter gennem sit forskningspolitiske engagement at bidrage til arbejdet mod strukturel og historisk undertrykkelse af kvinder og seksuelle og kønnede minoriteter.”

Det er ikke just et svar, der forholder sig til spørgsmålet. I stedet for at fortælle hvad foreningens holdning til feminisme er, forklarer foreningen, hvad den arbejder for.

Man aner dog, hvor det bærer henad. Udtrykket “strukturel og historisk undertrykkelse” kan i forskellige udgaver genfindes i feminismen. Samtidig arbejder foreningen tilsyneladende ikke mod undertrykkelse af mænd, men alene mod undertrykkelse af “kvinder og seksuelle og kønnede minoriteter”. Et udgangspunkt, der ligeledes kan findes i store dele af feminismen og i særdeleshed blandt radikale feminister.

Et feministisk ikon?

Når man klikker sig rundt på Foreningen for Kønsforsknings hjemmeside, springer det i øjnene, at foreningen til punktet “Om foreningen” anvender et billede (en tegning), som kan opfattes som et feministisk ikon.

Feministisk ikon eller ironisk kommentar?
Feministisk ikon eller ironisk kommentar?

I mit andet spørgsmål til Foreningen for Kønsforskning spurgte jeg derfor ind til foreningens brug af netop det billede:

“For at læse punktet “om foreningen” skal man klikke på et billede (en tegning) af en kvinde med tørklæde og bøjet arm. Ikke et hvilket som helst billede, men vel nok det mest ikoniske feministiske billede, der findes. Hvad er årsagen til at Foreningen for Kønsforskning vælger at bruge dette billede, som entydigt repræsenterer den feministiske ideologi, til at sende de besøgende videre til en beskrivelse af foreningen? (Denne side: http://koensforskning.dk/bestyrelsen/).”

Til det svarede foreningen:

“Mht. valg af billede på foreningens hjemmeside må tolkningen som ”det mest ikoniske feministiske billede” stå for din egen regning. Andre ser det som en lidt ironisk kommentar til foreningens/kvindebevægelsens virke.”

Det er et svar, som giver stof til eftertanke. For er billedet virkelig et feministisk ikon, eller er det bare mig, der tillægger billedet en betydning, det ikke har? Jeg spurgte Google ved at søge på billeder ud fra søgeordene “feminism”, “feminist icon” og “feminisme”.

Søgning på ordet “feminism” gav dette resultat:

Søgning på ordene “feminist icon” gav dette resultat:

Søgning på ordet “feminisme” gav dette resultat:

Søgeresultaterne taler deres eget sprog. I alle tre søgninger dukker billedet op adskillige gange i forskellige udgaver som symbol på feminisme. Jeg kalder i spørgsmålet til Foreningen for Kønsforskning billedet for “vel nok det mest ikoniske feministiske billede, der findes.” Foreningen kalder det “en lidt ironisk kommentar til foreningens/kvindebevægelsens virke.” Til det må man sige, at foreningen har sans for humor.

Feministisk kønsforskning?

Det tredje og sidste spørgsmål til foreningen handler om, hvorvidt foreningen i særlig grad støtter feministisk kønsforskning, eller om den i lige så høj grad støtter ikke-feministisk forskning i køn og ligestilling. Spørgsmålet blev stillet på baggrund af det generelle indtryk af foreningens hjemmeside og lød som følger:

“Foreningen for Kønsforskning arbejder politisk for flere midler til kønsforskning i Danmark. Gælder dette arbejde i særlig grad midler til feministisk kønsforskning, eller arbejder foreningen i lige høj grad for midler til feministisk kønsforskning og ikke-feministisk kønsforskning?”

På det spørgsmål svarede Foreningen for Kønsforskning:

“Foreningen arbejder for at skaffe flere midler til kønsforskning i Danmark helt generelt.”

Det lyder positivt, og jeg støtter naturligvis foreningens ambition om at skaffe flere midler til alle former for kønsforskning. Fx ville det være interessant i fremtiden at se studier i den feministiske ideologis formål, strategier og metoder i Danmark, herunder ikke mindst af feminismens definitionsmagt og dens politiske styrkepositioner.

Besøg foreningen

Foreningen for Kønsforskning arbejder for at:

  • Styrke dansk kønsforskning
  • Udbrede anvendelsen af kønsforskning i samfundet
  • Fremme formidling af kønsforskning og etablere netværk mellem foreningens medlemmer
  • Udbygge samarbejdet mellem dansk, nordisk og international kønsforskning
  • Sikre ligestilling i akademia.

Du kan læse mere om foreningen og dens politik på dens hjemmeside eller besøge den på Facebook, hvor den følges af næsten 700. God fornøjelse!

Læs også

Ny bog udkommet: Aldrig din skyld, altid din skyld - De to fortællinger om køn

Interview