23. maj, 2024

Kønsghettoer på arbejdsmarkedet

I denne video fortæller forsker ved SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (tidligere Socialforskningsinstituttet) – Helle Holt om kønsforskelle på arbejdsmarkedet. Hun fortæller både, hvilke fremskridt der er sket historisk, og hvor vi er i dag.

Hvis man lytter godt efter, vil man lægge mærke til, at Holt omtaler kvinder og mænds erhvervsvalg i passivform. Fx siger hun, at kvinder er placeret særlige steder på arbejdsmarkedet. Hun taler også om, at vi har fået lavet nogle strukturer, der gør, at vi har så kønsopdelt et arbejdsmarked.

Men hvem er dette vi? Og hvem er det, der placerer kvinder særlige steder på arbejdsmarkedet? Har kvinder (og mænd) ikke mulighed for at uddanne sig og søge erhverv inden for lige præcis de områder, de ønsker?

Nogle gange er den simple tolkning også den rigtige. Og måske skyldes de statistiske forskelle hverken strukturer eller en slags overnaturlig styrelse, der placerer mænd og kvinder forskellige steder, men blot at mænd og kvinder generelt har forskellige præferencer i forhold til, hvad de ønsker at arbejde med?

Jeg håber, at man på SFI i det mindste overvejer denne mulighed.

Læs også

Ny bog udkommet: Aldrig din skyld, altid din skyld - De to fortællinger om køn

Interview