14. juni, 2024

Manu Sareen på grænsen mellem løgn og spin

Ligestillingsminister Manu Sareen vedtog i 2012 kønsdiskriminerende lovgivning. Nu siger han det modsatte.

I et debatindlæg 31/10 tager socialminister Manu Sareen til genmæle over for den seneste tids kritik fra flere ligestillingsordførere, der mener, at regeringen og ministeren ikke gør nok for at fremme ligestillingen i Danmark.

Sareen på grænsen mellem løgn og spin

For at modgå kritikken henviser ministeren til allerede gældende lovgivning samt opremser en række tiltag, den nuværende regering har gennemført. At læse dette forsvar er en prøvelse for enhver, der går ind for reel ligestilling. Vurdér selv:

Men vi har faktisk allerede lovgivning, der forbyder forskelsbehandling på grund af køn både på og uden for arbejdsmarkedet, forbud mod chikane og forpligtelse til, at det offentlige indarbejder ligestilling i sit arbejde. Regeringen har desuden på ligestillingsområdet sat ind med ny lovgivning om kvinder i bestyrelser, kønsopdelt lønstatistik og barselsfond for selvstændige. Regeringen er altså ikke bange for at lovgive, når det giver mening. Lovgivning løser bare ikke alt.

Det er især de første tre linjer, der skærer i øjnene. Lad os tage dem igen med de nødvendige rettelser:

Men vi har faktisk allerede lovgivning, der forbyder forskelsbehandling på grund af køn både på og uden for arbejdsmarkedet (nej, vi har lovgivning, der kræver forskelsbehandling på arbejdsmarkedet), forbud mod chikane og forpligtelse til, at det offentlige indarbejder ligestilling i sit arbejde (nej, forpligtelse til, at det offentlige modarbejder ligestilling).

Kønsdiskrimination er et lovkrav i Danmark

Det er decideret forkert, hvad Sareen skriver. Regeringen har med vedtagelsen af lov om Kvinder i ledelse i 2012 indført kønsdiskrimination på det danske arbejdsmarked. Loven omfatter de 1.100 største private virksomheder og alle statslige virksomheder og institutioner uanset størrelse og betyder, at virksomhederne og institutionerne skal udarbejde måltal og politik for den kønsmæssige sammensætning i ledelse og bestyrelser.

Loven er implementeringen af et sygt ligestillingsbegreb, nemlig resultatlighedsbegrebet. Et begreb, der sætter en arbitrær fordeling, fx 50/50, højere end det enkelte menneskes konkrete kvalifikationer og ret til som ansøger at blive betragtet uafhængigt af sit køn. Ifølge resultatlighedsbegrebet trumfer fordelingen individet og berettiger kønsdiskrimination i den højere sags – fordelingens – tjeneste.

Kvinder i ledelse sorterer mænd fra

Reelligestilling.dk har tidligere skrevet om problemerne med Kvinder i ledelse, som fx også betyder, at de største private og alle offentlige virksomheder og institutioner er pålagt at fravælge samarbejdspartnere, der nægter at kønsdiskriminere. Rekrutteringsfirmaer har valget mellem at udføre kønsdiskrimination eller dreje nøglen om.

Konkret betyder Kvinder i ledelse, at mandlige ansøgere stilles dårligere end kvindelige. Virksomhederne skal udarbejde måltal for antallet af kvindelige ansatte, de skal udarbejde en strategi for at nå måltallet, og de skal rapportere, hvordan det går med opnåelsen af det. Med andre ord: Virksomhederne skal ansætte færre mænd, end de ville have gjort, hvis de alene kiggede på kompetencer, og kvalificerede mandlige ansøgere bliver derfor sorteret fra for at opnå de politisk vedtagne måltal.

Er man i tvivl om, hvorvidt Kvinder i ledelse virker, kan man tage et kig på tallene for ansatte i ledelsen i Københavns Kommune, hvis borgmester Frank Jensen – der i øvrigt er erklæret feminist – gør en dyd ud af at fremme den såkaldte “ligestilling” gennem principperne fra Kvinder i ledelse. Her er det lykkedes borgmesteren at sortere så mange mænd fra, at 70% af de ansatte i ledelsen er kvinder.

Reel ligestilling betyder nej til lov om Kvinder i ledelse

Lad os vende tilbage til, hvad var det ministeren for ligestilling sagde. Det var følgende:

Men vi har faktisk allerede lovgivning, der forbyder forskelsbehandling på grund af køn både på og uden for arbejdsmarkedet, forbud mod chikane og forpligtelse til, at det offentlige indarbejder ligestilling i sit arbejde.

Som vi har set, er denne udtalelse ikke bare en smule skæv; den strider direkte imod fakta. Sareen har været ligestillingsminister siden 2011 og bærer derfor en del af ansvaret for vedtagelsen af lov om Kvinder i ledelse. Sareen ved derfor godt, at kønsdiskrimination er en del af hverdagen på det danske arbejdsmarked, hvor mænd står over for valget om enten selv at opgive på forhånd eller blive valgt fra til fordel for kvindelige ansøgere.

Det mest alvorlige er dog, at ligestillingsministeren i Danmark ensidigt dyrker det resultatorienterede ligestillingsbegreb. For hvis vi skal have reel ligestilling i Danmark – altså sikre, at ingen diskrimineres på grund af deres køn – så skal resultatlighedsbegrebet helt ud af lovgivningen til fordel for mulighedslighedsbegrebet (at alle skal stilles lige i udgangspunktet uanset køn).

At have en ligestillingsminister, der tror, at ligestilling handler om tal, er lidt som at have en udviklingsminister, der tror, at innovation handler om dampmaskiner. Ligestilling bør handle om at sikre det enkelte menneske mod kønsdiskrimination. Det gør man ikke ved at opsætte arbitrære måltal, som determinerer det enkelte menneskes chancer ved at udelukke det fra dele af arbejdsmarkedet, fordi det har det forkerte køn.

Reelligestilling.dk håber, at kommende ligestillingsministre vil lære af Sareens fejl og hurtigst muligt vil fjerne lov om Kvinder i ledelse og lignende kønsdiskriminerende love. Disse skal erstattes af en lovgivning, der tager udgangspunkt i, at intet menneske må udsættes for kønsdiskrimination. Altså et farvel til resultatlighed og et goddag til reel ligestilling.

Reelligestilling.dk har udbedt sig svar fra ministeren i forhold til den kønsdiskrimination over for mænd, Kvinder i ledelse medfører.

Opdateret: Manu Sareen har nu besvaret vores henvendelse. Du kan læse hans svar her.

Læs også

Ny bog udkommet: Aldrig din skyld, altid din skyld - De to fortællinger om køn

Interview