19. april, 2024

Merete Riisager: Omskæring af drenge er et ligestillingsproblem

Liberal Alliances ligestillingsordfører, Merete Riisager (tv.), kalder drenges manglende beskyttelse mod omskæring for et ligestillingsproblem. Sundheds- og ældreminister Sophie Løhde (th.) er ikke enig. Billede: ft.dk.
Liberal Alliances ligestillingsordfører, Merete Riisager (tv.), mener, at drenges manglende beskyttelse mod omskæring er et ligestillingsproblem. Venstres sundheds- og ældreminister Sophie Løhde (th.) er ikke enig. Billeder: ft.dk. Fotograf: Steen Brogaard.

Merete Riisager (LA) mener, at drenge bør ligestilles med piger i forhold til omskæring. Sundheds- og ældreminister Sophie Løhde (V) er uenig.

Ifølge den nuværende lovgivning er det ulovligt at omskære piger, men lovligt at omskære drenge.

Dermed har drenge ikke den samme beskyttelse mod forældres ønsker, som piger har, og det er et ligestillingsproblem, mener Liberal Alliances ligestillingsordfører, Merete Riisager.

Ministeren uenig

Anderledes ser imidlertid den ansvarlige minister på området, sundheds- og ældreminister Sophie Løhde (V), på sagen.

Det står klart, efter Riisager spurgte om ministerens holdning.

»Mener ministeren, at drengebørn bør nyde den samme beskyttelse i forhold til at undgå omskæring, som piger gør?«, skrev Riisager i et officielt spørgsmål til ministeren .

På det svarede Sophie Løhde:

»Sundhedsstyrelsen har foretaget en undersøgelse af omskæring i Danmark for blandt andet at skabe et overblik over omfanget af eventuelle sundhedsmæssige problemer, der er forbundet med rituel omskæring. Sundhedsstyrelsen har i undersøgelsen vurderet, at der ikke er tilstrækkelig sundhedsfaglig dokumentation til generelt at anbefale omskæring af drengebørn. Samtidig vurderer styrelsen, at der ikke er sådanne risici ved indgrebet, når det foretages korrekt og af kompetente læger, at styrelsen finder anledning til at anbefale et forbud af rituel omskæring af drengebørn.«

Riisager: Det er ikke i orden

Et svar, Riisager finder utilfredsstillende.

– Ministeren undlader – sådan som det er for vane i den slags svar – at svare direkte på, hvad hendes holdning – altså hvad hun mener – om, hvorvidt drengebørn bør nyde samme beskyttelse som piger, skriver hun i et opslag på Facebook.

Ifølge Liberal Alliances ligestillingsordfører bør drenge have de samme rettigheder, som piger har.

– Såvidt jeg har forstået, er det også muligt at nipse en ganske lille smule af pigers kønsorganer, uden at de statistisk vil opleve store sundhedsmæssige gener derved. Men vi tillader det ikke. Selvfølgelig. Piger har ret til at vokse op med en intakt krop, skriver hun og afslutter:

– Ergo har vi et ligestillingsproblem her, mener jeg. Vi tillader, at raske drengebørn får bortskåret dele af deres kønsorganer, før de selv har mulighed for at give samtykke dertil. Det er ikke i orden.

Læs også

Ny bog udkommet: Aldrig din skyld, altid din skyld - De to fortællinger om køn

Interview